Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem sāksies DECEMBRĪ.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

  • samaksāt par eksāmenu (-iem);
  • uzrādīt pasi vai identifikācijas karti;
  • uzrādīt dokumentu par vidējo izglītību;
  • aizpildīt pieteikuma veidlapu;
  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2021. gadā*

Angļu valoda

16.,17.,18. marts

Vācu valoda

17. marts

Krievu valoda

18., 19. marts

Franču valoda

19. marts

Latviešu valoda

18. maijs

Matemātika

21. maijs

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs

Ķīmija

26. maijs

Fizika

28. maijs

Bioloģija

1. jūnijs

*) MK noteikumi 26.05.2020. Nr. 319. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”.

2020. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu var saņemt Pirmsstudiju mācību centra kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī, 5, 2. stāvs, 242. kabinets) darbdienās izņemot piektdienas no plkst. 13.00-17.30.

Lūgums pirms tam sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, lai vienotos par saņemsānas laikiem.

Iepriekšējo gadu centralizēto eksāmena sertifikāti atrodas, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes arhīvā).

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Par centralizēto eksāmenu, vārds, uzvārds (centralizētā eksāmena kārtotāja vārds).

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv