Eiropas reģionu sadarbības, transnacionālās augstākās izglītības un mobilitātes veicināšana

FORTHEM partneraugstskolas:

FORTHEM aliansē ir septiņas universitātes, kurām ir pieredze plašās globālajās un Eiropas partnerattiecībās un akadēmiskajos projektos. Alianses universitātes apvieno spēkus, lai izveidotu pastāvīgu un daudzpusēju Eiropas sadarbības vidi.  FORTHEM sastāv no daudznozaru valsts pētniecības universitātēm, kas atrodas (visas, izņemot vienu) ārpus galvaspilsētas reģioniem. Tas ir jauns augstskolu tīkls, kam piemīt dinamisms un elastīgums, lai eksperimentētu ar jauniem inovatīviem sadarbības veidiem. Tādējādi FORTHEM mērķis ir piedāvāt reproducējamu modeli gan Eiropas, gan citu valstu universitātēm, kuras vēlas izveidot līdzīgas jaunas apvienības.

FORTHEM Mērķi projekta ietvaros (2019–2022)

 • Starpnacionāla augstākās izglītības stratēģija un misija
 • 50% no studentu skaita FORTHEM universitātēs iesaistīti mobilitātēs
 • Četras jaunas kopīgo grādu programmas līdz 2022 un septiņas līdz 2025.
 • FORTHEM Digitālā akadēmija ar tiešsaistes kursiem un jaunām, tandēma mācīšanās un studentu apmācības iespējām.
 • FORTHEM laboratorijas 7 pētījumu jomās.
 • Lielāks skaits pretendentu no ārpus ES valstīm, kas vēlas iegūt grādu, studentu informēšanas aktivitātes un brīvprātīgo darbs
 • Kopējā/apvienotā karjeras vadīšana


Papildus 2020.gadā tika apstiprināts projekts FIT FORTHEM programmas Apvārsnis 2020 – “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to”, ka atbalsts Eiropas Universitāšu pētniecībai un inovācijas dimensijas attīstībai.

 1. Tiešsaistes kursi studentiem
 2. Pasniedzēju apmācības “Digitālās kompetences”.  Tā sastāvēs no ievada tiešsaistes tikšanās, fiziskas tikšanās (2 darba dienas + 2 ceļojuma dienas) un noslēgumā virtuālā sanāksme, kuras laikā dalībnieki iepazīstinās ar saviem pabeigtajiem kursu plāniem.
 3. Tiek veidota kopīga platforma uz Moodle bāzes, kurā būs pieejami visi piedāvātie kursi. Platformu paredzēts sasaistīt ar esošajām universitāšu e-studiju vidēm.
 4. Autorizēšanās ar jau esošajiem lietotājvārdiem un parolēm.
 5. Tiek pētīta iespēja tulkot kursu materiālus ar mašīntulku.
 1. Īstermiņa kolektīvā un individuālā studentu mobilitāte:
  Pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tika izsludināts 2019. gada novembrī. No 21 ierosinātā projekta Mobilitātes misijas valde izvēlējās 14, pamatojoties uz to kvalitāti, ģeogrāfisko un tematisko daudzveidību. Uzaicinājums iesniegt pieteikumus studentiem tika atvērts janvāra vidū. (1100 pieteikumi (no kuriem 980 bija atbilstoši) uz 455 pieejamām vietām 13 aktivitātēs. Attiecībā uz individuālo mobilitāti saņēmām 44 pieteikumus (no kuriem 29 bija piemēroti).
 2. Kursu piedāvājums angļu valodā:
  Šīs darbības mērķis ir nodrošināt pietiekamu skaitu kursu, kas tiek pasniegti angļu valodā visos studiju līmeņos un attiecīgajās disciplīnās, visās universitātēs.
 3. Mobilitātes organizēšanas barjeru ziņojums.
 4. Darbs pie kopīgiem/dubulta grādiem.
 5. Erasmus + līgumi: starp universitātēm, kuras iepriekš nebija tās parakstījušas, tiek apspriesti jauni līgumi.
 6. FORTHEM Campus: iespēja mācīties vienu semestri partneraugstkolā; 2021. gadā rudenī organizēs pirmo FORTHEM Campus Burgundijas Universitātē
 7. Personāla apmācības/ pieredzes apmaiņas pasākumi (Staff weeks)LU organizēs personāla apmācības nedēļu «Erasmus Without Papers» 2020. gada rudenī.
 8. Virtuālā mobilitāte

