Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - https://www.lu.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums atbilstoši VARAM vadlīnijām “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments Piekļūstamības izvērtēšanas protokols.

Atbilstības statuss

LU tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību dēļ:

  • pamatstruktūrā nav funkcionāli nodalīti papildu navigācijas bloki; tas var apgrūtināt palīgtehnoloģiju izmantošanu;
  • ar tastatūru nav iespējams piekļūt pilnīgi visiem elementiem, ne visur ir nodrošināta aktīvā elementa izcelšana;
  • ne visiem attēliem ir tekstuālā alternatīva;
  • ne visi virsraksti atbilst piekļūstamības prasībām;
  • lapu nosaukumi neatbilst piekļūstamības prasībām;
  • nepietiekams krāsu kontrasts atsevišķu ikonu attēlojumā;
  • sākumlapā saturs, kas kustas, aizņem vairāk par ceturto daļu ekrāna.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar LU, rakstot: info@lu.lv vai zvanot: tālr. +371 67033963

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 20.04.2023.

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: info@lu.lv
Tālrunis: +371 67033963
Adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Par tīmekļvietnes piekļūstamību Latvijas Universitātē atbildīgs ir Komunikācijas departaments.

E-pasts: info@lu.lv
Tālrunis: +371 67033963

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija