Kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (18.15–21.05).  

 

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

 

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2020. gada 27 janvārī, pieteikšanās līdz 23. janvārim.

2 mēnešu vakara sagatavošanas kursi angļu valodas centralizētajam eksāmenam  noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2020. gada 27. janvārī, pieteikšanās līdz  23. janvārim.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursu sākums 2020. gada 26.jūnijā, pieteikšanās no maija.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) kursi  notiek no 2019. gada 30. septembra līdz  2020. gada 6. martam.

Pieteikšanās kursos līdz  2019. gada 26. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa  par  visu mācību periodu

(€ )

latviešu valoda

2

otrdiena

159.00

matemātika

2

ceturtdiena

159.00

angļu valoda

3

pirmdiena (vienu reizi divās nedēļās (7 reizes))

trešdiena (katru nedēļu)

159.00

ķīmija

2

otrdiena

159.00

bioloģija

2

ceturtdiena

159.00

Pieteikties var:

1. Personiski:      

 • jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu), jāuzrāda maksājuma kvīts,  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 2. stāvā, 242. telpā);

2. Ar e-pasta starpniecību:

 • interneta mājas lapā aizpildiet  iesniegumu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu  un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā;
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un valsts pārbaudes eksāmeniem.

 Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

8 mēnešu vakara kursi notiek no 2019. gada 30. septembra līdz  2020. gada 1. maijam.

Pieteikšanās kursos līdz  2019. gada 26. septembrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa  par  visu mācību periodu

(€ )

latviešu valoda

2

otrdiena

159.00

matemātika

2

ceturtdiena

159.00

angļu valoda

3

pirmdiena (vienu reizi divās nedēļās (7 reizes))

trešdiena (katru nedēļu)

159.00

ķīmija

2

otrdiena

159.00

bioloģija

2

ceturtdiena

159.00

Pieteikties var:

1. Personiski:      

 • Jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu), jāuzrāda maksājuma kvīts,  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide kancelejā.

    (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 2. stāvā, 242. telpā);

2. Ar e-pasta starpniecību:

 • Interneta mājas lapā aizpildiet iesniegumu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu  un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā;
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs, vārds, uzvārds (kursu apmeklētāja)