Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Akadēmiskais amats 15.10.2019. 15.11.2019.
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 23.10.2019. 23.11.2019.
LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma Vecākais eksperts 25.10.2019. 19.11.2019.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskais amats 28.10.2019. 28.11.2019.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskais amats 01.11.2019. 01.12.2019.
LU Humanitāro zinātņu fakultāte Metodiķis/-e 12.11.2019. 24.11.2019.
LU Infrastruktūras departaments Apkopējs/-a 12.11.2019. 15.12.2019.
Iekšējs konkurss
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Katedras vadītājs 01.11.2019. 19.11.2019

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu - pd.vakances@lu.lv