Latvijas Universitātes Akadēmiskā šķīrējtiesa

Saskaņā ar LU Satversmes 34. punktu Akadēmiskajā šķīrējtiesā ir pieci locekļi – četri akadēmiskā personāla pārstāvji un viens Studentu padomes pārstāvis. Akadēmiskā personāla pārstāvjus ievēlē LU Satversmes sapulce uz savu pilnvaru laiku. Studējošo pārstāvi ievēlē LU Studentu padome.

LU Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļi:

  1. Ringolds Balodis, Juridiskās fakultātes profesors, šķīrējtiesas priekšsēdētājs;
  2. Kristaps Āboliņš, Studentu padomes pārstāvis, šķīrējtiesas sekretārs;
  3. Normunds Titāns, Teoloģijas fakultātes profesors;
  4. Līva Rotkale, Vēstures un filozofijas fakultātes docente;
  5. Pēteris Vanags, Humanitāro zinātņu fakultātes profesors.