(Apstiprināta ar Satversmes sapulces 04.06.2015. lēmumu Nr. 4)

 

1.   Kristīne Dupate, Juridiskās fakultātes asociētā profesore;

2.   Diāna Apse, Juridiskās fakultātes docente;

3.   Māris Lejnieks, Juridiskās fakultātes lektors;

4.   Elīna Grigore-Bāra, Juridiskās fakultātes docente;

5.   Jānis Priekulis, studējošo pārstāvis.

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome

Akadēmiskās ētikas komisija*

(Apstiprināta ar Senāta 27.11.2017. lēmumu Nr. 167
un Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 173)

1.   Dace Kazāka;

2.   Raivis Nigolass – studējošo pārstāvis;

3.   Signe Mežinska;

4.   Rasma Mozere;

5.   Signe Skutele – studējošo pārstāvis;

6.   Toms Rostoks;

7.   Dace Raipale.

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome