(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 27.05.2022. lēmumu Nr. 2-2/7*)

  1. Kristaps Āboliņš, LU studējošo pārstāvis, šķīrējtiesas sekretārs 
  2. Normunds Titāns, Teoloģijas fakultātes profesors

*Studējošo pārstāvi ievēlē Studentu padome

Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā ir notikušas izmaiņas. Š.g. 1. martā ir sasaukta LU Satversmes sapulce, kurā paredzēts ievēlēt trūkstošos Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesnešus. 

Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikums