www.lu.lv ir interneta portāls, kura īpašnieks ir Latvijas Universitāte (LU). Portāls satur oriģinālmateriālus un legāli izmanto citus resursus.

www.lu.lv ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR Likumu par autortiesībām.

Jebkura www.lu.lv materiālu izplatīšana pieļaujama tikai, saskaņojot ar portāla redakciju, kā arī pievienojot atbilstošas atsauces vai logo, jo ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta.

Ja vēlaties izmantot www.lu.lv publicētos materiālus, lūdzu, informējiet redakciju pa e-pastu  info@lu.lv vai tālruni 67034885

Iesūtot informāciju www.lu.lv jūs nododat autortiesības portāla pārziņā. Redakcija patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt.

Informācijai, ko izplata Internetā, ir jāpievieno atsauce, kas vizuāli būs lasāma kā www.lu.lv.

Uzmanību! Portāla pārlūkošanai iesakām izmantot interneta pārlūka programmas Mozilla Firefox, Chrome, Safari un Edge to jaunākajos atjauninājumos.