Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 03.02.2020. 03.03.2020.
Latvijas Universitāte Akadēmiskie amati 21.02.2020. 21.03.2020.
LU Infrastruktūras departaments Apkopējs/-a 12.11.2019. 29.02.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Laborants/-e 30.01.2020. 05.03.2020.
LU Studentu servisa departaments Metodiķis/-e 30.01.2020. 29.02.2020.
LU Informācijas tehnoloģiju departaments Direktors/-e 31.01.2020. 29.02.2020.
LU Bioloģijas institūts Direktors/-e 07.02.2020. 07.03.2020.
LU Latviešu valodas institūts Direktors/-e 11.02.2020. 11.03.2020.
LU Medicīnas fakultāte Māsa/ārsta palīgs/-dze 12.02.2020. 28.02.2020.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts Direktors/-e 13.02.2020. 13.03.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Sekretārs/-e 19.02.2020. 18.03.2020.
LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma Projekta koordinators/-e 21.02.2020. 06.03.2020.
LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma Vadošais eksperts/-e 25.02.2020. 25.03.2020.
LU Informācijas tehnoloģiju departaments Datortīkla administrators/-e 25.02.2020. 10.03.2020.
Iekšējs konkurss
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Nodaļas vadītājs/-a 06.02.2020. 28.02.2020.
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Dekāns 12.02.2020. 11.03.2020.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv