Šeit vienkopus pieejama visa informācija par Latvijas universitātes (LU) sniegto atbalstu Ukrainai. Informācija tiek periodiski atjaunota.

„LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRAS VASARAS SKOLA 2022”

Ukrainas studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem

bez priekšzināšanām un ar nelielām (A1+) latviešu valodas priekšzināšanām

2022. gada 12. jūlijs – 25. jūlijs no plkst.9.00

2022. gada 27. jūlijs – 9. augusts no plkst.15.30

Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv un LU Fondu organizē „Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu” Ukrainas studentiem, pasniedzējiem, zinātniekiem, lai  vasaras skolā viņi varētu apgūt un pilnveidot savas latviešu valodas prasmes un paplašināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru.

Piedāvājam:

 • intensīvu, mūsdienīgu un interaktīvu latviešu valodas kursu (gramatika, lasīšana, rakstīšana, sarunvaloda, 64 akad.st.), kurš ietver tādus tematus kā cilvēka personība, pieredze, zināšanas un prasmes, draudzīga iepazīšanās un uzturēšanās Latvijā, ikdienā nepieciešamā leksika, daudzpusīgā un unikālā Rīga, pilsētas iepazīšana un orientēšanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdiena un svētki, latviešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, Latvijas aktualitātes medijos, Latvijas un latviešu veiksmes stāsti pasaulē;  
 • lekciju par Latvijas vēsturi un politiku, iepazīstoties ar mūsdienu Latvijas vēsturi un politisko situāciju Latvijā;
 • lekciju par latviešu kultūru un mākslu, iepazīstoties ar tās vēsturisko attīstību un ievērojamākajām personībām, īpaši – vizuālajā mākslā un arhitektūrā;
 • lekciju par latviešu folkloru — tradīcijām un ieražām, iepazīstoties ar vienu no interesantākajām folkloras formām – latviešu tautasdziesmām jeb dainām, un mēģinot tās izprast, izdziedāt un izdejot;
 • tiešsaistes ekskursijas pa Rīgu, apmeklējot arī vairākus pilsētas muzejus (piem., Vēstures un kuģniecības muzeju vai Okupācijas muzeju, Nacionālo Mākslas muzeju, Raiņa un Aspazijas māju Rīgā, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Kr.Barona muzeju).

Par sekmīgu kursa nokārtošanu tiks piešķirti 4 kredītpunkti (6 ECTS).
Pieteikuma veidlapa (.docx)

INFORMĀCIJA  SAZIŅAI
Sarmīte Miltiņa tālrunis (+ 371) 67034892, mob. tālrunis (+ 371) 20279199, e-pasts: sarmite.miltina@lu.lv
Līga Miklaševiča tālrunis (+ 371) 67034892, e-pasts: sagkursi@lu.lv

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs
Aspazijas bulvāris 5, 242. Kabinets, Rīga, LV-1050
e-pasts: sagkursi@lu.lv, tīmekļvietne: www.lu.lv

Atbalsts studējošajiem:

 • Studiju turpināšana LU studiju programmās Ukrainas bēgļiem
  Lai risinātu jautājumus saistībā ar studiju uzsākšanu jauniem studentiem no Ukrainas, ieskaitot tos studentus, kas bijuši spiesti pamest esošās studijas Ukrainā un vēlas tās turpināt LU, lūdzu, sazināties ar Studiju servisu departamentu (studentu.serviss@lu.lv) vai zvanīt pa tālruni +37167034444.
  Ukraiņu studentiem un pētniekiem tiks dota iespēja turpināt savas studijas vai pētniecību Latvijā, ar papildu iespēju saņemt valsts stipendiju un apmaksātas prakses vietas. Vairāk informācijas: https://www.viaa.gov.lv/en/ukraine-latvia
  Pieteikumus valsts atbalsta mehānismiem Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz Latvijas augstākās izglītības un zinātnes iestādēs. Individuāli pieteikumi netiks pieņemti.
 • Visiem Ukrainas studentiem 2022. gada pavasara studiju semestrī tiek piemērotas studiju maksas atlaides 100 % apmērā.

Atbalsts mācībspēkiem:

Psihologa konsultācijas LU studentiem un personālam:

 • LU psiholoģe Līga Valinka piedāvā bezmaksas konsultācijas
  Lai pieteiktos bezmaksas konsultācijām, lūgums rakstīt e-pastu uz psihologs-konsultants@lu.lv vai zvanīt pa tālr. (+371) 67034392
  Konsultācijas pieejamas gan klātienē (Raiņa bulvāris 19, 107. kab.), gan attālināti. Šobrīd prioritāte tiek nodrošināta Ukrainas pilsoņiem.
  Konsultāciju laiki:
  Pirmdiena: 9.00–16.00
  Otrdiena: 9.00–16.00
  Trešdiena: 9.00–16.00
  Papildus iespējams vienoties arī par konsultācijām ceturtdienās.
  Plašāka informācija pieejama: https://www.lu.lv/en/studies/student-life/psychological-counselling/
 • Diennakts palīdzība grūtās situācijās pieejama pa telefonu, zvanot Krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” +371 116123, centrs darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Dažāda veida atbalsts:

 • LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs sniedz bezmaksas juridisko palīdzību Ukrainas bēgļiem darba, dzīvokļu un ģimenes tiesību jautājumos mācību gada laikā no oktobra līdz maijam. Lūgums sazināties e-pastā: zile@lu.lv.

 • LU Studentu padome piedāvā iesaistīties dažādās sociālajās aktivitātēs un pievienoties LU ukraiņu studentu WhatsApp grupai
  Lūgums rakstīt e-pastu uz arturs.danga@lusp.lv vai zvanīt pa tālr. (+371) 22302374.
  Pasākumiem iespējams sekot līdzi sociālo tīklu kontos: https://www.instagram.com/ul_isc/ (Instagram) un https://www.facebook.com/studentscouncilul/ (Facebook).
  Pievienojies LU ukraiņu kopienas WhatsApp grupai, sūtot savu tālruņa numuru uz arturs.danga@lusp.lv.
  WhatsApp grupā var uzzināt par dažādiem darba piedāvājumiem Ukrainas studentiem un citiem svarīgiem jautājumiem ikdienā.
 • Koncertā “Par brīvu Ukrainu!” savākti ziedojumi, ko paredzēts tuvākajā laikā izlietot papildu atbalstam. LU fonda tīmekļvietnē joprojām iespējams noziedot Ukrainas atbalstam.
 • Paud savu viedokli par to, kāds papildu atbalsts būtu nepieciešams, sazinoties e-pastā: arturs.danga@lusp.lv.

Nodarbinātība LU iedzīvotājiem no Ukrainas

 • Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu LU, lūgums sazināties ar Personālvadības departamenta attīstības speciālisti  Eviju Lauvu, e-pasts: evija.lauva@lu.lv, tālr. (+371) 67034803.

Jautājumu vai palīdzības nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar: