Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
LU Ķīmiskās fizikas institūts Akadēmiskais amats 05.05.2020. 05.06.2020.
LU Medicīnas fakultāte Akadēmiskie amati 08.05.2020. 08.06.2020.
LU Fizikas institūts Akadēmiskie amati 13.05.2020. 13.06.2020.
LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskais amats 20.05.2020. 20.06.2020.
LU Latvijas vēstures institūts Akadēmiskie amati 22.05.2020. 22.06.2020.
LU Medicīnas fakultāte Akadēmiskais amats 28.05.2020. 28.06.2020.
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts Akadēmiskie amati 05.06.2020. 05.07.2020.
Latvijas Universitāte Diriģents/-e 08.05.2020. 08.06.2020.
LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Institūta direktors/-e 08.05.2020. 08.06.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Vadošais programmētājs/-a 18.05.2020. 10.06.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Projekta vadītājs/-a 28.05.2020. 15.06.2020.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts Projekta vadītāja asistents/-e 28.05.2020. 15.06.2020.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv