Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 21.09.2020. 21.10.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 23.09.2020. 23.10.2020.
Latvijas Universitāte Diriģents/-e 08.05.2020. 31.10.2020.
LU Infrastruktūras departaments Apkopējs/-a 22.07.2020. 31.10.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Projekta vadītājs/-a 30.09.2020. 23.10.2020.
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts Eksperts/-e 01.10.2020. 23.10.2020.
LU Botāniskais dārzs Saimniecības pārzinis/-e 08.10.2020.  25.10.2020.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Sekretāre/-s 08.10.2020.  18.10.2020.
LU Astronomijas institūts Viespētnieks/-e 08.10.2020.  10.11.2020.
LU Astronomijas institūts Vadošais/-ā viespētnieks/-e 08.10.2020. 10.11.2020.
Latvijas Universitāte Vecākais eksperts/-e 09.10.2020. 26.10.2020.
Latvijas Universitāte Vecākais eksperts/-e 09.10.2020. 26.10.2020.
Iekšējs konkurss
LU Ķīmijas fakultāte Katedras vadītājs/-a 15.10.2020. 30.10.2020.
LU Datorikas fakultāte Centra vadītājs/-a 15.10.2020. 30.10.2020.
LU Vēstures un filozofijas fakultāte Nodaļas vadītājs/-a 15.10.2020. 30.10.2020.
LU Sociālo zinātņu fakultāte Institūta direktors/-e 16.10.2020. 30.10.2020.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv