Akadēmisko un administratīvo amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Administratīvais amats 08.11.2022. 08.12.2022.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Akadēmiskie amati 16.11.2022. 16.12.2022.
Sociālo zinātņu fakultāte Akadēmiskie amati 28.11.2022. 28.12.2022.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Akadēmiskie amati 28.11.2022. 28.12.2022.
Atomfizikas un spektroskopijas institūts Akadēmiskais amats 29.11.2022. 29.12.2022.
Datorikas fakultāte Akadēmiskais amats 30.11.2022. 30.12.2022.
Latvijas vēstures institūts Akadēmiskais amats 01.12.2022. 01.01.2023.

Vispārējā personāla amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Humanitāro zinātņu fakultāte Metodiķis/-e 28.11.2022. 12.12.2022.
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte” Tirgzinības un tirdzniecības speciālists/-e 31.08.2022. 31.12.2022.
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte” Agronoms/-e - dārzkopis/ -e 31.08.2022. 31.12.2022.
Botāniskais dārzs Eksperts/-e projektā LatViaNature  29.11.2022. 15.01.2023.
 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv

Vakances studentiem

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz (ieskaitot)