Pirmsstudiju mācību centrs (PMC) piedāvā kursus, kuros iespējams atkārtot un papildināt zināšanas, lai varētu sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem(optimālajam vai augstākajam līmenis) un iestājpārbaudījumiem Latvijas Universitātē.

Tie ir maksas kursi, kuros piedāvā atsevišķus mācību priekšmetus, no kuriem var izvēlēties vienu vai vairākus atbilstoši savām interesēm.

PMC rīko vakara sagatavošanas kursus, kuru nodarbības notiek darbdienās (plkst. 17.30–20.30).

8 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī) piemēroti cilvēkiem, kam patīk nopietns un rūpīgs darbs, kas grib kārtīgi sagatavoties, lai studētu tieši to, kas ietilpst viņu nākotnes plānos. Šajos kursos aicinām arī tos, kam nepieciešams sagatavoties valsts pārbadījumiem (optimālajam vai augstākajam limenim), kā arī, kas skolu beiguši agrāk un tagad ir nobrieduši studijām. Kursu sākums no 2023. gada 16. oktobra. Pieteikšanās kursos līdz 9. oktobrim. Kursi notiks klātienē un attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu (lekcijas tiks ierakstītas). Maksa par visu mācību periodu  vienam mācību priekšmetam 159.00 EUR.

4 mēnešu vakara sagatavošanas kursi (optimālajā un augstākajā līmenī) noder cilvēkiem, kas zina, ka viņi zina, bet grib tam gūt apstiprinājumu un zināt vēl labāk un var ātri un precīzi uztvert mācību vielu. Kursu sākums 2024. gada februārī(datums tiks precizēts) . Pieteikšanās kursos līdz 2024. gada  februārim. Kursi notiks klātienē un attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu.

10 dienu sagatavošanas kursi zīmēšanā un gleznošanā studiju programmai "Māksla". Kursu sākums 2024. gada jūlijā. Kursi notiek klātienē.

Kursos aicinām skolēnus un vidējo izglītību ieguvušos, kas vēlas kārtot valsts pārbaudījumus (centralizētos eksāmenus) optimālājā vai augstākajā līmenī. Piedāvājam Jums iespēju atkārtot un papildināt zināšanas, lai sagatavotos studijām Latvijas Universitātē, citās augstskolās, vidusskolas centralizētajiem eksāmeniem.

Vakara kursu nodarbības notiek darbdienu vakaros (plkst.17.30—20.30). Viena lekcija ilgst 90 minūtes, vienā vakarā ir 2 lekcijas. Kursos varat izvēlēties vairākus mācību priekšmetus, bet ne vairāk par 10 lekcijām nedēļā.

Kursi notiks klātienē un attālināti, izmantojot MS Teams tiešsaistes platformu.

8 mēnešu vakara kursi sākas no 2023. gada 16. oktobra.

Pieteikšanās kursos līdz 2023. gada 9. oktobrim.

Piedāvājam izvēlēties šādus mācību priekšmetus:

Mācību priekšmets Līmenis Lekciju skaits nedēļā* Norises diena Maksa par visu mācību periodu (EUR)
Latviešu valoda optimālais, augstākais 2 septembra beigās 159.00
Matemātika optimālais, augstākais 2 septembra beigās 159.00
Angļu valoda  optimālais, augstākais 2 septembra beigās 159.00
Ķīmija  augstākais 2 septembra beigās 159.00
Bioloģija  augstākais 2 septembra beigās 159.00

 

* 2 lekcijas ir viens vakars nedēļā.

Pieteikšanās:

  • aizpildiet pieteikumu;
  • apstiprinājumu par saņemto pieteikumu saņemsiet automātiski savā e-pastā;
  • līgumu par mācībām sagatavošanas kursos saņemsiet savā e-pastā (nepilngadīgām personām līgumu paraksta vecāki vai pilnvarotās personas);
  • līgums tiek parakstīts ar e-Mobile vai papīra formātā;
  • pēc līguma parakstīšanas jāveic naudas samaksa par kursiem (skat. maksāšanas iespējas);
  • nodarbību sarakstu saņemsiet savā e-pastā 13. oktobrī.

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, līguma Nr., kursu apmeklētāja vārds, uzvārds

   

Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892

Mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv vai sarmite.miltina@lu.lv