Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem(optimālajam vai augstākajam līmenis) un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara sagatavošanas kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst. 17.30–20.30) un sestdienās (plkst. 10.00–13.00).

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī) noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2025. gada februārī (datums tiks precizēts) . Pieteikšanās kursos līdz 2025. gada  februārim. Kursi notiks klātienē un attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu ar ieraksta funkciju. Informācija decembra sākumā.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla". Kursu sākums 2024. gada 1.jūlijā. Pieteikšanās līdz 25. jūnijam. Kursi notiek klātienē.

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī) piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kam nepieciešams sagatavoties valsts pārbadījumiem (optimālajam vai augstākajam limenim), kā arī, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums no 2024. gada oktobrī. Pieteikšanās kursos līdz septembra beigām. Kursi notiks klātienē un attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu (lekcijas tiks ierakstītas). Maksa par visu mācību periodu vienam mācību priekšmetam 159.00 EUR.

Kursi notiek no 2024. gada 1. jūlija līdz 12. jūlijam.

Pieteikšanās kursos līdz 2024. gada 25. jūnijam.

Nodarbības notiek darbdienās (plkst.18.00–21.00) . 

Ja dalībnieku skaits būs lielāks nekā grupā paredzēts, tā tiks sadalīta pa mazākām grupām, lūgums atzīmēt vēlamo kursu norises laiku:

 • 14.30–17.30 (1.grupa);
 • 18:00–21.00 (2.grupa).

Piedāvājam:

Mācību priekšmets Maksa par kursiem (EUR)
zīmēšana un gleznošana 96.00

Pieteikšanās:

 • interneta mājas lapā aizpildiet sagatavošanas kursu klausītāja iesniegumu (papīra formātā vai ar eParakstu parakstīts iesniegums);
 • tiem, kam ir eParaksts lūgums iesniegumu parakstīt ar eParakstu;
 • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
 • iesniegumu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e–pasta adresi sagkursi@lu.lv;
 • nosūtīsim apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos uz Jūsu iesniegumā norādīto e–pasta adresi divu dienu laikā pēc saņemšanas.

Nodarbību saraksts:

Tiks ievietots jūnijā

Precizējumus nepieciešamajiem materiāliem nodarbībā:

 • parastie zīmuļi (HB, B, 2B cietības);
 • dzēšgumija;
 • zīmuļu asināmais, kancelejas nazis;
 • guaša krāsas vai akrila krāsas (vēlams ne mazāk kā 12 krāsu komplekts)
 • plakanās otas (1,5-2 cm platas);
 • trauciņš otu skalošanai (vislabāk plastmasas glāze vai krūzīte);
 • papīra līmlente;
 • palete (balts plastmasas šķīvis, kartona gabals u. tml.);
 • A3 akvareļu papīrs gleznošanai(ja ir iespējams iegādāties).

Ar zīmēšanas papīru nodrošinām.

Kursu laikā piedāvājam arī Latvijas Universitātes dienesta viesnīcas Rīgā:

Informācija jūnijā

 

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, kursu apmeklētāja vārds, uzvārds

   

Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892

Mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv