Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst.17.30–20.25).

 

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla". Kursi notiek no 2021. gada 29.jūnijā līdz 9. jūlijam. Pieteikšanās kursos līdz 28. jūnijam.

 

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada septembra beigās. Pieteikšanās kursos līdz  20. septembrim.

6 mēnešu vakara (svešvalodu) sagatavošanas kursi piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums 2021. gada septembra beigās. Pieteikšanās kursos līdz  20. septembrim.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2022. gada janvāra beigās.

2 mēnešu vakara (svešvalodas) sagatavošanas kursi centralizētajam eksāmenam noder cilvēkiem, kas ir pārliecināti par sevi un savām zināšanām, bet vēlas būt vēl pārliecinātāki un spēj koncentrēties intensīvam mācību darbam. Kursu sākums 2022. gada janvāra beigās.

Kursi notiek no 2021. gada 29. jūnija līdz 9. jūlijam.

Pieteikšanās kursos līdz 2021. gada 28. jūnijam.

Nodarbības notiek darbdienās (plkst.17:30–20:25) un vienu sestdienu (plkst.10:00 –13:00). 

Piedāvājam:

Mācību priekšmets Maksa par kursiem (EUR)
zīmēšana un gleznošana 79,00

Pieteikšanās:

  • interneta mājas lapā aizpildiet sagatavošanas kursu klausītāja pieteikuma veidlapu (iesniegumu);
  • samaksājiet par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
  • pieteikuma veidlapu un maksājuma uzdevumu atsūtiet uz PMC e–pasta adresi sagkursi@lu.lv;
  • nosūtīsim apstiprinājumu par ieskaitīšanu kursos uz Jūsu pieteikuma veidlapā norādīto e–pasta adresi divu dienu laikā pēc saņemšanas.

Kursu nodarbību sarakstu un caurlaidi saņemsiet 28. jūnijā e–pastā.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, kursu apmeklētāja vārds, uzvārds

 

 

Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892

Mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv