Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Bioloģijas institūts

Akadēmiskie amati

24.03.2021. 24.04.2021.
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Akadēmiskie amati

26.03.2021. 26.04.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

31.03.2021. 01.05.2021.
LU Vēstures un filozofijas fakultāte

Akadēmiskais amats

01.04.2021. 01.05.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

09.04.2021. 09.05.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

19.04.2021. 19.05.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

22.04.2021. 22.05.2021.
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Direktors/-e

24.03.2021. 24.04.2021.
LU Bioloģijas institūts

Inženieris (ķīmijas)

31.03.2021. 28.04.2021.
LU Bioloģijas institūts

Biologs/-ģe

31.03.2021. 28.04.2021.
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Direktors/-e

21.04.2021. 21.05.2021.
LU Infrastruktūras departaments

Apkopējs/-a

21.04.2021. 31.05.2021.
LU Infrastruktūras departaments

Sētnieks/-ce

21.04.2021. 31.05.2021.
LU Infrastruktūras departaments

Sētnieks/-ce

21.04.2021. 31.05.2021.
Iekšējs konkurss
LU Datorikas fakultāte

Dekāns/-e

26.03.2021. 29.04.2021.
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Administratīvie amati

09.04.2021. 23.04.2021.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv