Piedāvātā vakance Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pētnieks/-ce 14.06.2019. 14.07.2019. 
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Akadēmiskie amati 14.06.2019. 14.07.2019.
LU Ķīmiskās fizikas institūts Akadēmiskie amati 13.06.2019. 13.07.2019.
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte  Metodiķis/-e  27.05.2019 14.06.2019.
Starptautiskais Indijas studiju institūts  Direktors/-e 27.05.2019. 27.06.2019.
LU Atomfizikas un spektraskopijas institūts  Eksperts/-e 17.05.2019. 16.06.2019.

 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit

LU Struktūrvienībām: Lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu - pd.vakances@lu.lv