Kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst. 18.15–21.05).  

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu.

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursu notiek no 2020. gada 20.jūlijā līdz 31. jūlijam, pieteikšanās līdz 17. jūlijam

Kursi notiek no  2020. gada 20. jūlija līdz 31. jūlijam.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 17. jūlijam.

Nodarbības notiek darbdienās no plkst. 1815 līdz 2105. Viena lekcija ilgst 80 min, vienā dienā ir 2 lekcijas.

Kursos piedāvājam:

Mācību priekšmets

Maksa par kursiem

zīmēšana un gleznošana

79,00 

 

PIETEIKTIES VAR:

1) ar e-pasta starpniecību:

  • interneta mājas lapā aizpildiet sagatavošanas kursu klausītāju pieteikuma veidlapu (iesniegums),
  • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
  • pieteikuma veidlapu atsūtiet uz LU PMC e–pasta adresi sagkursi@lu.lv,
  • apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos mēs nosūtīsim uz Jūsu atsūtīto e–pasta adresi pēc iesnieguma saņemšanas;
  • klausītāja caurlaidi saņemsiet pirmajā nodarbībā.

 

Maksāšanas iespējas: jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs

Nodarbību sarakstu saņemsiet e-pastā atbilstoši Jūsu norādītajai e-pasta adresei pieteikuma veidlapā.

 

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs, vārds, uzvārds (kursu apmeklētāja)