Akadēmisko un administratīvo amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
       
Literatūras, folkloras un mākslas institūts Akadēmiskie amati 27.07.2022. 22.08.2022.
Datorikas fakultāte

Akadēmiskais amats

03.08.2022. 03.09.2022.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 05.08.2022. 05.09.2022.
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte  Akadēmiskie amati 10.08.2022. 10.09.2022.

Iekšējie konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)

Vispārējā personāla amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
LU Muzejs

Krājuma glabātājs

09.08.2022. 04.09.2022.

Finanšu un uzskaites departamenta Finanšu plānu nodaļa

Ekonomists/-e

03.08.2022. 31.08.2022.
Informācijas tehnoloģiju departaments

Vadošais programmētājs

03.08.2022. 06.09.2022.
LU Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa Apkopējs/-a  09.08.2022 30.09.2022.
LU Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa Sētnieks/ -ce 09.08.2022. 30.09.2022.
   

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv

Vakances studentiem

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz (ieskaitot)