Iepirkuma identifikācijas Nr.

Iepirkuma līguma priekšmets Papildus informācija Jaut. un atb.
LU 2018/60_ERAF Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

Nolikums

Grozījumi

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 4.daļa

Līgums 5. un 12.daļa

Līgums 5., 7. un 9.daļa


Līgums 10.,14.,15.,16. un 17.daļa

Līgums 11., 18., 19. daļa

Līgums 13.daļa

 
LU 2018/58  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums


Vienošanās


Ziņojums

Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!

 
LU 2018/35_ERAF Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas Universitātes dienesta viesnīcās Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!  
LU 2018/50 Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!  
LU 2018/46_ERAF Audiovizuālā aprīkojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana Nolikums

"TEHNISKS PRECIZĒJUMS. Tehniskās specifikācijas 1.13.punktā minētās konsultācijas attiecas uz jautājumiem tikai saistībā ar iekārtu garantijas nodrošināšanu."

Līguma teksts

Grozījumi
 
LU 2018/48 Elektronikas, mehānisko, situmtehnisko, optisko un radio materiālu un komponenšu iegāde Nolikums pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu!  
LU 2018/45_ERAF Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Nolikums ar grozījumiem

1.1.pielikums

1.2.pielikums

Grozījumi

Nolikums

Līgums 2.daļa

Ziņojums Nr.1

Ziņojums Nr.2

 

28.09.2018.

20.09.2018.

7.09.2018. 

10.09.2018. 

LU 2018/38_ERAF Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

Ziņojums

Ziņojums Nr.1

Sēdes protokols

Nolikums 

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.daļa

Līgums 13.daļa

Līgums 14.daļa

Līgums 15.daļa

Līgums 27.daļa

Līgums 28.daļa

Līgums 29.daļa

Līgums 34.daļa

Līgums 35.daļa

Līgums 37.daļa

16.08.2018.
LU 2018/42_ERAF Bibliotēkas procesu automatizācijas un pašapkalpošanās sistēmas paplašināšana

Līgums

Ziņojums

Nolikums

 
LU 2018/39 Metālapstrādes pakalpojumi un individuāli izgatavojamo detaļu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Ziņojums

Nolikums

Izgatavojamo detaļu rasējumi 1.daļā Izgatavojamo detaļu rasējumi 2.daļā Izgatavojamo detaļu rasējumi 3.daļā Izgatavojamo detaļu rasējumi 4.daļā Izgatavojamo detaļu rasējumi 5.daļā

Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmu!

 
LU 2018/27 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Jelgavas ielā 1, Rīgā telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmu!

Nolikums

29.06.2018.

22.06.2018.

04.06.2018.

LU 2018/26_ERAF Teleskopisko komponenšu iegāde ERAF projekta "Augstas precizitātes gravitācijas lauka modeļa izstrāde Latvijai, ietverot tās jūras teritoriju

Līgums SIA "GEOSTAR"

Līgums SIA "Optek"

Līgums SIA "GEOSTAR"

Ziņojums 3.daļa

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 08.06.2018. plkst.11:00

Nolikums ar grozījumiem

Ziņojums

Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmu!

Nolikums

 
LU 2018/24_ERAF Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Līgums SIA "ATEA"

Līgums

Ziņojums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikums

Pieredzes apraksts

Finanšu piedāvājums

Tehniskais piedāvājums

Līgums

Garantijas

27.04.2018.

18.04.2018.

LU 2018/23_ERAF Komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izstrādes pakalpojumi

Ziņojums 1. un 2. daļa

Piedāvājumu atvēršana notiks Latvijas Universitātē, 153.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2018.gada 3.maijā plkst.11:00.

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

 
LU 2018/21 Latvijas Universitātes atklāta konkursa "Elektronikas, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde"

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols. 19.04.2018.

Nolikums

Ziņojums

 
LU 2018/15 Reaģentu, ķīmisko un medicīnas materiālu piegāde

Ziņojums 6., 15., 20., 21., 23., 24 un 25.daļa

Ziņojums 7.daļa

Ziņojums 2., 3., 13., 16. un 22.daļa

Ziņojums 9., 11., 14. un 27.daļa

Ziņojums 26.daļa

Ziņojums 18.daļa.

Ziņojums 1., 2., 10., 12., 17., 19. un 28.daļa

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 18.04.2018.

Nolikums

Ziņojums 4., 5. un 8.daļa

09.04.2018.
LU 2018/16 Logu iegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes objektiem

Ziņojums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.04.2018. plkst. 11:00.

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Pielikums 7

Pielikums 8

Pielikums 9

 

Atbildes uz jautājumiem 27.03.2018. 
LU 2018/19_ERAF Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

Ziņojums nr. 1
Ziņojums nr. 2
Ziņojums nr. 3
Ziņojums nr. 4
Ziņojums nr. 5

Līgums 1. daļa

Līgums 3. daļa

Līgums 4. daļa

Līgums 6. daļa

Līgums 7. daļa

Līgums 8. daļa

Līgums 9. daļa

Līgums 10. daļa

Līgums 11. daļa

Līgums 12. daļa

Līgums 13. daļa

Līgums 14.daļa

Līgums 15. daļa

Līgums 16. daļa

Līgums 17. daļa

Līgums 18. daļa

Līgums 19. daļa

Līgums 20. daļa

Līgums 21. daļa

Līgums 22. daļa

Līgums 23. daļa

Līgums 24. daļa

Līgums 25. daļa

Līgums 26. daļa

Līgums 27. daļa

Līgums 28. daļa

Līgums 29. daļa

Līgums 30. daļa

Līgums 31. daļa

Līgums 32. daļa

Līgums 33. daļa

Līgums 34. daļa

Līgums 35. daļa

Līgums 36. daļa

Līgums 37. daļa

Līgums 38. daļa

Līgums 39. daļa

Līgums 41. daļa

Līgums 43. daļa

Līgums 44. daļa

Līgums 45. daļa

Līgums 46. daļa

Līgums 47. daļa

Līgums 48. daļa

Līgums 49. daļa

Sēdes protokols

Līguma projekts

Finanšu piedāvājums

Pretendenta pieredzes apraksts

Pretendenta pieteikums

Tehniskā specifikācija

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem 03.04.2018. 

Atbildes uz jautājumiem 27.03.2018.

Atbildes uz jautājumiem 04.04.2018. 1.

Atbildes uz jautājumiem 04.04.2018. 2.

LU 2018/14_ERAF Komercializācijas stratēģijas un TEP izstrādes pakalpojumi

Līgums 1.daļa

Līgums 2.daļa

Līgums 3.daļa

Līgums 4.daļa

Ziņojums

Nolikums

 
LU 2018/1 Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums SIA "Latvia Tours"

Ziņojums

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

24.01.2018.

25.01.2018.

LU 2018/3_ERAF  No atkritumiem atgūtā kurināmā gazifikācijas iekārtas tehniskā projekta izstrāde un eksperimentālās iekārtas izveide

Ziņojums 29.03.2018. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 09.02.2018. plkst. 11:00

Nolikums (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš)

Nolikums

 
LU 2017/85_ERAF No atkritumiem atgūtā kurināmā gazifikācijas iekārtas tehniskā projekta izstrāde un eksperimentālās iekārtas izveide

Ziņojums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12.12.2017. plkst. 11:00.

Ziņojums

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

 
LU 2017/84 Elektronikas, optisko, mehānisko, siltumtehnisko materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde

Līgums SIA “Semicom” 23.daļa

Ziņojums 23.daļa

Līgums SIA "Sentios"

Ziņojums 10., 16. un 23.daļa

Līgums SIA "Semicom" 18.daļa

Ziņojums 8., 17. un 18.daļa

Līgums SIA "YEInternational" 7.daļa

Līgums SIA "Semicom" 11.daļa

Līgums SIA "Optek" 14. daļa

Ziņojums 6. un 7.daļa

Ziņojums 11. un 12. daļa

Līgums SIA "YEInternational" 15.daļa

Līgums SIA "YEInternational" 17.daļa

Līgums SIA "Semicom" 13.daļa

Līgums SIA "Semicom" 9.daļa

Līgums SIA "Semicom" 2.daļa

Līgums SIA "Semicom" 3.daļa

Līgums SIA "Semicom" 4.daļa

Līgums SIA "Semicom" 5.daļa

Ziņojums 9., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22. un 24.daļa

Ziņojums 1., 2., 3., 4. un 5.daļa

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 13.12.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 13.12.2017. plkst. 11:00

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

24.11.2017. 
LU 2017/82 Dabasgāzes iegāde Latvijas Universitātes objektiem

Ziņojums

Protokols

Nolikums

Pielikums

 
LU 2017/74 Remonta un celtniecības materiālu iegāde

Ziņojums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

1.11.2017.
LU 2017/80 Konkurss "Santehnikas materiālu, ventilācijas un skārda izstrādājumu iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām"

Ziņojums

Nolikums

Pielikums

 
LU 2017/68 Dabasgāzes iegāde Latvijas Universitātes objektiem

Iepirkums pārtraukts

Ziņojums

Nolikums

Pielikums

5.10.2017. 
LU 2017/64 Latvijas Universitātes reklāmas izvietošanas pakalpojumi

Līgums SIA "Media House"

Ziņojums

Nolikums

Finanšu piedāvājums

 
LU 2017/62 Remonta un celtniecības materiālu un instrumentu iegāde

Ziņojums

Ziņojums

Iepirkums 2.daļā izbeigts

Nolikums ar grozījumiem

Tehniskā specifikācija 1.daļa,

Tehniskā specifikācija 2.daļa

22.08.2017.

5.09.2017.

LU 2017/58 Latvijas Universitātes telpu uzkopšanas pakalpojumi

Vienošanās 5. daļa

Vienošanās Vitaresta 9. daļa

Vienošanās Vitaresta 8. daļa

Vienošanās Vitaresta 7. daļa

Vienošanās Vitaresta 6. daļa

Vienošanās Vitaresta 4. daļa

Vienošanās Vitaresta 3. daļa

Vienošanās Vitaresta 2. daļa

Vienošanās Vitaresta 1. daļa

Vienošanās_Vitaresta 9. daļa

Vienošanās Vitaresta 9.1.daļa

Vienošanās_Vitaresta 8. daļa

Vienošanās_Vitaresta 7. daļa

Vienošanās_Viaterasta 6. daļa

Vienošanās_Vitaresta 1. daļa

Līgums 9. daļa

Līgums 7. daļa

Līgums 1. daļa

Līgums 8. daļa

Līgums 6. daļa

Līgums 3. daļa

Līgums 4.daļa

Līgums SIA "Clean R"

Līgums SIA "Cleanhouse"

Ziņojums

Ziņojums

Protokols

Nolikums

29.08.2017.
LU 2017/59 Dabasgāzes iegāde Latvijas Universitātes objektiem

Iepirkums pārtraukts

Ziņojums

Nolikums

Plānotie dabasgāzes apjomi

 
LU 2017/47 Remonta un celtniecības materiālu un instrumentu iegāde

Ziņojums

Nolikums

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

PĀRTRAUKTS

 
LU 2017/51 Kancelejas preču iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums SIA "Daiļrade EKSPO"

Ziņojums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 
LU 2017/49 Reaģentu, ķīmisko un medicīnas materiālu piegāde projektu vajadzībām

Ziņojums

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

2. protokols

 
LU2017/44 Elektronisko, optisko, mehānisko, radio materiālu, komponenšu un instrumentu iegāde

Līgums UAB "Elintos matavimo sistemos"

Līgums SIA "Optek"

Ziņojums 2., 3. un 4.daļa

Līgums SIA "Semicom"

Ziņojums 9. daļa

Līgums SIA "Polo Electronics"

Ziņojums 5., 6., 7. un 12.daļa

Ziņojums 1., 8., 10. un 11.daļa

Līgums SIA "Optek"

Nolikums ar precizējumiem 30.06.2017

Protokols 30.06.2017.

 
LU 2017/33 Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtu) piegāde un uzstādīšana

Ziņojums 03.05.2018. (2. daļa).

Ziņojums 3.un 4.daļa. 26.02.2018.

Ziņojums 1. daļa 12.02.2018. 

Ziņojums 13.11.2017. (5.daļa)

Ziņojums 30.10.2017. (6.un 7.DAĻA)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25.07.2017. plkst. 11:00.

Protokols

Nolikums ar grozījumiem 

Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 25.07.2017.

14.07.2017.

05.07.2017.

06.07.2017.

17.07.2017.

LU 2017/32 Mobilo sakaru nodrošināšana Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

Ziņojums

Nolikums

27.06.2017.

27.06.2017.

LU 2017/37 Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums

Ziņojums

Līgums

15.06.2017.
LU 2017/25 Kancelejas preču iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām

Ziņojums

Nolikums

Tehniskā specifikācija

09.05.2017.
LU 2017/16 Degvielas iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Līgums SIA "Circle K Latvia"

Ziņojums

Nolikums

 
LU 2017/13 Zobārstniecības materiāli, medikamenti un instrumenti

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 30.03.2017. 

Nolikums

17.03.2017.
LU 2017/19_ERAF Būvuzraudzības pakalpojumi

Vienošanās

Līgums SIA "FORMA 2"

Precizējoša informācija

Nolikums

 
LU 2017/14 

Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Ziņojums

Nolikums

Finanšu piedāvājums. 1.daļa

Finanšu piedāvājums. 2.daļa

Finanšu piedāvājums. 3.daļa

Finanšu piedāvājums. 4.daļa

 
LU 2016/93 Laboratorijas iekārtas

Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

13.01.2017. 

LU 2016/86 

Ķimikālijas, reaģenti un materiāli ķīmijas, biotehnoloģijas un medicīnas laboratorijām

Protokols

Nolikums ar grozījumiem

Protokols

Nolikums

5.12.2016. 

