Rektors

Prof. Indriķis Muižnieks

Raiņa bulvāris 19, 273. telpa, Rīga
Tel. 67034301
rektors@lu.lv

Prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā

Prof. Ina Druviete

Raiņa bulvāris 19, 274. telpa, Rīga
Tel. 67034401
ina.druviete@lu.lv

 

Prorektors dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā

Prof. Valdis Segliņš

Raiņa bulvāris 19, 279. telpa, Rīga
Tel. 67034322
valdis.seglins@lu.lv

LU administrācijas vadītājs

Dr. sc. admin Andris Sarnovičs

Raiņa bulvāris 19, 277. telpa, Rīga
Tel. 67034315
andris.sarnovics@lu.lv

LU kanclere

Ilze Kūka

Raiņa bulvāris 19, 278. telpa, Rīga
Tel. 67034874
ilze.kuka@lu.lv

Rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos

Prof. Signe Bāliņa

Raiņa bulvāris 19, 103. telpa, Rīga
Tel. 67034800
signe.balina@lu.lv

Rektora padomnieks

Prof. Andrejs Ērglis

Pilsoņu iela 13, 32. korpuss, Rīga
Tel. 67069541
andrejs.erglis@lu.lv

 

Rektora padomniece

Jūlija Stare

Raiņa bulvāris 19, 339./340. telpa, Rīga
julija.stare@lu.lv

 
Rektora padomniece juridiskajos jautājumos

Anda Ozola

Raiņa bulvāris 19, 339./340. telpa, Rīga
anda.ozola@lu.lv

 
Bioloģijas fakultātes dekāna p.i.­­

Asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla

Jelgavas iela 1, 552. telpa, Rīga

liga.ozolina-molla@lu.lv

 

 
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns

Prof. Gundars Bērziņš

Aspazijas bulvāris 5, 526. telpa, Rīga
Tel. 67034701
gundars.berzins@lu.lv 

Datorikas fakultātes dekāne

Asoc. prof., Dr. sc. comp. Zane Bičevska

Raiņa bulvāris 19, 432. telpa, Rīga
zane.bicevska@lu.lv

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns

Asoc. prof. Sandris Lācis

Zeļļu iela 23, 337. telpa, Rīga
Tel. 67033775
sandris.lacis@lu.lv 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne

Prof. Zaiga Krišjāne

Jelgavas iela 1, 351. telpa, Rīga
Tel. 67033914
zaiga.krisjane@lu.lv 

Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

 

Prof. Indra Karapetjana

Visvalža iela 4A, 228. telpa, Rīga
indra.karapetjana@lu.lv

Juridiskās fakultātes dekāne

Prof. Kristīne Strada-Rozenberga

Raiņa bulvāris 19, 255. telpa, Rīga
Tel. 67034447

kristine.strada-rozenberga@lu.lv

Ķīmijas fakultātes dekāns

Doc. Jāzeps Logins

Jelgavas iela 1, 635. telpa, Rīga
jazeps.logins@lu.lv

Medicīnas fakultātes dekāns

Prof. Valdis Folkmanis 

Raiņa bulvāris 19, 206. telpa, Rīga
Tel. 67034351
valdis.folkmanis@lu.lv 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne

Prof. Linda Daniela

Imantas 7. līnija 1, 215. telpa, Rīga
Tel. 67034835
linda.daniela@lu.lv

Sociālo zinātņu fakultātes dekāns 

Prof. Jānis Ikstens

Lauvas iela 4, 221. telpa, Rīga
Tel. 67241029
janis.ikstens@lu.lv 

 

Teoloģijas fakultātes dekāne

Prof. Dace Balode

Raiņa bulvāris 19, 163. telpa, Rīga
Tel. 67034441
dace.balode@lu.lv 

 

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne

Asoc. prof. Valda Kļava

Aspazijas bulvāris 5, 240. telpa, Rīga
Tel. 67034769
valda.klava@lu.lv 

 

Astronomijas institūta direktors

Mg. phys. Kalvis Salmiņš 

Raiņa bulvāris 19, 401. telpa, Rīga
Tel. 67034580
kalvis.salmins@lu.lv 

Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore

Mg. oec. Inga Šīrante 

Šķūņu iela 4, 201. telpa, Rīga
Tel. 67228249
inga.sirante@lu.lv

Bioloģijas institūta direktors

Dr. biol. Līga Jankevica 

Miera iela 3, 229. telpa, Salaspils
Tel. 67944988
liga.jankevica@lu.lv

 

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors

Ingus Mitrofanovs

Jelgavas iela 3, Zinātņu māja, 718. telpa, Rīga
Tel. 25996533
ingus.mitrofanovs@lu.lv

 

Filozofijas un socioloģijas institūta direktore

Prof. Maija Kūle

Kalpaka bulvāris 4, Rīga, 229. telpa, Rīga
Tel. 67034769
fsi@lza.lv

 

Fizikas institūta direktors

Asoc. prof. Leonīds Buligins 

Miera iela 32, Salaspils-1, F336. telpa, Rīga
Tel. 67033777
leonids.buligins@lu.lv

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta direktors

Prof. Andrejs Ērglis

Pilsoņu iela 13, Rīga
Tel. 67069575
andrejs.erglis@lu.lv

 

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors

Prof. Mārcis Leja

Hipokrāta iela 2-10, 10. telpa, Rīga
Tel. 2648891
marcis.leja@lu.lv 

Ķīmiskās fizikas institūta direktore

Signe Laimiņa-Koka

Jelgavas iela 1, 318. telpa, Rīga
Tel. 67033936
signe.laimina@lu.lv

 

Latviešu valodas institūta direktore

 

Dr. Sanda Rapa

Akadēmijas laukums 1, 914. telpa, Rīga
Tel. 67227696
sanda.rapa@lu.lv

 

 

Latvijas vēstures institūta direktors

 

Dr. hist. Gvido Straube

Aspazijas bulvāris 5, 230. telpa, Rīga
Tel. 67034992
gvido.straube@lu.lv

Materiālu mehānikas institūta direktors

Dr. sc. ing. Egils Plūme

Aizkraukles iela 23, Rīga
egils.plume@lu.lv

 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors

Dr. sc. ing. Egils Stalidzāns

Jelgavas iela 1, 542. telpa, Rīga
Tel. 29575510
egils.stalidzans@lu.lv

 

Starptautiskais Indijas studiju institūts

Dr. med. Valdis Pīrāgs

Baznīcas iela 5, Rīga
valdis.pirags@lu.lv

  

 

 

 
Bibliotēkas direktore

Mārīte Saviča

Kalpaka bulvāris 4, 307. telpa, Rīga
Tel. 67034864
marite.savica@lu.lv 

Akadēmiskās bibliotēkas direktore

Venta Kocere

Rūpniecības iela 10, 402. telpa, Rīga
Tel. 67033955  
venta.kocere@lu.lv 

Botāniskā dārza direktors 

Asoc. prof. Uldis Kondratovičs

Kandavas iela 2, Rīga
Tel. 67033927
uldis.kondratovics@lu.lv 

Muzeja direktore 

Iveta Gudakovska

Kronvalda bulvāris 4, 132. telpa, Rīga
Tel. 67034566
iveta.gudakovska@lu.lv 

Reģionālā centra direktore

Dr.sc.admin. docente Gunta Kraģe

Kalpaka bulvāris 4, 306. telpa, Rīga
gunta.krage@lu.lv

LU P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore

Iveta Strode

Vidus prospekts 38, Jūrmala
lupsk.kanceleja@gmail.com 

 
LU Rīgas Medicīnas koledžas direktors

Aksels Roshofs

Hipokrāta iela 1, Rīga
aksels.roshofs@rmkoledza.lv

 
LU Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore

Inta Miķele

Tomsona iela 37, Rīga
imikele@inbox.lv