Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko VAKARA kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (18.15–21.15).  

4 MĒNEŠU VAKARA SAGATVOŠANAS KURSI noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. 

Kursu sākums 2019. gada 28. janvārī, pieteikšanās līdz 23. janvārim.

2 MĒNEŠU VAKARA SAGATAVOŠANAS KURSI ANGĻU VALODAS centralizētajam eksāmenam  noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2019. gada 28. janvārī, pieteikšanās līdz  23. janvārim.

Kursos aicināti piedalīties vidusskolas izlaiduma klases skolēni un vidējās izglītības ieguvušie. Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un citiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (plkst. 18.15–21.05). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir divas lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Divu  mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi notiek no 2019. gada 28. janvāra līdz 8. martam.

Četru  mēnešu vakara sagatavošanas kursi notiek no 2019. gada 28.  janvāra līdz 10. maijam.     

Pieteikšanās:

  • divu mēnešu vakara (svešvalodas) kursos līdz  2019. gada 23. janvārim.
  • četru mēnešu vakara sagatavošanas kursos līdz 2019. gada 23. janvārim.

Pirmsstudiju mācību centrs piedāvā izvēlēties šādus mācību priekšmetus: 

Centralizētajiem eksāmeniem

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa par mācību priekšmetu

EUR

angļu valoda

3*

 

75.00

matemātika

2

pirmdiena

103.00

latviešu valoda

2

otrdiena

103.00

ķīmija

2

otrdiena

103.00

bioloģija

2

trešdiena

103.00

fizika

2

 

103.00

 

Pieteikties var:

1)   personiski PMC kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 2. stāvā, 242. telpa):      

  • jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
  • jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu);
  • jāuzrāda maksājuma  kvīts; 
  • jāsaņem kursu klausītāja caurlaide.

2) ar e-pasta starpniecību:

  • jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
  • interneta mājaslapā jāaizpilda iesniegums;
  • iesniegums jāatsūta uz PMC e-pasta adresi sagkursi@lu.lv,apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos varēs saņemt savā e-pastā;
  • pirmajā nodarbībā varēs saņemt klausītāja caurlaidi.

 

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS
tālrunis  67034892, mob. tālrunis 20279199
adrese: Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), 242. telpa
e-pasts: sagkursi@lu.lv
internetā:  www.lu.lv.

Latvijas Universitāte

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs

 

PMC strādā:

katru darbdienu plkst. 13.00–18.00

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS
tālrunis  67034892, mob. tālrunis 20279199
adrese: Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), 242. telpa
e-pasts: sagkursi@lu.lv
internetā:  www.lu.lv.

Latvijas Universitāte

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs