(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumu Nr. 6*)

  1. Diāna Apse, Juridiskās fakultātes docente
  2. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Filozofijas un socioloģijas institūts, vadošā pētniece;
  3. Māris Lejnieks, Juridiskās fakultātes lektors;
  4. Solvita Olsena, Medicīnas fakultātes asociētā profesore;
  5. Mārtiņš Birģelis, studējošo pārstāvis

Studējošo pārstāvi ievēlē Studentu padome

 

Akadēmiskās ētikas komisija*

(Apstiprināta ar Senāta 27.11.2017. lēmumu Nr. 167, Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 173, Senāta 28.05.2018. lēmumu Nr. 224 un Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.305)

1. Signe Mežinska

2. Toms Rostoks

3. Rasma Mozare

4. Dace Kazāka

5. Dace Raipale

6. Alise Paula Zīverte - studējošo pārstāvis

7. Signe Skutele - studējošo pārstāvis

 

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome

 

2019. gada 18. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā - Signe Mežinska, priekšsēdētāja,  Dace KazākaRasma Mozere, Toms Rostoks, Signe Skutele - izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par LU Teoloģijas fakultātes studenta X akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka LU Teoloģijas fakultātes students X saskarsmē ar LU Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem ir vairākkārt rupji pārkāpis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pamatprincipus un normas, kas iekļauti LU Akadēmiskās ētikas kodeksa  2.3., 2.5., 3.2.2. un 3.2.4. punktos;
  2. izteikt nosodījumu LU Teoloģijas fakultātes studentam X par rupjiem LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpumiem – par aizvainojošu izteikumu lietošanu nodarbībās un rakstiskā komunikācijā ar LU Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem, par neprasmi un nevēlēšanos veidot lietišķas un koleģiālas akadēmiskās sadarbības attiecības ar mācībspēkiem, par necieņas izrādīšanu pret mācībspēku idejām un viedokļiem, kā arī par akadēmiskās etiķetes neievērošanu uzrunā, savstarpējās attiecībās un uzvedībā;
  3. ieteikt LU Teoloģijas fakultātes studentam X kritiski izvērtēt savu rīcību un attieksmi, iepazīties ar LU Akadēmiskā ētikas kodeksa principiem un normām un turpmāk ievērot ētikas principus un normas savā rīcībā;
  4. ieteikt LU Teoloģijas fakultātes vadībai un mācībspēkiem, sastopoties ar akadēmiskās ētikas pārkāpumiem, pēc iespējas ātrāk informēt LU Akadēmiskās ētikas komisiju, lai LU Akadēmiskās ētikas komisija varētu savlaicīgi izskatīt iesniegumus, pārtraukt akadēmiskās ētikas pārkāpumus un mazināt to iespējamās sekas.