Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

UZMANĪBU!

2022. gada 5. jūlijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti noteikumi par  centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Noteikumi paredz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) pilnveidošanu, lai optimizētu un modernizētu eksāmenu norises procesu gan saistībā ar reģistrēšanos eksāmeniem un to kārtošanu, gan veidu, kā tiek saņemti pārbaudes darbu rezultāti, tas nozīmē ka būs izmaiņas pieteikšanās kārtībā.

Informācija par iespējamam izmaiņām pieteikšanās kārtībā centralizētajiem eksāmeniem (optimālajā vai augstākajā līmenī) būs šajā tīmeklvietnē septembra beigās.

Aktuālākā informācija par centralizēto eksāmenu satura un norises kārtību ir atrodama Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē (VISC)

  • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
  • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
  • vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU tīmekļvietnē (skatīt šeit).

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2022. gadā izsniegtos centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt:

  • līdz 23. septembrim ir Rīgā, Raiņa bulvāris 19, Studentu Servisā;
  • no 26. septembra Rīgā, Aspazijas bulvāri 5-242, iepriekšs sazinoties telefoniski vai e-pastā.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.