Kursi

Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (18.15–21.05).  

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam  noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2020. gada 27. janvārī, pieteikšanās līdz  23. janvārim.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2020. gada 27 janvārī, pieteikšanās līdz 23. janvārim.

 

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2019. gada 30. septembrī, pieteikšanās līdz 26. septembrim.

 

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju  programmai "Māksla". Kursu sākums 2020. gada 26.jūnijā, pieteikšanās no maija.

2 MĒNEŠU VAKARA (svešvalodas)  un

4 MĒNEŠU  VAKARA SAGATAVOŠANAS KURSI

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un citiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

 2  MĒNEŠU VAKARA (svešvalodas) sagatavošanas  kursi notiek no 2020. gada 27. janvāra līdz 6. martam.

4  MĒNEŠU VAKARA sagatavošanas kursi notiek no 2020. gada 27. janvāra līdz 8. maijam.   

 

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara  sagatavošanas kursos līdz  2020. gada 23. janvārim.

 

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Centralizētajiem eksāmeniem

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa par mācību priekšmetu

EUR

angļu valoda

3*

 pirmdiena (katru otro nedēļu)

piektdiena (katru nedēļu)

78.00

matemātika

2

otrdiena

114.00

latviešu valoda

2

ceturtdiena

114.00

ķīmija

2

otrdiena

114.00

bioloģija

2

trešdiena

114.00

fizika

2

 

114.00

Pieteikties var:

1) personiski PMC kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 242. telpa):      

 • jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
 •  jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu),
 •  jāuzrāda maksājuma  kvīts, 
 •  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide;

2) ar e-pasta starpniecību:

 •  samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
 •  interneta mājas lapā aizpildiet  iesniegumu,
 •  iesniegumu  un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā,
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

MĒS STRĀDĀJAM:

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts: sagkursi@lu.lv

internetāwww.lu.lv.

2 MĒNEŠU VAKARA (svešvalodas) un

4 MĒNEŠU  VAKARA SAGATAVOŠANAS KURSI

Kursos aicinām vidusskolas izlaiduma klases skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem un citiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (1815—2105). Viena lekcija ilgst 80 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

2  MĒNEŠU VAKARA (svešvalodas) sagatavošanas  kursi notiek no 2020. gada 27. janvāra līdz 6. martam.

4  MĒNEŠU VAKARA sagatavošanas kursi notiek no 2020. gada 27. janvāra līdz 8. maijam.    

 

Pieteikšanās:

2 mēnešu vakara (svešvalodas) un 4 mēnešu vakara  sagatavošanas kursos līdz  2020. gada 23. janvārim.

 

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

 

Centralizētajiem eksāmeniem

Lekciju skaits nedēļā

Nodarbību norises diena

Maksa par vienu mācību priekšmetu

EUR

angļu valoda

3*

pirmdiena (katru otro nedēļu)

piektdiena (katru nedēļu)

78.00

matemātika

2

otrdiena

114.00

latviešu valoda

2

ceturtdiena

114.00

ķīmija

2

otrdiena

114.00

bioloģija

2

trešdiena

114.00

fizika

2

 

114.00

Pieteikties var:

1) personiski PMC kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 2. stāvā, 242. telpa):      

 • jāsamaksā par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
 •  jāaizpilda klausītāja iesniegums (uzrādot personas kodu),
 •  jāuzrāda maksājuma  kvīts, 
 •  jāsaņem kursu klausītāja caurlaide;

2) ar e-pasta starpniecību:

 •  samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas),
 •  interneta mājas lapā aizpildiet  iesniegumu,
 •  iesniegumu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e- pasta adresi sagkursi@lu.lv, apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos saņemsiet savā e-pastā,
 • pirmajā nodarbībā saņemsiet klausītāja caurlaidi.

MĒS STRĀDĀJAM:

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts: sagkursi@lu.lv

internetāwww.lu.lv.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte

PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs, vārds, uzvārds (kursu apmeklētāja)

 

MĒS STRĀDĀJAM:

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts: sagkursi@lu.lv

internetāwww.lu.lv.