Šajā sadaļā ir iekļauti būtiskākie normatīvie akti un dokumenti, kas regulē Latvijas Universitātes studiju funkcijas. Publicēti nozares regulējošie normatīvie dokumenti un izglītības nozarē nozīmīgākie dokumenti.