Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst.17:30–20:25).

 

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākuma norise no 2022. gada 31. janvāra līdz 13. maijam.  Pieteikšanās kursos līdz 2022. gada 25. janvārim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu norise no 2022. gada 31. janvāra līdz 11. martam. Pieteikšanās kursos līdz 2022. gada 25. janvārim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

 

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla". Kursu sākums 2022. gada jūnija beigās.

 

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada 4. oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz  28. septembrim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada 4. oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz  28. septembrim. Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi notiek no 2022. gada 31. janvāra līdz 13. maijam.  

Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un citiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17:30—20:25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, angļu valodai vienu nedēļu vienā vakarā ir 2 lekcijas, otru nedēļu ir divi vakari katrā pa 2 lekcijām, pārējiem priekšmetiem viens vakars nedēļā ar 2 lekcijām. 

Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā. 

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara sagatavošanas kursos līdz 2022. gada 25. janvārim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Centralizētajiem eksāmeniem Lekciju skaits nedēļā Nodarbību norises diena Maksa par vienu mācību priekšmetu (€)

angļu valoda

3

informācija janvāra sākumā

84.00

matemātika 2 informācija janvāra sākumā 114.00
latviešu valoda 2 informācija janvāra sākumā 114.00
ķīmija 2 informācija janvāra sākumā 114.00
bioloģija 2 informācija janvāra sākumā 114.00

Pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikumu (tiks aktivizēts 7. decembrī);
 • apstiprinājumu par saņemto pieteikumu saņemsiet automātiski e-pastā;
 • līgumu par mācībām sagatavošanas kursos saņemsiet e-pastā (nepilngadīgām personām līgumu paraksta vecāki vai pilnvarotās personas);
 • līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā;
 • pēc līguma parakstīšanas jāveic naudas samaksa par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • nodarbību sarakstu saņemsiet pēc līguma parakstīšanas un veiktās samaksas par kursiem e-pastā.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi notiek no 2022. gada 31. janvāra līdz 11. martam.

Kursi notiks attālināti izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (17:30—20:25). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, angļu valodai vienu nedēļu vienā vakarā ir 2 lekcijas, otru nedēļu ir divi vakari katrā pa 2 lekcijām, pārējiem priekšmetiem viens vakars nedēļā ar 2 lekcijām. 

Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara sagatavošanas kursos līdz 2022. gada 25. janvārim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Centralizētajiem eksāmeniem Lekciju skaits nedēļā Nodarbību norises diena Maksa par vienu mācību priekšmetu (€)

angļu valoda

3

informācija janvāra sākumā

84.00

matemātika 2 informācija janvāra sākumā 114.00
latviešu valoda 2 informācija janvāra sākumā 114.00
ķīmija 2 informācija janvāra sākumā 114.00
bioloģija 2 informācija janvāra sākumā 114.00

Pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikumu (tiks aktivizēts 7. decembrī);
 • apstiprinājumu par saņemto pieteikumu saņemsiet automātiski  e-pastā;
 • līgumu par mācībām sagatavošanas kursos saņemsiet e-pastā (nepilngadīgām personām līgumu paraksta vecāki vai pilnvarotās personas);
 • līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā;
 • pēc līguma parakstīšanas jāveic naudas samaksa par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • nodarbību sarakstu saņemsiet pēc līguma parakstīšanas un samaksas par kursiem e-pastā.
 

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, kursu apmeklētāja vārds, uzvārds

   

Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892

Mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv