Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 06.03.2020. 06.04.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskais amats 18.03.2020. 18.04.2020.
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Akadēmiskais amats 18.03.2020. 20.04.2020.
LU Datorikas fakultāte Akadēmiskie amati 23.03.2020. 23.04.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Sekretārs/-e 19.02.2020. 14.04.2020.
LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts Direktors/-e 13.03.2020. 13.04.2020.
LU Latvijas vēstures institūts Direktors/-e 13.03.2020. 13.04.2020.
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Laborants/-e 18.03.2020. 15.04.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Laborants/-e 18.03.2020. 17.04.2020
Iekšējs konkurss
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Nodaļas vadītājs/-a 17.03.2020. 22.04.2020.
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Dekāns/-e 18.03.2020. 30.04.2020.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv