Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Profesors 16.12.2019. 16.01.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 27.12.2019. 27.01.2020.
LU Infrastruktūras departaments Apkopējs/-a 12.11.2019. 17.01.2020.
LU Rīgas Medicīnas koledža Direktors 23.12.2019. 31.01.2020.
LU Akadēmiskais apgāds Atbildīgais redaktors/-e 27.12.2019. 20.01.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Projekta vadītāja asistents/-e 07.01.2020. 20.01.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Projekta koordinators/-e 07.01.2020. 21.01.2020.
LU Sporta centrs Sporta mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālists 13.01.2020. 28.01.2020.
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma Projektu koordinators/-e 14.01.2020. 24.01.2020.
LU Kuldīgas filiāle Metodiķis/-e 15.01.2020. 20.01.2020.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv