Zinātnes sasniegumi

Pasaules zinātnes telpā arvien lielāku nozīmi ieņem starpdisciplinaritāte, multidisciplinaritāte un pētniecības pielietojamība dažādu mūsdienu sabiedrības izaicinājumu risināšanā. Lai panāktu LU stratēģijas pamatā izvirzīto zinātniskās izcilības sasniegšanu, svarīgi darbību fokusēt uz sinerģijas panākšanu starp zinātņu nozares grupām un vēstīt sabiedrībai par sasniegumiem.

Izcilība, jaunrade, radošums un atvērtība, kas balstīta vienotas vīzijas kontekstā un sadarbībā gan starp zinātņu nozares grupām, gan ar privāto un valsts sektoru, gan nacionālajā un globālajā līmenī ir nākotnes zinātnes attīstības dzinējspēks.

Sadaļā “Sasniegumi” stāstīsim par saviem sasniegumiem virzienā uz vadošo zinātnisko institūciju Baltijas jūras reģionā.