Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

23.12.2020. 23.01.2021.
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

Akadēmiskais amats

04.01.2021. 04.02.2021.
LU Informācijas tehnoloģiju departaments Vadošais/-ā datorsistēmu administrators/-e 03.12.2020. 13.02.2021.

LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūts

Jaunais/-ā zinātnieks/-ce

11.12.2020. 21.01.2021.
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Direktors/-e

21.12.2020. 21.01.2021.
Iekšējs konkurss
LU PPMF Izglītības pētniecības institūts

Direktors/-e

28.12.2020. 15.01.2021.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv