Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst. 17.30–20.25).

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2020. gada 5.oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz 30. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2020. gada 5.oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz 30. septembrim.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2021. gada 25. janvārī.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2021. gada 25. janvārī.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursu notiek no 2020. gada 20.jūlijā līdz 31. jūlijam, pieteikšanās līdz 17. jūlijam.

2 MĒNEŠU VAKARA (svešvalodas) sagatavošanas kursi notiek no 2021. gada 25. janvāra līdz 14. martam.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1730—2025). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, angļu valodai vienu nedēļu vienā vakarā ir 2 lekcijas, otru nedēļu ir divi vakari katrā pa 2 lekcijām, pārējiem priekšmetiem viens vakars nedēļā ar 2 lekcijām. 

Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara sagatavošanas kursos līdz 2021. gada 20. janvārim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Centralizētajiem eksāmeniem Lekciju skaits nedēļā Nodarbību norises diena Maksa par vienu mācību priekšmetu (€)

angļu valoda

3

katru pirmdienu

katru otro ceturtdienu

84.00

matemātika 2 ceturtdiena 114.00
latviešu valoda 2 trešdiena 114.00
ķīmija 2 trešdiena 114.00
bioloģija 2 otrdiena 114.00
fizika 2   114.00

Pieteikties var:

ar e-pasta starpniecību:

  • tīmekļvietnē aizpildiet iesnieguma veidlapu,
  • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
  • iesniegumu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e-pasta adresi (sagkursi@lu.lv), apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā.
  • pirmajā klātienes nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi

 

4 MĒNEŠU VAKARA sagatavošanas kursi notiek no 2021. gada 25. janvāra līdz 9. maijam.  

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un citiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1730—2025). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, angļu valodai vienu nedēļu vienā vakarā ir 2 lekcijas, otru nedēļu ir divi vakari katrā pa 2 lekcijām, pārējiem priekšmetiem viens vakars nedēļā ar 2 lekcijām. 

Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā. 

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara sagatavošanas kursos līdz 2021. gada 20. janvārim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Centralizētajiem eksāmeniem Lekciju skaits nedēļā Nodarbību norises diena Maksa par vienu mācību priekšmetu (€)

angļu valoda

3

katru pirmdienu

katru otro ceturtdienu

84.00

matemātika 2 ceturtdiena 114.00
latviešu valoda 2 trešdiena 114.00
ķīmija 2 trešdiena 114.00
bioloģija 2 otrdiena 114.00
fizika 2   114.00

Pieteikties var:

ar e-pasta starpniecību:

  • tīmekļvietnē aizpildiet iesnieguma veidlapu,
  • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
  • iesniegumu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e-pasta adresi (sagkursi@lu.lv), apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā.
  • pirmajā klātienes nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi;

 

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs, vārds, uzvārds (kursu apmeklētāja)

 

 

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv