Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, kas stājas spēkā ar 01.01.2019., studiju programmu akreditācijas termiņš ir pagarināts. Jaunos akreditācijas termiņus var redzēt šeit.

Maksas rezidentūras uzņemšanas nosacījumi  tiek saskaņoti ar Veselības ministriju. Lūdzam sekot līdzi informācijai!

Iegūstamā kvalifikācija: ārsta profesionālā kvalifikācija vienā no specialitātēm
Studiju programmas direktors: Dr.med., asoc.prof. Dainis Krieviņš
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 31.12.2022.
Studiju programmas forma: PLK

Uzņemšanas kārtība rezidentūrā

 

Rezidentūras attīstības programma 

Aspazijas bulvāris 5, 2. stāvs, 224. telpa (ieeja no pagalma)  

Tālr.: 67034852, 67034853

Anda Požarnova 

Rezidentūras attīstības programmas vadītāja 

Tālr.: 67034852 

E-pasts: anda.pozarnova@lu.lv 

Gunta Ozoliņa 

sekretāre 

Tālr.: 67034853

E-pasts: gunta.ozolina@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 10.00–13.00; 14.00–16.00