Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā:

  • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
  • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
  • vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU mājas lapā (skatīt šeit).

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2019. gada 09. decembra.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

  • samaksāt par eksāmenu (-iem)

  Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, centralizētie eksāmeni

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu

EUR

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

15.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00

  • ar kvīti ierasties PMC (Pirmsstudiju mācību centra) kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5,  242. telpā (1300-1800));
  • uzrādīt pasi vai identifikācijas karti;
  • uzrādīt dokumentu par iegūto vidējo izglītību;
  • aizpildīt pieteikuma veidlapu (iesniegumu);
  • izlasīt centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

VALSTS  PĀRBAUDĪJUMU  NORISES  DATUMI  un  PIETEIKŠANĀS GRAFIKS 2019./ 2020. mācību gadā 

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena norises datums

2020. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš

 2020. gadā līdz

Angļu valoda

17.,18.,19. marts

4. februārim

Vācu valoda

18. marts

5. februārim

Krievu valoda

19., 20. marts

6. februārim

Franču valoda

20. marts

7. februārim

Latviešu valoda

19. maijs

7. aprīlim

Matemātika

22. maijs

14. aprīlim

Latvijas un pasaules vēsture

26. maijs

14. aprīlim

Ķīmija

28. maijs

16. aprīlim

Bioloģija

3. jūnijs

22. aprīlim

Fizika

5. jūnijs

24. aprīlim

 *) MK noteikumi Nr. 183 no 30.04.2019. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.  mācību gadā”.

MĒS STRĀDĀJAM:

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts: sagkursi@lu.lv

internetāwww.lu.lv.