Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās Eiropas Savienības (ES) atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus u. c.) un aizstāj tās ar vienu programmu.

Programma ilgst no 2014. līdz 2022. gadam.

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni ir:

  • personu mobilitāte mācību nolūkos;
  • sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa;
  • atbalsts politikas reformām.

Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis: ES 28 dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis –  Islande, Norvēģija, Lihtenšteina –  un ES kandidātvalstis – Turcija un Maķedonijas Republika.

Latvijas Universitāte galvenokārt īsteno personu mobilitāti mācību nolūkos. Tiek izdalītas:

Erasmus+ Harta 2021-2027

LU Erasmus+ Hartas pieteikums

Erasmus+ programmas mobilitātes organizēšanas kārtība LU.