Zināšanu nevar būt par daudz!

Ja tev ir vidējā izglītība un vēlme apgūt tevi interesējošus vai nepieciešamus priekšmetus, mēs piedāvājam iespēju klausītāja statusā apmeklēt Latvijas Universitātes (LU) studiju kursus, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par kursu veiksmīgu apguvi.

Aktuālo kursu saraksts semestrī (lekciju saraksts)

Visu – vairāk nekā 1000 studiju kursu meklētājs

1. Sarakstā iepazīsties ar LU piedāvātajiem studiju kursiem. To vari izdarīt lekciju sarakstos, kursu katalogā vai Studentu servisā Raiņa bulvārī 19.

2. Noskaidro, vai attiecīgajā semestrī šis kurss tiek docēts, aplūkojot lekciju sarakstus vai interesējoties fakultātēs, kuras nodrošina kursu docēšanu, vai Studentu servisā.

3. Pierakstīšanās tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz kursa trešajai nodarbībai (akadēmiskais kalendārs).

4. Ja tev ir visa nepieciešamā informācija, tu vari izdrukāt un aizpildīt klausītāja reģistrācijas veidlapuReģistrācijas veidlapa citu augstskolu studentiem.

5. Ja rodas kādas neskaidrības anketas aizpildīšanā vai kursu izvēlē, nāc uz Studentu servisu, Raiņa bulv.19, 125. telpu vai zvani 67034444.

6. Ar reģistrācijas veidlapu dodies uz fakultāti, kura nodrošina kursu docēšanu, pie dekāna un/vai studiju programmu direktora, lai saskaņotu kursu apguvi.

7. Pēc tam Studentu servisā iesniedz saskaņoto reģistrācijas veidlapu un noslēdz līgumu ar LU par studiju kursu apguvi.

8. Piecu darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu tev jāsamaksā par kursu apguvi (LU rekvizīti).

9. Tev būs nodrošināta pieeja LU Bibliotēkas resursiem un datorklasēm.

Šo kārtību nosaka LU rīkojums par klausītāja statusu LU.

Kursu apguve ir maksas pakalpojums, un to nosaka LU rīkojums par studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumiem. Maksa ir atkarīga no kredītpunktu daudzuma.

Studiju kursa apjoms nosaka kredītpunktu daudzumu, visbiežāk tie ir divi, četri vai seši kredītpunkti par vienu kursu semestrī. Kredītpunktu uzskaites pamatprincipus nosaka LU studiju programmu nolikums.

Kontakti

Adrese: Raiņa bulv. 19, 125. telpa 
Tālrunis: 67034777
E-pastsstudentu.serviss@lu.lv