Rektors

Prof. Indriķis Muižnieks

Raiņa bulvāris 19, 273. telpa, Rīga
Tel. 67034300
indrikis.muiznieks@lu.lv 

Prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā

Prof. Ina Druviete

Raiņa bulvāris 19, 274. telpa, Rīga

Tel. 67034401

ina.druviete@lu.lv

 

Prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā

Prof. Jānis Ikstens

Raiņa bulvāris 19, 278. telpa, Rīga
Tel. 26380902
janis.ikstens@lu.lv

 

Prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā

Prof. Valdis Segliņš

Raiņa bulvāris 19, 279. telpa, Rīga
Tel. 67034326
valdis.seglins@lu.lv

 
LU kanclere 

Ilze Kūka

Raiņa bulv. 19, 210. telpa, Rīga
Tel. 67034874
ilze.kuka@lu.lv

Administrācijas vadītājs

Ansis Grantiņš

Raiņa bulvāris 19, 277. telpa, Rīga
Tel. 67034315
ansis.grantins@lu.lv

 

 

 

Rektora vietniece juridiskajos jautājumos

Baiba Broka

Raiņa bulvāris 19, 339/340. telpa, Rīga

Tel. 67033994

baiba.broka@lu.lv  

Rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos

Edīte Megne

Jelgavas iela 1, 725. telpa, Rīga

Tel. 26535995

edite.megne@lu.lv 

Rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos

Prof. Signe Bāliņa

Raiņa bulvāris 19, 103. telpa, Rīga

Tel. 67034800

signe.balina@lu.lv

Rektora vietnieks studentu un sociālajos jautājumos 

Jānis Stonis

Aspazijas bulvāris 5, 120. telpa, Rīga

Tel. 67034600
janis.stonis@lu.lv 

Bioloģijas fakultātes dekāns

Asoc. prof. Didzis Elferts

Jelgavas iela 1, 552. telpa, Rīga
Tel. 67033948 
didzis.elferts@lu.lv 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns

Prof. Gundars Bērziņš

Aspazijas bulvāris 5, 526. telpa, Rīga
Tel. 67034701
gundars.berzins@lu.lv 

Datorikas fakultātes dekāns

Prof. Guntis Arnicāns

Raiņa bulvāris 19, 327. telpa, Rīga
Tel. 67034490
guntis.arnicans@lu.lv 

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes dekāns

Asoc. prof. Sandris Lācis

Zeļļu iela 23, 337. telpa, Rīga
Tel. 67033775
sandris.lacis@lu.lv 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne

Prof. Zaiga Krišjāne

Jelgavas iela 1, 351. telpa, Rīga

Tel. 67033914
zaiga.krisjane@lu.lv 

Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne

 

Prof. Ilze Rūmniece

Visvalža iela 4A, 228. telpa, Rīga
Tel. 67034908
ilze.rumniece@lu.lv 

Juridiskās fakultātes dekāne

Asoc. prof. Anita Rodiņa

Raiņa bulvāris 19, 252. telpa, Rīga
Tel.67034560
anita.rodina@lu.lv

Ķīmijas fakultātes dekāne

Asoc. prof. Anda Prikšāne

Jelgavas iela 1, 629. telpa, Rīga
Tel. 67033904, 
anda.priksane@lu.lv 

Medicīnas fakultātes dekāns

Prof. Valdis Folkmanis 

Raiņa bulvāris 19, 206. telpa, Rīga
Tel. 67034351
valdis.folkmanis@lu.lv 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne

Prof. Malgožata Raščevska

Imantas 7. līnija-1, 101. telpa, Rīga
Tel. 67034811
malgozata.rascevska@lu.lv 

Sociālo zinātņu fakultātes dekāns

Prof. Juris Rozenvalds

Lauvas iela 4, 221. telpa, Rīga
Tel. 67241029
juris.rozenvalds@lu.lv 

 

Teoloģijas fakultātes dekāne

Prof. Dace Balode

Raiņa bulvāris 19, 163. telpa, Rīga
Tel. 67034441
dace.balode@lu.lv 

 

Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne

Asoc. prof. Valda Kļava

Aspazijas bulvāris 5, 240. telpa, Rīga
Tel. 67034769
valda.klava@lu.lv 


Astronomijas institūta direktors

Mg.phys. Kalvis Salmiņš 

Raiņa bulvāris 19, 401. telpa, Rīga
Tel. 67034580
kalvis.salmins@lu.lv 

Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktore

Mg.oec. Inga Šīrante 

Šķūņu iela 4, 201. telpa, Rīga

Tel. 67228249
inga.sirante@lu.lv

Bioloģijas institūta direktors

Dr.biol. Līga Jankevica 

Miera iela 3, 229. telpa, Salaspils
Tel. 67944988
liga.jankevica@lu.lv

 

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors

Dr.sc.ing. Gunārs Silabriedis

Raiņa bulvāris 19, 407. telpa, Rīga
Tel. 67034436, Mob. 29298150 
gunars.silabriedis@lu.lv

Filozofijas un socioloģijas institūta direktore

Prof. Maija Kūle

Kalpaka bulvāris 4, Rīga, 229. telpa, Rīga

Tel. 67034769
fsi@lza.lv

 

Fizikas institūta direktors

Asoc. prof. Leonīds Buligins 

Miera iela 32, Salaspils-1, F336. telpa, Rīga
Tel. 67033777
leonids.buligins@lu.lv

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta direktors

Prof. Andrejs Ērglis


Pilsoņu iela 13, Rīga

Tel. 67069575
andrejs.erglis@lu.lv

 

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors

Prof. Mārcis Leja

Hipokrāta iela 2-10, 10. telpa, Rīga
Tel. 2648891
marcis.leja@lu.lv 

Ķīmiskās fizikas institūta direktors

Asoc. prof. Donāts Erts

Jelgavas iela 1, 318. telpa, Rīga
Tel. 67033936
donats.erts@lu.lv

Latviešu valodas institūta direktore

 

Dr.habil.philol. Irēna Ilga Jansone

Akadēmijas laukums 1, 902./903. telpa, Rīga
Tel. 67227696 irena_ilga.jansone@lu.lv

 

 

Latvijas vēstures institūta direktors

 

Dr.hist. Guntis Zemītis

Kalpaka bulvāris 4, 209. telpa, Rīga
Tel. 67034509
guntis.zemitis@lu.lv

Materiālu mehānikas institūta direktors

Dr.sc.ing. Egils Plūme

Aizkraukles iela 23, Rīga
egils.plume@lu.lv

 

 

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors

Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns

Jelgavas iela 1, 542. telpa, Rīga

Tel. 29575510
egils.stalidzans@lu.lv

 

 

 


Bibliotēkas direktore

Mārīte Saviča

Kalpaka bulvāris 4, 307. telpa, Rīga
Tel. 67034864

marite.savica@lu.lv 

Akadēmiskās bibliotēkas direktore

Venta Kocere

Rūpniecības iela 10, 402. telpa, Rīga
Tel. 67033955  

venta.kocere@lu.lv 

Botāniskā dārza direktors 

Asoc. prof. Uldis Kondratovičs

Kandavas iela 2, Rīga
Tel. 67033927

uldis.kondratovics@lu.lv 

Muzeja direktore 

Iveta Gudakovska

Kronvalda bulvāris 4, 132. telpa, Rīga

Tel. 67034566

iveta.gudakovska@lu.lv 

LU P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore

Ilga Eriņa

Vidus prospekts 38, Jūrmala
lupsk.kanceleja@gmail.com 

LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore

Astra Bukulīte

Hipokrāta iela 1, Rīga
Tel. 67840745 
astra.bukulite@rmkoledza.lv