Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās 2021./2022. māc.gada centralizētajiem eksāmeniem sāksies 2021. gada decembra vidū, lūgums sekot informācijai LU tīmekļvietnē.

Pieteikšanās:

  • aizpildīt pieteikumu eksāmenam (-iem);
  • pievienojiet pieteikumam sekojošus dokumentus:
  • maksājumu par eksāmenu (-iem) (skatīt: Maksāšanas iespējas);
  • noskanēt/nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (tas ir atestāts par iegūto vidējo izglītību, tas nav sertifikāts par nokārtoto centralizēto eksāmenu(-iem)); 
  • pēc pieteikuma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet pieteikumā norāditajā e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas karti eksāmenam (-iem);
  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises noteikumiem:

MK noteikumi Nr. 543. no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”;

MK noteikumi Nr. 1510. no 17.12.2013. „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”;

MK noteikumi Nr. 335. no 06.04.2010. „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

 

Ja Jūs nesaņemat savā e-pastā eksāmena(-u) apstiprinājumu un reģistrācijas karti lūgums zvanīt (67034892 vai mob.tālrunis 20279199) vai rakstīt uz sagkursi@lu.lv.

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

No 9. septembra 2021. gada centralizēto eksāmenu sertifikātus varēs saņemt Rīgā, Aspazijas bulvāri 5-242, iepriekšs sazinoties telefoniski vai e-pastā.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.