Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Informācijas telefons: 67034777
Fakss: 67225039
E-pasts: lu@lu.lv 
Arhīva e-pasts: arhivs@lu.lv  
E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: 
lietvediba@lu.lv
E-pasts saziņai ar portāla lu.lv redakciju: info@lu.lv

E-adrese

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tālr.: 67033963
E-pasts: info@lu.lv 

67034857 (IT palīdzība) 

67033898 (LUIS palīdzība)

IT servisa tīmekļvietne