Dienesta viesnīca BUĻĻU IELA 5  
Vadītāja: Inese Bule
Tālrunis: 67462497

Studentu dienesta viesnīca "PRIMA" MAZĀ LUBĀNAS IELA 6
Vadītāja: Vita Krīpena (mob. 29279955)
Tālrunis: 67112260
E-pasts: prima@lu.lv 

Dienesta viesnīca MAZĀ LUBĀNAS IELA 11
Vadītāja: Agita Reča
Tālrunis: 67216221

Dienesta viesnīca TĀLIVALŽA IELA 1B
Vadītāja: Sandra Pētersone
Tālrunis: 67553322

Dienesta viesnīca ZEĻĻU IELA 27
Vadītāja: Ināra Muižniece
Tālrunis: 29435465

Par brīvajām vietām Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcās (DV) interesēties Dienesta viesnīcu servisa centrā.

LU dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

 

1. Piesakies elektroniski LUIS

No 01.08.2022. līdz 21.08.2022. (ieskaitot)  pirmā kursa studenti  Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS)  elektroniski piesakās īres tiesību saņemšanai LU dienesta viesnīcā (DV)

2. Augšuplādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus

No 01.08.2022. līdz 21.08.2022. pirmā kursa studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām:

  • students ir invalīds vai bārenis;
  • students dzīvo ğimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;
  • students dzīvo ğimenē, kurā visi ğimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
  • students dzīvo ğimenē, kurai piešķirts trūcīgās ğimenes statuss

augšupielādē LUIS vai iesniedz Studiju servisa departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam. Šiem studentiem ir tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa.

3. Uzzini rezultātus

22.08.2022. LU Dienesta viesnīcu servisa centra pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu dienesta viesnīcās  pieņem lēmumu par īres tiesību sadali studentiem.

No 22.08.2022. līdz 23.08.2022. Dienesta viesnīcu servisa centra pilnvarotā persona paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Noslēdz īres līgumu

No 31.08.2022. – 05.09.2022. ierodies  viesnīcā, noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un veicot maksājumu (īre par septembra mēnesi un drošības nauda).

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00 - 16.00.

1. Piesakies  elektroniski LUIS

No 24.08.2022. līdz 28.08.2020. LU studenti Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS) elektroniski piesakās īres tiesību saņemšanai LU dienesta viesnīcā. Studentam tiek piedāvātas tās DV, kurās pēc I pieteikšanās kārtas ir palikušas brīvas vietas.

2. Uzzini rezultātus

29.08.2022. LU Dienesta viesnīcu servisa centra pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu pieņem lēmumu par īres tiesību sadali

29.08.2022.  LU Dienesta viesnīcu servisa centra pilnvarotā persona paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

3. Noslēdz īres līgumu

No 31.08.2022. - 05.09.2022. ierodies viesnīcā, noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un veicot maksājumu (īre par septembra mēnesi un drošības nauda  mēneša īres maksas apmērā)

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00 - 16.00.

(LU rīkojums 14.06.2022. Nr. 1-4/349)

1. NOTEIKT šādu īres maksu LU dienesta viesnīcās 

1.1. Buļļu ielā 5, Rīgā:

 

LU studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Citu izglītības iestāžu studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Pārējiem klientiem
[EUR / mēnesī]

D1 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

69

78

87

D2 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

77

85

95

D1 gultas vieta divvietīgajā istabā

99

113

126

D2 gultas vieta divvietīgajā istabā

111

124

138

D3 gultas vieta divvietīgajā istabā

122

134

149

D4 gultas vieta divvietīgajā istabā

134

144

161

D1 istaba vienam īrniekam

190

218

244

D2 istaba vienam īrniekam

213

239

267

D3 istaba vienam īrniekam

236

259

290

D4 istaba vienam īrniekam

259

280

313

Istabas saglabāšana vasaras brīvlaika periodā

54

54

54

 

1.2. Mazajā Lubānas ielā 11, Rīgā:

 

LU studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Citu izglītības iestāžu studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Pārējiem klientiem
[EUR / mēnesī]

D1 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

63

71

79

D2 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

70

77

86

D1 gultas vieta divvietīgajā istabā

90

103

115

D2 gultas vieta divvietīgajā istabā

101

113

126

D3 gultas vieta divvietīgajā istabā

113

124

138

D4 gultas vieta divvietīgajā istabā

124

134

149

D1 istaba vienam īrniekam

171

197

220

D2 istaba vienam īrniekam

194

217

243

D3 istaba vienam īrniekam

217

238

266

D4 istaba vienam īrniekam

239

258

288

Istabas saglabāšana vasaras brīvlaika periodā

49

49

49

 

1.3. Tālivalža iela 1b, Rīgā:

 

LU studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Citu izglītības iestāžu studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Pārējiem klientiem
[EUR / mēnesī]

D1 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

64

75

83

D2 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

71

81

90

D1 gultas vieta divvietīgajā istabā

91

107

119

D2 gultas vieta divvietīgajā istabā

103

117

131

D3 gultas vieta divvietīgajā istabā

114

127

142

D4 gultas vieta divvietīgajā istabā

125

137

153

D1 istaba vienam īrniekam

174

206

230

D2 istaba vienam īrniekam

196

225

252

D3 istaba vienam īrniekam

219

246

275

D4 istaba vienam īrniekam

242

267

298

Istabas saglabāšana vasaras brīvlaika periodā

56

56

56

 

1.4. Zeļļu iela 27, Rīgā:

 

LU studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Citu izglītības iestāžu studējošajiem
[EUR / mēnesī]

Pārējiem klientiem
[EUR / mēnesī]

D1 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

73

79

88

D2 gultas vieta trīsvietīgajā istabā

80

85

95

D1 istaba vienam īrniekam

197

217

242

D2 istaba vienam īrniekam

217

234

262

Istabas saglabāšana vasaras brīvlaika periodā

45

45

45

 

1.5. Mazā Lubānas iela 6, Rīgā (PRIMA):

 

Studējošiem
[EUR / mēnesī]

Pārējiem klientiem
[EUR / mēnesī]

Gultas vieta trīsvietīgajā istabā

107

119

Gultas vieta divvietīgajā istabā [līdz 14 m2]

145

162

Gultas vieta divvietīgajā istabā [no 14 m2]

164

183

Gultas vieta vienvietīgajā numurā

229

256

Trīsvietīgā istabā vienam īrniekam

297

332

Divvietīgā istabā [līdz 14 m2] vienam īrniekam

260

291

Divvietīgā istabā [no 14 m2] vienam īrniekam

297

332

Istabas saglabāšana

71

71

(LU rīkojums 19.11.2020. Nr. 1/475)

NOTEIKT Latvijas Universitātes dienesta viesnīcās šādas klases – D1, D2, D3 un D4 – un katrai klasei atbilstošu tehnisko specifikāciju saskaņā ar tabulu:

Attiecināt rīkojuma 1. punktā minētās klases uz dienesta viesnīcām: Buļļu ielā 5, Burtnieku ielā 1, Jūrmalas gatvē 74/76, Mazajā Lubānas ielā 11, Tālivalža ielā 1b, Zeļļu ielā 8.

 

D1

D2

D3

D4

Istabas remonts ir veikts līdz 2018. gadam. Istabā ir redzamas nolietojuma pazīmes.

x

     

Istabas remonts ir veikts līdz 2018. gadam. Istabā nav būtisku nolietojuma pazīmju.

 

x

   

Istaba ir aprīkota vismaz ar 6 kontaktligzdām, no kurām vismaz 4 ir brīvas un paredzētas iemītniekiem.

 

x

x

x

Istabas grīdas segums ir vizuāli pievilcīgs, bez būtiskiem trūkumiem vai bojājumiem.

 

x

x

x

Istabā tiek nodrošināta ventilācija.

 

 

x

x

Istaba pielāgota divām vai vienai gultas vietai.

 

x

x

x

Istaba aprīkota ar kvalitatīvām, vizuāli pievilcīgām žalūzijām.

   

x

x

Istabā veikts kapitālais remonts pēc 2018. gada.

   

x

x

Istabas labiekārtojuma elementu ārējais un iekšējais noformējums ir neitrālās krāsās, bez nolietojuma pazīmēm.

   

x

x

Istaba ir aprīkota ar pietiekamu mākslīgo apgaismojumu, lai uzturēšanās istabā būtu komfortabla.

 

x

x

x

Istabā noteikta priekštelpa, kura vizuāli atdalīta no pārējās istabas.

     

x

Istaba aprīkota ar ledusskapi.

x

x

x

x

Gulta bez funkcionāliem un vizuāliem defektiem ar paredzētu vietu mantu glabāšanai.

   

x

x

Atsevišķs mācību galds/galda vieta katram īrniekam.

   

x

x

Istabā ir atsevišķs drēbju skapis vai nodalīta zona katram īrniekam.

   

x

x

Drēbju skapis ir aprīkots ar durvīm.

     

x

Istabā ir veikta radiatora nomaiņa un tas aprīkots ar lokālu termoregulatoru.

   

x

x

Istaba ir aprīkota ar plauktu mācību priekšmetu novietošanai katram iemītniekam.

     

x

Atsevišķa virtuves iekārta ēdiena sagatavošanai, pārtikas novietošanai.

     

x

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

Pamatojoties uz LU 25.02.2008. rīkojumu Nr.1/45, LU studējošajiem dienesta viesnīcu īrniekiem maksājumi par dienesta viesnīcas īri, kavējuma nauda un  drošības nauda jākārto bezskaidras naudas norēķinu veidā LU kontā.

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) sadarbībā ar LU Infrastruktūras departamentu (ID) īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Lai pretendētu uz kopmītņu īres maksas atlaidi vienam semestrim, programmai var pieteikties tie LU studenti, kuri studē pilna laika klātienes nodaļā bakalaura vai maģistra studiju programmā, dzīvo kādā no LU dienesta viesnīcām un kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts.

Pieteikšanās programmai tiek izsludināta divas reizes gadā – pirms rudens semestra sākuma, kad kopmītnēs LU absolventus nomaina pirmkursnieki, un pirms pavasara semestra. Kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz aptuveni 10% no kopējā kopmītņu iemītnieku skaita, iesniedzot atbalsta nepieciešamību apstiprinošus dokumentus.

Programmai iemantojot plašāku atpazīstamību, pieteikumu skaits no sākotnējiem 100 pieaudzis līdz 300 katrā kārtā. Lai atlaide tiktu piešķirta godprātīgi, pieteikumus izvērtē LU SP apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir LU Infrastruktūras departamenta un LU SP pārstāvji.

Lai pieteiktos Sociālajai programmai, studentam ir jāiesniedz atbalsta nepieciešamību apstiprinoši dokumenti. Par pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem uzzināt var programmas nolikumā.

Papildu informācija un atbildes uz jautājumiem:

LU Studentu padomē
lusp@lusp.lv    
67034317

Latvijas Universitāte piedāvā iespējamo naktsmītņu sarakstu Rīgā studentu pašizolācijas nodrošināšanai, ierodoties no ārzemēm vai dodoties pašizolācijā. Naktsmītņu sarakstā nav iekļautas LU pārraudzībā esošās kopmītnēs vai apartamenti, lai nodrošinātu visus drošības pasākumus kopmītnēs dzīvojošajiem studentiem. 

Viesnīca “MERCURE RIGA CENTRE”

Cena par 14 diennaktīm ir 450 EUR iekļaujot PVN un brokastis.

