Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

LU centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem plānots sākt decembra sākumā.

2018./2019. mācību gada Valsts pārbaudījumu norises laiki par vispārējās vidējās izglītības ieguvi.

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2019. gadā*

Angļu valoda

12.,13.,14. marts

Vācu valoda

13. marts

Krievu valoda

14., 15. marts

Franču valoda

15. marts

Latviešu valoda

21. maijs

Matemātika

24. maijs

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

Bioloģija

5. jūnijs

Fizika

30. maijs

Ķīmija

7. jūnijs

 

Kontakti:

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), Rīga, LV-1050,  242. telpa, 2. stāvs.

Darbdienās no plkst.13.00–18.00

Tālrunis 67034892, mob. tālrunis 20279199

E-pasts sagkursi@lu.lv