Zināt un saprast. Jauno doktoru stāsti

Aicinām uz informatīvu tīmekļsemināru par izziņotajiem grantu konkursiem

Notiks informatīvs tīmekļseminārs par grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

LU jaunais zinātnieks Rihards Ruska piedalīsies Nobela laureātu tikšanās pasākumā

LU Bibliotēka aicina piedalīties starptautiskos tīmekļsemināros par sabiedrisko zinātni Baltijā

Iespēja apzināt savus slēptos talantus. Jauno doktoru stāsti

Lasīt vairāk