Pusdienas 8 EUR (3 ēdieni)

Vakariņas 8 EUR (3 ēdieni)

Kontakti: Valdis VANADZIŅŠ, General Manager, tel. 29174516, valdis.vanadzins@accorhotel.lv>

http://mercureriga.lv/en/

 

Viesnīca “Albatross”

Cena  20 EUR/nakti. Ēdināšana pēc ēdienkartes.

Kontakti: Tel.  27 748 229

http://hotel-albatross.hotels-riga-lv.com/en/

 

Viesnīca “Dodo hotel”

24 EUR Par vienvietīgo istabiņu ar brokastīm. 

Kontakti: sales@dodohotel.com

http://www.dodohotel.com/lv/index.html

 

Kopmītņu tipa viesnīca “Apart Hotel TOMO”

Cena pēc vienošanās

Adrese: Raunas iela 44

Kontakti: Ludmila Trofimova, tel. 24799592, hotel@tomo.lv

 

Viesnīcu tīkls “Mogotel”

Cena: 26 – 33 EUR/nakts, brokastsi iekļautas cenā.

Pusdienas 8 EUR

Vakariņas 8 EUR

Kontakti: Guntis Nurža, guntis.nurza@mogotel.com

www.mogotel.com

 

Viesnīca Bed&Breakfast Baznicas 33

 

Nr. Tips

 

Viena Nr. Cena 14 naktis

Papildus gulta

1

Double ( viena gulta 1,80 m )

4

350

 

2

Twin ( divas gultas 1,00 m )

2

490

 

3

Ģimenes numurs viena gulta 1,80m - divas 1,00 m ( ar iespēju ielikt papild gultas 2 )

4

630

140

Kopā 20 gultas vietas, un 8 papild gultas

Ir iespējama ēdināsana 15 eur. dienā - edināšana trīs reizes dienā

https://www.agoda.com/lv-lv/bed-breakfast-baznicas-33/hotel/riga-lv.html?cid=1844104

 

Viesnīca: Viesnīca Janne

Viesnīca atkarībā no pieejamības var piedāvāt studentiem dažāda tipa numurus par 250 EUR uz 14 dienām.

Viesnīcas numuri ir pilnībā labiekārtoti un ar visu dzīvošanai nepieciešamo.

Studentam numurā būtu pašam sava vannas istaba ar dušu un arī virtuvītes zona, kurā ir ledusskapis, tējkanna, mikroviļņu krāsns un nepieciešamie trauki, piederumi, lai varētu ieturēt maltīti.

Studentam būtu nepieciešams:

- veikt priekšapmaksu, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no kontakta ar viesnīcas darbiniekiem iebraucot;

- ierodoties un uzturēšanās laikā koplietošanas telpās atrasties ar sejas aizsargmasku un gumijas cimdiem;

- drošības apsvēru dēļ ierobežot savu pārvietošanos pa koplietošanas telpām;

- rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselības drošību.

Viesnīca studentiem nenodrošina:

- ēdināšanu, bet ir iespēja vai nu izmantot piegādi no veikala, vai nu vienoties ar viesnīcas personālu par personīgu piegādi;

- numura uzkopšanu, ja studentam būtu nepieciešams veikt kāda veida uzkopšanu, par to students personīgi vienotos ar viesnīcas personā

Kontakti: Sanita Rolava, viesnīcas vadītāja, tel. 25516624

 

Apartamenti, rezervācija un apmaksa jāveic caur airbnb:

1. Apartamenti nr. 1

2. Apartamenti nr. 2

3. Apartamenti nr. 3

4. Apartamenti nr. 4

 

Daiga Štelmahere

LU Dienesta viesnīcu servisa centrs
Dienesta viesnīcu pārvaldniece
Adrese: Raiņa bulvāris 19, 121.kab.
Tālr. 67033837
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv