Akadēmisko un administratīvo amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Juridiskā fakultāte Akadēmiskais amats 26.01.2024. 26.02.2024.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Akadēmiskie amati 26.01.2024. 26.02.2024.
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte Akadēmiskais amats 31.01.2024. 29.02.2024.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 31.01.2024. 29.02.2024.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Akadēmiskie amati 01.02.2024. 01.03.2024.
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts Akadēmiskie amati 02.02.2024. 02.03.2024.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Akadēmiskais amats 16.02.2024. 16.03.2024.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskais amats 16.02.2024. 16.03.2024.
Latvijas vēstures institūts Akadēmiskais amats 20.02.2024. 20.03.2024.
Materiālu mehānikas institūts Akadēmiskais amats 21.02.2024. 21.03.2024.
Datorikas fakultāte Akadēmiskie amati 22.02.2024. 22.03.2024.
Starpnozaru izglītības inovāciju centrs Akadēmiskie amati 22.02.2024. 22.03.2024.
Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte Akadēmiskais amats 22.02.2024. 22.03.2024.
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts Akadēmiskie amati 23.02.2024. 23.03.2024.
Teoloģijas fakultāte Akadēmiskie amati 26.02.2024. 26.03.2024.
Ķīmijas fakultāte Akadēmiskie amati 26.02.2024. 26.03.2024.
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Akadēmiskais amats 27.02.2024. 27.03.2024.
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts Institūta direktors 27.02.2024. 27.03.2024.
Izglītības  zinātnes Tenūrprofesūra 29.02.2024. 28.04.2024.

 

Vispārējā personāla amatu konkursi

Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
LU Juridiskais departaments Iepirkumu speciālists/-e 19.02.2014. 04.03.2024.
LU Bibliotēka   Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta vadītājs/-a 23.02.2024. 15.03.2024.
 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv