Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras 2021. gada jūnijā apstiprināja Saeima. Augstskolas padome ir koleģiāla augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību. Padomei jānodrošina arī valsts augstskolas darbība atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

LU padomes sastāvs:

 • Ivars Kalviņš, LU padomes priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents;
 • Inna Šteinbuka, LU padomes priekšsēdētāja vietniece, LU profesore, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātniskā institūta “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” direktore
 • Aiva Staņēviča, LU padomes priekšsēdētāja vietniece, LU Studentu padomes pārstāve, biedrības “Riga TechGirls” valdes locekle
 • Kristaps Zariņš, Stenfordas Universitātes emeritētais profesors;
 • Mārcis Auziņš, LU profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centra vadītājs;
 • Dace Bula, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, vadošā pētniece;
 • Valters Ščerbinskis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors
 • Mārīte Seile, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas nozares izglītības eksperte;
 • Baiba Apine, Ukrainas otrās lielākās bankas "Oschadbank" Padomes priekšsēdētāja un Latvijas uzņēmuma "PricewaterhouseCoopers" pastāvīgā apakšuzņēmēja;
 • Mārtiņš Brencis, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos, LU Absolventu kluba vadītājs;
 • Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.