Dienesta viesnīca BUĻĻU IELA 5  
Vadītāja: Inese Bule
Tālrunis: 67462497

Dienesta viesnīca JŪRMALAS GATVE 76, korpuss 2
Vadītāja: Ināra Muižniece (mob. 29435465)
Tālrunis: 67034049

Studentu dienesta viesnīca "PRIMA" MAZĀ LUBĀNAS IELA 6
Vadītāja: Vita Krīpena (mob. 29279955)
Tālrunis: 67112260
E-pasts: prima@lu.lv 

Dienesta viesnīca MAZĀ LUBĀNAS IELA 11
Vadītāja: Agita Reča
Tālrunis: 67216221

Dienesta viesnīca TĀLIVALŽA IELA 1B
Vadītāja: Sandra Pētersone
Tālrunis: 67553322

Dienesta viesnīca ZEĻĻU IELA 27
Vadītāja: Benita Rubina
Tālrunis: 67033807

Par brīvajām vietām Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcās (DV) interesēties Infrastruktūras departamenta Ieņēmumu centru nodaļā.

LU dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Īres tiesību piešķiršanas kārtība

1. Piesakies elektroniski LUIS

No 10.08.2020. līdz 20.08.2020. (ieskaitot)  pirmā kursa studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas, taču netiek garantētas īres tiesības elektroniskajā pieteikumā norādītājā DV.

2. Augšupielādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus

No 10.08.2020. līdz 20.08.2020. pirmā kursa studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām:

  • students ir invalīds vai bārenis;
  • students dzīvo ğimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;
  • students dzīvo ğimenē, kurā visi ğimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
  • students dzīvo ğimenē, kurai piešķirts trūcīgās ğimenes statuss

Augšupielādē LUIS vai iesniedz Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam. Šiem studentiem ir tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa.

3. Uzzini rezultātus

21.08.2020. LU Infrastruktūras departamenta pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu dienesta viesnīcās  pieņem lēmumu par īres tiesību sadali studentiem. Studentu pieteikumi īres tiesību saņemšanai DV tiek sakārtoti pēc šādiem kritērijiem:

  • studenta studiju līmenis un semestris Latvijas Universitātē – 1. semestra  pamatstudiju studentiem ir priekšrocība attiecībā pret mağistrantūras un doktorantūras studentiem;
  • studenta deklarētās dzīves vietas attālums no Rīgas – studentiem, kuri dzīvo tālāk no Rīgas ir priekšrocība attiecībā pret tiem, kuru dzīvesvieta ir tuvāk Rīgai.

No 21.08.2020. līdz 22.08.2020. Infrastruktūras departamenta pilnvarotā persona paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Samaksā par DV

Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, līdz 27.08.2020. jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.: 90000076669
Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2XXXX
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

5. Noslēdz īres līgumu

03.09.2020.–08.09.2020. noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00–16.00.

1. Piesakies elektroniski LUIS

No 24.08.2020. līdz 30.08.2020. LU studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas tās DV, kurās pēc I pieteikšanās kārtas ir palikušas brīvas vietas.

2. Uzzini rezultātus

31.08.2020. LU Infrastruktūras departamenta direktora pilnvarotā persona par īres tiesību piešķiršanu pieņem lēmumu par īres tiesību sadali un paziņo studentam par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

3. Samaksā par DV

Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, līdz 03.09.2020. jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.

Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.: 90000076669
Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2XXXX
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

4. Noslēdz īres līgumu

No 03.09.2020.–08.09.2020. ierodies viesnīcā, noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00–16.00.

(LU rīkojums 10.06.2014. Nr. 1/194)

Dienesta viesnīcas adrese

LU pilna laika studentiem

no septembra līdz jūnijam (Euro)

jūlijā, augustā (Euro)

Buļļu iela 5

52,00

64,00

Jūrmalas gatve 74/76

52,00

64,00

Mazā Lubānas iela 11

58,00

64,00

Tālivalža iela 1b

52,00

64,00

Zeļļu iela 27

52,00

64,00

Noteiktais īres maksas apmērs attiecas uz gultas vietu trīsvietīgā istabā, un pēc īres līgumā minēto pušu vienošanās var tikt mainīts atkarībā no īrnieku skaita istabā.

 

Vasaras mēnešos (jūlijā un augustā) īres maksa dzīvojot divatā - EUR 82,00 par gultas vietu mēnesī, dzīvojot vienam – EUR 160,00 par gultas vietu mēnesī.

LU studentiem prombūtnē (apmaiņas programmas laikā) par gultas vietas saglabāšanu visās LU dienesta viesnīcās īres mēneša maksa – EUR 22,00.

LU nepilna laika studentiem visās LU dienesta viesnīcās īres maksa - EUR 5,00 dienā.

LU studentiem studiju pārtraukumā gultas vietas maksa visās LU dienesta viesnīcās - EUR 64,00 mēnesī.

Noteiktajā īres maksā ietilpst: ledusskapju izmantošana, interneta izmantošana, gultas veļas izmantošana un mazgāšana.

 

Īres maksa LU studentu dienesta viesnīcā PRIMA 

(LU rīkojums 13.03.2014. Nr. 1/91)

Istabas platība m2

Gultas vietu skaits

Maksa par vienu gultas vietu mēnesī EUR (bez PVN) studentiem

Maksa ar atlaidi mēnesī EUR (bez PVN) studentiem

Nosacījumi īres maksas atlaides piemērošanai

18

3

100.00

90.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 3 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

11

2

130.00

115.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

18

2

150.00

130.00

Istabā vienlaicīgi dzīvo 2 īrnieki, sākot ar 4 mēn.

11

1

270.00

220.00

Sākot ar 4 mēn.

Saņēmējs: Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

Pamatojoties uz LU 25.02.2008. rīkojumu Nr.1/45, LU studējošajiem dienesta viesnīcu īrniekiem maksājumi par dienesta viesnīcas īri, kavējuma nauda un  drošības nauda jākārto bezskaidras naudas norēķinu veidā LU kontā.

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome (SP) sadarbībā ar LU Saimniecības pārvaldi (SaP) īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, un piedāvā dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Lai pretendētu uz kopmītņu īres maksas atlaidi vienam semestrim, programmai var pieteikties tie LU studenti, kuri studē pilna laika klātienes nodaļā bakalaura vai maģistra studiju programmā, dzīvo kādā no LU dienesta viesnīcām un kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts.

Pieteikšanās programmai tiek izsludināta divas reizes gadā – pirms rudens semestra sākuma, kad kopmītnēs LU absolventus nomaina pirmkursnieki, un pirms pavasara semestra. Kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz aptuveni 10% no kopējā kopmītņu iemītnieku skaita, iesniedzot atbalsta nepieciešamību apstiprinošus dokumentus.

Programmai iemantojot plašāku atpazīstamību, pieteikumu skaits no sākotnējiem 100 pieaudzis līdz 300 katrā kārtā. Lai atlaide tiktu piešķirta godprātīgi, pieteikumus izvērtē LU SP apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir LU Saimniecības pārvaldes un LU SP pārstāvji.

Lai pieteiktos Sociālajai programmai, studentam ir jāiesniedz atbalsta nepieciešamību apstiprinoši dokumenti. Par pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem uzzināt var programmas nolikumā.

Papildu informācija un atbildes uz jautājumiem:

LU Studentu padomē
lusp@lusp.lv    
67034317

Latvijas Universitāte piedāvā iespējamo naktsmītņu sarakstu Rīgā studentu pašizolācijas nodrošināšanai, ierodoties no ārzemēm vai dodoties pašizolācijā. Naktsmītņu sarakstā nav iekļautas LU pārraudzībā esošās kopmītnēs vai apartamenti, lai nodrošinātu visus drošības pasākumus kopmītnēs dzīvojošajiem studentiem. 

Viesnīca “MERCURE RIGA CENTRE”

Cena par 14 diennaktīm ir 450 EUR iekļaujot PVN un brokastis.

Pusdienas 8 EUR (3 ēdieni)

Vakariņas 8 EUR (3 ēdieni)

Kontakti: Valdis VANADZIŅŠ, General Manager, tel. 29174516, valdis.vanadzins@accorhotel.lv>

http://mercureriga.lv/en/

 

Viesnīca “Albatross”

Cena  20 EUR/nakti. Ēdināšana pēc ēdienkartes.

Kontakti: Tel.  27 748 229

http://hotel-albatross.hotels-riga-lv.com/en/

 

Viesnīca “Dodo hotel”

24 EUR Par vienvietīgo istabiņu ar brokastīm. 

Kontakti: sales@dodohotel.com

http://www.dodohotel.com/lv/index.html

 

Kopmītņu tipa viesnīca “Apart Hotel TOMO”

Cena pēc vienošanās

Adrese: Raunas iela 44

Kontakti: Ludmila Trofimova, tel. 24799592, hotel@tomo.lv

 

Viesnīcu tīkls “Mogotel”

Cena: 26 – 33 EUR/nakts, brokastsi iekļautas cenā.

Pusdienas 8 EUR

Vakariņas 8 EUR

Kontakti: Guntis Nurža, guntis.nurza@mogotel.com

www.mogotel.com

 

Viesnīca Bed&Breakfast Baznicas 33

 

Nr. Tips

 

Viena Nr. Cena 14 naktis

Papildus gulta

1

Double ( viena gulta 1,80 m )

4

350

 

2

Twin ( divas gultas 1,00 m )

2

490

 

3

Ģimenes numurs viena gulta 1,80m - divas 1,00 m ( ar iespēju ielikt papild gultas 2 )

4

630

140

Kopā 20 gultas vietas, un 8 papild gultas

Ir iespējama ēdināsana 15 eur. dienā - edināšana trīs reizes dienā

https://www.agoda.com/lv-lv/bed-breakfast-baznicas-33/hotel/riga-lv.html?cid=1844104

 

Viesnīca: Viesnīca Janne

Viesnīca atkarībā no pieejamības var piedāvāt studentiem dažāda tipa numurus par 250 EUR uz 14 dienām.

Viesnīcas numuri ir pilnībā labiekārtoti un ar visu dzīvošanai nepieciešamo.

Studentam numurā būtu pašam sava vannas istaba ar dušu un arī virtuvītes zona, kurā ir ledusskapis, tējkanna, mikroviļņu krāsns un nepieciešamie trauki, piederumi, lai varētu ieturēt maltīti.

Studentam būtu nepieciešams:

- veikt priekšapmaksu, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no kontakta ar viesnīcas darbiniekiem iebraucot;

- ierodoties un uzturēšanās laikā koplietošanas telpās atrasties ar sejas aizsargmasku un gumijas cimdiem;

- drošības apsvēru dēļ ierobežot savu pārvietošanos pa koplietošanas telpām;

- rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselības drošību.

Viesnīca studentiem nenodrošina:

- ēdināšanu, bet ir iespēja vai nu izmantot piegādi no veikala, vai nu vienoties ar viesnīcas personālu par personīgu piegādi;

- numura uzkopšanu, ja studentam būtu nepieciešams veikt kāda veida uzkopšanu, par to students personīgi vienotos ar viesnīcas personā

Kontakti: Sanita Rolava, viesnīcas vadītāja, tel. 25516624

 

Apartamenti, rezervācija un apmaksa jāveic caur airbnb:

1. Apartamenti nr. 1

2. Apartamenti nr. 2

3. Apartamenti nr. 3

4. Apartamenti nr. 4

 

Daiga Štelmahere
LU Infrastuktūras departaments
Ieņēmumu centru nodaļas vadītāja vietniece
Adrese: Raiņa bulvāris 19, 121.kab.
Tālr. 67034693
E-pasta adrese: daiga.stelmahere@lu.lv