Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Akadēmiskie amati

26.08.2021. 26.09.2021.
LU Ķīmiskās fizikas institūts

Akadēmiskie amati

02.09.2021. 02.10.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

09.09.2021. 09.10.2021.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Akadēmiskais amats

15.09.2021. 15.10.2021.
LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Akadēmiskie amati

16.09.2021. 16.10.2021.
Latvijas Universitāte

Apkopējs/-a

30.08.2021. 30.09.2021.
Latvijas Universitāte

Apkopējs/-a

30.08.2021. 30.09.2021.
Latvijas Universitāte

Apkopējs/-a

30.08.2021. 30.09.2021.
LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Studiju metodiķis/-e

30.08.2021. 30.09.2021.
LU Bibliotēka

Bibliotekārs/-e

02.09.2021. 20.09.2021.
LU Studentu Servisu departaments

Metodiķis/-e

06.09.2021. 17.09.2021.
LU Finanšu un uzskaites departaments

Algu grāmatvedis/-e

10.09.2021. 26.09.2021.
LU Bioloģijas institūts

Vecākais/-ā eksperts/-e ķīmijā

16.09.2021. 29.09.2021.
LU Infrastruktūras departaments

Dežurants/-e

16.09.2021. 30.09.2021.
 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv