Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst. 17.30–20.25).

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2020. gada 5.oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz 30. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2020. gada 5.oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz 30. septembrim.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2021. gada 25. janvārī.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2021. gada 25. janvārī.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursu notiek no 2020. gada 20.jūlijā līdz 31. jūlijam, pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17.30—20.25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) kursi  notiek no 2020. gada 5. oktobra līdz  2021. gada 14. martam.

Pieteikšanās kursos līdz 2020. gada 30. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets Lekciju skaits nedēļā  Norises diena Maksa par visu mācību periodu (EUR)
latviešu valoda 2 pirmdiena 159.00
matemātika 2 otrdiena 159.00

angļu valoda

3

trešdiena (katru nedēļu)

ceturtdiena (vienu reizi divās nedēļās)

159.00

ķīmija 2 ceturtdiena 159.00
bioloģija 2 trešdiena 159.00


Pieteikties var:

Ar e-pasta starpniecību:

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17.30—20.25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

8 mēnešu vakara kursi notiek no 2020. gada 5. oktobra līdz  2021. gada 9. maijam.

Pieteikšanās kursos līdz  2020. gada 30. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Pieteikties var:

Mācību priekšmets Lekciju skaits nedēļā Norises diena Maksa par visu mācību periodu (EUR)
latviešu valoda 2 pirmdiena 159.00
matemātika 2 otrdiena 159.00
angļu valoda 3

trešdiena (katru nedēļu)

ceturtdiena (vienu reizi divās nedēļās)

159.00
ķīmija 2 ceturtdiena 159.00
bioloģija 2 trešdiena 159.00


Ar e-pasta starpniecību:

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs, vārds, uzvārds (kursu apmeklētāja)