Struktūrvienība Vakance  Ievietots Spēkā līdz
 (ieskaitot)
Atklāts konkurss
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

08.11.2021. 08.12.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

10.11.2021. 10.12.2021.
LU Sociālo zinātņu fakultāte

Akadēmiskais amats

16.11.2021. 16.12.2021.
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Akadēmiskais amats

25.11.2021. 25.12.2021.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

06.12.2021. 06.01.2022.
Latvijas Universitāte

Akadēmiskie amati

08.12.2021. 08.01.2022.
Latvijas Universitāte

Apkopējs/-a

30.08.2021. 07.01.2021.
LU Personālvadības departaments

Personāla attīstības speciālists/-e

29.11.2021. 12.12.2021.
LU Informācijas tehnoloģiju departaments

Vadošais datorsistēmu administrators/-e

06.12.2021. 06.01.2022.
LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Biobankas medicīnas māsa

08.12.2021. 22.12.2021.
 

Starptautiski izsludinātas vakances skatīt šeit.

LU struktūrvienībām: lai darba piedāvājums tiktu ievietots šajā sarakstā, to nepieciešams saskaņot ar LU Personālvadības departamentu – pd.vakances@lu.lv