15.11.2016. 

2.12.2016. 

LU 2016/65_ES Laboratorijas preces - materiāli, reaģenti un ķimikālijas Medicīnas Fakultātes projektu vajadzībām

Piedāvājumu atvēršana notiks 153.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2016.gada 4.oktobrī plkst.11:00

Nolikums

 
LU 2016/57 Balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšana fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas Universitātes struktūrvienībām Nolikums

12.09.2016.

06.09.2016.

Nr. LU 2016/42 Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru un kustamās mantas pārvadājumiem

Ziņojums

Nolikums

Protokols

07.07.2016.
LU 2016/40 Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli

Piedāvājumu atvēršanas protokols (precizēts)

Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas protokols 25.07.2016.

22.06.2016.

11.07.2016.

15.07.2016.

LU 2016/39 Mulāžas un simulatori studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē Nolikums  
LU 2016/⁠28 Biroja un skaitļošanas tehnikas, aprīkojuma un piederumu iegāde

Protokols 27.06.2016.

Nolikums

Iepirkuma daļa Nr 1

Iepirkuma daļa Nr 2

Iepirkuma daļa Nr 3

 
LU 2016/34 Zobārstniecības iekārtas un aprīkojums Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes vajadzībām Nolikums 8.06.2016.

LU 2016/35

Latvijas Universitātes ēku un piegulošo teritoriju uzkopšanas pakalpojumi

Protokols 08.06.2016.

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Ziņojums

5.07.2016.

4.07.2016.

27.06.2016.

27.06.2016.

16.06.2016.

02.06.2016.

14.06.2016.

LU 2015/43 Veļas un apģērbu tīrīšana un/vai mazgāšana

Protokols 29.02.2016.

 

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

 

 
LU 2015/41 Biroja tehnikas iekārtu un aparātu tehniskā apkope, diagnostika un remonts

Nolikums

Specifikācija

 

 
LU 2015/40_ERAF Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) studiju darba nodrošināšanai mikrobioloģijas, ķīmijas, farmācijas un bioloģijas laboratorijās piegāde un uzstādīšana

Nolikums ar grozījumiem

 

Protokols 03.11.2015.

 

Nolikums

 

27.11.2015.
LU 2015/31 Mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā

Protokols 04.12.2015.

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

 

Nolikums

 

 
LU 2015/36_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām piegāde

Ziņojums 29.10.2015.

 

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols 13.10.2015.

 

Nolikums

 

 

 
LU 2015/37_ERAF Medicīnas un dzīvības zinātņu Tehnoloģiju centra 1.kārtas būvniecības ieceres izstrāde

Precizēts ziņojums 22.01.2016.

 

Ziņojums 04.12.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 11.11.2015. plkst.11.00.

 

Nolikums ar grozījumiem 13.10.2015.

 

Paziņojums 06.10.2015.

 

Nolikums

 

 
LU 2015/33_ERAF Zinātniskās aparatūras piegāde LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtam, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas un Optometrijas un redzes zinātnes nodaļām un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātei

Ziņojums 11.12.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 23.11.2015. plkst.11.00.

 

Nolikums (konsolidēts)

 

Grozījumi nolikumā 19.10.2015.

 

Grozījumi nolikumā

 

Nolikums

 

09.11.2015.

12.10.2015.

06.10.2015.

25.09.2015. 2

25.09.2015. 1

LU 2015/28_ERAF Pētījumu veikšana par transporta līdzekļu mazgāšanas kompozīcijas sastāvu un īpašību testēšanas rezultātiem, ražošanas tehnoloģiju un produkta tehnoloģiskajām īpašībām, kā arī par dokumentācijas izstrādi Latvijas vai Eiropas patenta pieteikuma sagatavošanai ERAF projekta „Videi draudzīgu virsmu kopšanas līdzekļu kompozīcijas izstrāde un izmantošanas iespēju izpēte” vajadzībām

Nolikums

Protokols 17.08.2015

 
LU 2015/30_ERAF ERAF projekta "Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība" realizācijai nepieciešamie būvdarbi

Ziņojums 23.09.2015.

 

Nolikums

 

Pielikumi

 

 
LU 2015/29 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 10.09.2015.

 
LU 2015/27_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Ziņojums 05.10.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 23.09.2015. plkst.12.00

Nolikums ar grozījumiem 21.08.2015 

Nolikums

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 23.09.2015.

25.08.2015.
LU 2015/24_ERAF Augstražīga servera sistēma ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”

Nolikums ar precizējumiem 08.07.2015.

Nolikums

Ziņojums 10.09.2015.

Protokols 10.08.2015.

14.07.2015.

24.07.2015._1

24.07.2015._2

06.08.2015

LU 2015/25_ERAF Ēkas un piegulošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Nolikums

Pielikumi

Ziņojums 18.08.2015.

23.07.2015.

15.07.2015.

LU 2015/23_ERAF Audio vizuālās prezentācijas aprīkojuma un informatīvā risinājuma piegāde

Nolikums

Pielikumi

Ziņojums 11.08.2015.

23.07.2015.

15.07.2015.

LU 2015/22_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Ziņojums 19.10.2015.

 

Ziņojums 18.09.2015.

 

Protokols 27.08.2015. 

 

Nolikums ar grozījumiem 31.07.2015.

 

Protokols 31.07.2015.

 

Nolikums ar precizējumiem 08.07.2015.

 

Nolikums ar grozījumiem 19.06.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 27.08.2015. plkst.12.00

 

Nolikums

 

 

 
LU 2015/21_ERAF Pārvešanas pakalpojumi

Nolikums

Pielikumi

Ziņojums 21.07.2015.

 
LU 2015/20_ERAF Zinātniskās  iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Nolikums ar precizējumiem 08.07.2015.


Nolikums ar grozījumiem 29.06.2015.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 03.08.2015

Ziņojums 05.08.2015.

Nolikums

 
LU 2015/10_ERAF Zinātniskās  iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”,„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 27.07.2015. plkst.12:00.

Nolikums ar precizējumiem 08.07.2015.

Nolikums ar grozījumiem 27.06.2015.

 

Nolikums

 

Ziņojums 17.08.2015.

 

 

 
LU 2015/19 (iepriekš publicēts ar numuru LU 2015/19_ERAF) Konsultāciju pakalpojumi LU zinātnisko institūciju reorganizācijas atbalstam projekta "Latvijas Universitātes institucionālās kapacitātes attīstība" īstenošanu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitāte "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 07.08.2015. plkst.11:00.

 

Ziņojums 03.09.2015.

 

Nolikums (konsolidēts)

 

Grozījumi nolikumā

 

LU rektora 16.03.2015. rīkojuma Nr. 1/83 izraksts

 

Nolikums

 

31.07.2015.

30.07.2015.

18.06.2015.

 

LU 2015/12_ERAF Bibliotēkas procesu automatizācijas un pašapkalpošanās risinājuma piegāde Dabaszinātņu akadēmiskajam centram Torņakalnā projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” (Nr. 2010/0114/3DP.3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029) ietvaros

Nolikums

Ziņojums 15.07.2015.

 
LU 2015/16_ERAF Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” ietvaros

Ziņojums 08.10.2015.

Ziņojums 14.09.2015.

Protokols 11.06.2015.

Nolikums

03.06.2015.
LU 2015/15_ERAF Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Nolikums

Protokols 09.06.2015.

04.06.2015.
LU 2015/13_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Protokols 15.06.2015.

 
LU 2015/9_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un projektam „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”

Nolikums ar grozījumiem 01.06.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 01.07.2015. plkst.11:00.

 

Nolikums ar grozījumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 16.06.2015. plkst.11:00.

 

Nolikums

Ziņojums 04.09.2015.

Protokols 01.07.2015.

01.06.2015.

20.05.2015.

LU 2015/14 Latvijas Universitātes darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums ar grozījumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.06.2015. plkst.11:00.

Nolikums


Protokols 18.06.2015.

 

19.05.2015.
LU 2015/6_ERAF Zinātniskās iekārtas un aprīkojums ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem

Ziņojums Nr. LU 2015/6_ERAF-1 

Protokols 18.05.2015.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 18.05.2015. plkst.11:00.

 

Nolikums

09.04.2015.
LU 2015/35_ERAF Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) piegāde un uzstādīšana

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Pielikums

Protokols 15.05.2015.

Ziņojums 10.07.2015.

13.05.2015.

11.05.2015.

05.05.2015.

27.04.2015. 1

27.04.2015. 2

LU 2015/7 Elektroenerģijas iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 27.04.2015.

Vienošanās

15.04.2015.

07.04.2015.

LU 2015/4_ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”
un „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 27.04.2015.

Protokols 01.04.2015.

25.02.2015.
LU 2015/3_ERAF Pagraba telpu rekonstrukcija (lit.010) un 3.stāva telpas Nr.002(lit.015) vienkāršotarekonstrukcija Rīgā, Pilsoņu ielā 13 un būvuzraudzība ERAF projekta ”Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem

 
Zinojums 20.05.2015.

Protokols 31.03.2015.

 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2015. gada 31. martā plkst.11:00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts, jo tiek izstrādāti nolikuma grozījumi.

Objekta apskate notiek ieinteresētām personām  vienlaikus 2015.gada.
20. februārī plkst.10:00, adrese: Pilsoņu ielā 13, Rīgā.

 

Nolikums

Tehniskais projekts

17.03.2015. 2

17.03.2015. 1

LU 2015/1_ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 12.03.2015. plkst.11:30.

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Protokols 30.04.2015.

Protokols 12.03.2015.

Protokols 12.02.2015.

10.02.2015.
LU 2014/34_ERAF 2 Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Ziņojums 14.05.2015.

Ziņojums 06.05.2015.

Paziņojums 03.02.2015.

Slēgts konkurss

26.02.2015.

30.01.2015.

27.01.2015.

20.01.2015.

10.01.2015.

LU 2014/33_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektam “Meža un ūdens resursu nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un projektam “Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība”

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem 04.02.2015.

Nolikums ar grozījumiem 08.01.2015.

Ziņojums 27.05.2015.

Ziņojums 20.04.2015.

Protokols 05.03.2015.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 05.03.2015

27.01.2015.
LU 2014/29_ERAF Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projektu vajadzībām"

Nolikums

Ziņojums 01.04.2015.

Ziņojums 11.03.2015.

Protokols 15.01.2015.

09.01.2015.

06.01.2015.

19.12.2014.

LU 2014/31 Materiāli un izstrādājumi Latvijas Universitātes ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem

Nolikums

Protokols 25.02.2015.

Protokols 18.12.2014.

05.12.2014.

28.11.2014.

LU 2014/23 Telpu un grāmatu krātuvju uzkopšana, un informācijas resursu atputekļošana

Nolikums

Nolikuma precizējums 19.12.2014.

Zinojums 24.03.2015.

Protokols 08.01.2015.

05.12.2014.

25.11.2014.

LU 2014/26_ERAF Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu  „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un ,,Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 10.03.2015.

Ziņojums 02.02.2015.

Protokols 05.01.2015.

Protokols 13.11.2014.

Precizēts iesniegšanas termiņš - 05.01.2015.

 
LU 2014/22 Plastinizēti cilvēka orgāni anatomijas studijām

Nolikums

Ziņojums 27.10.2014.

 
LU 2014/20_ERAF Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma iegāde LU ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta “Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)

Nolikums ar grozījumiem 22.09.2014.

Nolikums

Ziņojums 04.11.2014.

Protokols 03.11.2014.

Atvēršanas protokols

 
LU 2014/19_ERAF Pētnieciskā aparatūra, aprīkojums un programmatūra ERAF 2.1.1.3.1.
apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība”, „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras  attīstība” un „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts  nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 11.11.2014.

Ziņojums 28.10.2014.

Protokols 18.09.2014.

14.08.2014.
LU 2014/18_ERAF “Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” un Latvijas Universitātes vajadzībām”

Nolikums

Protokols 03.03.2015.

Protokols 13.11.2014.

Protokols 04.09.2014.

15.08.2014.
LU 2014/17_ERAF Pētnieciskās aparatūras – elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta  „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecībascentra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Protokols 30.09.2014.

Protokols 28.08.2014.

Protokols 30.07.2014.

 
LU 2014/15_ERAF „3D simulāciju vides aparatūras piegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

Nolikums

Protokols 08.01.2015.

Protokols 14.10.2014.

Protokols 24.09.2014.

Protokols 06.08.2014.

 
LU 2014/14_ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūra attīstība” un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 03.09.2014.

Protokols 14.08.2014.

 
LU 2014/11 Microsoft licenču noma

Nolikums

Ziņojums

 
LU 2014/7_ES Iekārtu iegāde projekta "Fotonika LV" laboratoriju aprīkojuma uzlabošamai" un LU ĶF vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem 14.05.2014.

Nolikums


Skices

Ziņojums 05.09.2014.

Ziņojums 29.08.2014.

Ziņojums 27.08.2014.

Protokols 17.07.2014.

Protokols 14.05.2014.

10.07.2014.

08.07.2014.

16.06.2014.

12.05.2014.

LU 2014/3 Laboratorijas reaģenti un materiāli

Nolikums ar grozījumiem 12.05.2014.


Nolikums ar grozījumiem


Nolikums


Ziņojums 26.08.2014.


Ziņojums 13.08.2014.

Ziņojums 24.07.2014.

Protokols 16.06.2014.


Protokols 12.05.2014.


Protokols 24.04.2014.

13.05.2014.

11.04.2014.

LU 2014/10_ERAF Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām

Nolikums

Protokols 28.11.2014

Protokols 11.09.2014.

Protokols 15.07.2014.

Protokols 05.06.2014.

Protokols 03.06.2014.

Protokols 28.05.2014.

Protokols 06.05.2014.

Protokols 16.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

14.04.2014.

LU 2014/6 Elektroenerģijas iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 28.04.2014.

19.03.2014.
LU 2014/1 Finanšu aizdevums

Nolikums


1. Finanšu informācija atbilstoši Nolikuma 10.7.1.punktam


2. Papildus informācija par Nolikuma 10.7.1. punktu

Iztrūkstošā papildinformācija atbilstoši Nolikuma 10.7.1. punkta prasībām


Iztrūkstošā papildinformācija atbilstoši Nolikuma 10.7.1. punkta prasībām

Ziņojums 09.06.2014.

Protokols 17.04.2014.

09.04.2014. - 3

09.04.2014. - 2

09.04.2014. - 1

03.04.2014. - 2

03.04.2014. - 1

26.03.2014.

10.03.2014.

LU 2014/8 Degvielas iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām Nolikums  
LU 2014/4_ERAF Būvuzraudzības nodrošināšana Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecības laikā

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

Būvprojekts

Papildus informācija

Ziņojums 11.11.2014.

Ziņojums 27.06.2014.

Paziņojums 17.04.2014.

Paziņojums 15.04.2014.

Paziņojums 07.04.2014.

07.04.2014.

01.01.2014.

28.03.2014.

18.03.2014.

14.03.2014.

11.03.2014.

26.02.2014.

17.02.2014.

LU 2013/33_ERAF Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” un „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība”  vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem

Nolikums

 
LU 2013/34 Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai

Nolikums ar grozījumiem

Protokols

Nolikums

12.12.2013.

09.12.2013.

28.11.2013.

LU 2013/31 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Nolikums

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma veidlapa

12.11.2013.

11.11.2013.

LU 2013/32 Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem Nolikums  
LU 2013/16 Vienmodolu optisko šķiedru sakaru līniju noma Nolikums  
LU 2013/28 Izlietojamie materiāli laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai Nolikums  
LU 2013/26 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpu uzkopšana

Ziņojums 10.09.2013.

Piedāvājumu atvēršanas protokols

Nolikums ar grozījumiem 17.07.2013.

Nolikums

17.07.2013.

25.07.2013.

25.07.2013. -2

LU 2013/25_ERAF Pētnieciskās aparatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem 28.08.2013.

Nolikums ar grozījumiem 26.07.2013.

Nolikums

Protokols LU 2013/25_ERAF_2

Protokols LU 2013/25_ERAF_3

 
LU 2013/20 Iekārtu iegāde Fotonika LV projekta laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai Nolikums  
LU 2013/18_ERAF Laboratorijas aprīkojums LU ĶF un fermentācijas  iekārtas noma ERAF 2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekta „Dabisko mikroorganismu asociāciju izmantošana plaša patēriņa polifunkcionālu sinbiotisko dzērienu  un to koncentrātu iegūšanai”vajadzībām Nolikums  
LU 2013/11_ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1 apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveidei (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) vajadzībām

Protokols 30.08.2013.

Nolikums ar grozījumiem 30.05.2013.

Protokols 30.05.2013.

Nolikums

27.05.2013.

21.05.2013.

LU 2013/14 Programmatūru iepirkums LU vajadzībām Nolikums  
LU 2013/6 Transporta pakalpojumi Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes realizēto projektu vajadzībām Nolikums  
LU 2013/4 Elektroenerģijas iegāde Latvijas Universitātes vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 21.05.2013.

 
LU 2013/7_ERAF Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” vajadzībām

Atvēršanas protokols 31.05.2013.

Nolikums (ar groz. 29.04.2013.)

Nolikums (ar groz. 10.04.2013.)

PROTOKOLS Nr.LU 2013/7_ERAF -2

Nolikums

24.05.2013.

1. pielikums

2. pielikums

LU 2013/3_ERAF Laboratorijas fermentatoru kompleksa ar gāzu analīzi un aprīkojumuinokulāta sagatavošanai un jonu hromatogrāfijas sistēmas arpiederumiem iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnesinfrastruktūras attīstība” projekta „Mūsdienīgas zinātnesmateriāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”vajadzībām

Nolikums ar grozījumiem (19.04.2013.)

Protokols 30.05.2013.

Nolikums

Ziņojums 4

Ziņojums 3

Ziņojums 2

Ziņojums 1

24.05.2013.

LU 2013/9 _ERAF Fermentācijas  iekārtas noma ERAF   2.1.1.1. aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projekta „Dabisko mikroorganismu asociāciju izmantošanaplaša patēriņa polifunkcionālu sinbiotisko dzērienuun to koncentrātu iegūšanai” vajadzībām

Nolikums

Ziņojums 23.04.2013.

 
LU 2013/5 Būvuzraudzības pirmsprojektēšanas stadijas pakalpojumi Akadēmiskā centra Torņkalnā, Rīgā, 1.kārtas būvniecībai

Nolikums (publicēts 22.02.2013.)

Ziņojums (publicēts 25.10.2013.)

Atbildes uz jautājumiem (publicēts 06.03.2013.)
LU 2013/2 Santehnikas materiālu iepirkums LU vajadzībām Nolikums  
LU 2012/2036/2012/28-ERAF Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā, Rīgā, 1.kārtas tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Lēmums 12.08.2013.

Nolikums ar grozījumiem 04.04.2013.

Nolikums ar grozījumiem 27.02.2013.

Zinojums 13.06.2013.

Protokols 07.06.2013.  (pielikumi)

Paziņojums 15.05.2013.

Paziņojums 09.05.2013.

Paziņojums 24.04.2013.

Protokols Nr. LU 2012/28 _ERAF_7

Paziņojums 27.03.2013.

Protokols Nr. LU 2012/28 _ERAF_5

Protokols Nr. LU 2012/28 _ERAF_4

Protokola izraksts

Pielikumi

08.05.2013.

17.04.2013. -2

17.04.2013. -1

15.04.2013.

22.03.2013. -3

22.03.2013. -2

22.03.2013. -1

20.03.2013. -2

20.03.2013. -1

18.03.2013.

13.03.2013.

12.03.2013.

06.03.2013.

05.03.2013.

04.03.2013.

25.02.2013.

25.02.2013.

25.02.2013.

25.02.2013.

25.02.2013.

25.02.2013.

21.02.2013.

18.02.2013.

15.02.2013.

13.02.2013.

11.02.2013. -3

11.02.2013. -2

11.02.2013. -1

04.02.2013. -5

04.02.2013. -4

04.02.2013. -3

04.02.2013. -2

04.02.2013. -1

30.01.2013.

28.01.2013. - 2

28.01.2013. - 1

25.01.2013. - 2

25.01.2013. - 1

22.01.2013.

16.01.2013. - 4

16.01.2013. - 3

16.01.2013. - 2

16.01.2013. - 1

11.01.2013.

07.01.2013.

LU 2012/19 "Mēbeļu iepirkums"

Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols

 

Jautājumi un atbildes 8

Jautājumi un atbildes 7

Jautājumi un atbildes 6

Jautājumi un atbildes 5

Jautājumi un atbildes 4

Jautājumi un atbildes 3

Jautājumi un atbildes 2

Jautājumi un atbildes 1

LU 2012/20 Ādas imitācijas, kartona vāki un citi piederumi Nolikums  
LU 2012/16 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes telpu uzkopšana

Nolikums

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

 

01.06.2012.

31.05.2012. nr. 2

31.05.2012. nr. 1

29.05.2012.

LU 2012/13_ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”
vajadzībām” (2.kārta)

Nolikums ar grozījumiem

PROTOKOLS Nr. LU 2012/13_ERAF_2

19.04.2012.
LU 2012/6 _ERAF Pētnieciskā aparatūra ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām

Nolikums ar grozijumiem

Protokols Nr. LU 2012/6_ERAF_3

17.03.2012. nr. 2

17.03.2012. nr. 1

19.03.2012.

 .

Iepirkuma identifikācijas Nr.Iepirkuma līguma priekšmetsPapildus informācija
LU 2010/23Apbūves meta un skiču projekta izstrāde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskā centra ēkai projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” ietvaros

Nolikums

Nolikuma 1. pielikumā ietverto informāciju (Detālplānojums) var saņemt Baznīcas ielā 5, 201. telpā (no8:30-12 un no 13:00-16:30).

Papildus jautājumi

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes (08.07.)

Jautājumi un atbildes (09.07.)

Jautājumi un atbildes (14.07.)

Jautājumi un atbildes. (14.07._2)

Jautājumi un atbildes (16.07.) 

Jautājumi un atbildes (22.07.)

Jautājumi un atbildes (22.07. 2)

Jautājumi un atbildes (23.07.)

Jautājumi un atbildes (29.07.)

Izraksts no žūrijas komisijas sanāksmes protokola

Jautājumi un atbildes (09.09.)

Jautājumi un atbildes (15.09.)

Jautājumi un atbildes (16.09.)

Torņakalna konkursa 2. kārtas iesniegto Metu piedāvājumi

Izraksts no žūrijas komisijas sanāksmes protokola

Jautājumi un atbildes (15.12.2010.)