Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 23.04.2019. 23.05.2019.
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 12.04.2019. 12.05.2019.
 LU LFMI Akadēmiskie amati 05.04.2019. 05.05.2019.
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 05.04.2019. 05.05.2019.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 25.03.2019. 25.04.2019.
 Zinātnes departaments Eksperts/-e 21.03.2019. 24.04.2019.
Atomfizikas un spektraskopijas institūts  Laborants/ -e 21.03.2019. 23.04.2019.
Atomfizikas un spektraskopijas institūts  Inženieris/ -e 21.03.2019. 23.04.2019.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Akadēmiskie amati 19.03.2019. 19.04.2019.

 

 

Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Iekšējs konkurss
Juridiskā fakultāte Dekāns/ -e 09.04.2019. 18.04.2019.
Teoloģijas fakultāte Dekāns/ -e 08.04.2019. 30.04.2019.
Vēstures un filozofijas fakultāte Dekāns/ -e 03.04.2019. 30.04.2019.
Datorikas fakultāte Katedras vadītājs/ -a 02.04.2019. 30.04.2019.
Juridiskā fakultāte Katedras vadītājs/-a 02.04.2019. 15.04.2019.
Bioloģijas fakultāte Katedras vadītājs/ -a 02.04.2019. 23.04.2019.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu - pd.vakances@lu.lv