Alianse ir izveidojusi 7 FORTHEM laboratorijas izglītībai, pētniecībai un jauninājumiem par tēmām, kas atspoguļo partneru īpašās kompetences jomas un kurām ir izšķiroša nozīme sabiedrībā. Laboratoriju darba rezultātā būs jauns tiešsaistes materiāls FORTHEM Digitālajai akadēmijai, jauni, intensīvi kursi, kopīgas zinātniskas publikācijas un pilsoniskās iesaistes projektu gala ziņojumi.

Laboratoriju tēmas:

 1. Pieredzot Eiropu (Prof. Inna Šteinbuka un Mārcis Dzelme)
 2. Daudzveidība un Migrācija (Prof. Raivis Bičevskis, Māris Kūlis un Reinis Vilciņš)
 3. Daudzvalodība skolās un augstākajā izglītībā (Prof. Ina Druviete, Prof. Indra Karapetjana un Olga Pašinska)
 4. Pārtikas zinātne (Asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla un Zane Lukstiņa)
 5. Digitālā transformācija (Prof. Signe Bāliņa)
 6. Klimats un resursi( Prof. Agrita Briede un Prof. Māris Kļaviņš)
 7. Izturība, dzīves kvalitāte un demogrāfiskās izmaiņas ( Asoc.prof.Liliāna Civjāne, Prof. Juris Krūmiņš, Prof. Aija Zobena)
 1. Eiropas skolotāju izglītības vasaras skola:  darba grupa ir apkopojusi iekšēju dokumentu ar informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu gaidāmo skolotāju vasaras skolas uzsaukumu. [Mērķis: 3 vasaras skolas, 3 skolotāji no LV uz katru]
 2. Prakses tīkls studentiem skolotājiem: pirmajā posmā darba grupa ir ieviesusi datu apkopošanu, lai salīdzinātu skolu struktūras partneruniversitātēs. [5 prakses vietas pedagoģijas studentiem katrā pilsētā]
 3. FORTHEM prakses tīkls: mērķis ir izveidot tīklu ar uzņēmumiem un organizācijām no partneruniversitāšu reģioniem un palielināt (starptautiskas) prakses iespējas FORTHEM studentiem. [10 prakses vietas katrā pilsētā]
 4. Pilsoniskā iesaiste: mērķis ir izveidot apmācības kursu studentiem, kuri vēlas veikt brīvprātīgo darbu, un sniegt finansiālu atbalstu brīvprātīgo darbam studentu asociācijām un grupām.
 1. Pedagogu sagatavošana (Assoc. prof. Ieva Margeviča-Grīnberga, Sanita Baranova, Agnese Slišāne)
 2. Kvalitātes novērtēšana (Santa Bondare)
 3. Kopīgie un dubultie grādi (Ieva Stūrmane)
 4. Eiropas valodu grāds (Assoc. prof. Alla Placinska)
 5. Karjeras centri (Agnese Rusakova)
 6. Personāla vadība (Liene Leimane)
 7. Valodu centri (Margarita Spirida)

Prof. Ina Druviete
projekta LU Vadības komitējas vadītāja

ina.druviete@lu.lv 67034595
Alīne Gržibovska
projekta vadītāja
aline.grzibovska@lu.lv 67033997

Sintija Maculeviča
projekta vadītāja vietniece

sintija.maculevica@lu.lv 67033968

Nora Batraga
projekta koordinētāja

nora.batraga@lu.lv  

Agnese Rusakova
projekta eksperte

agnese.rusakova@lu.lv  

Sintija Ķestere
projekta Laboratoriju administrators

sintija.kestere@lu.lv 67034401


Informācija par FORTHEM projektu ir pieejama FORTHEM tīmekļvietnē.