Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv):

  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skatīt Maksāšanas iespējas);
  • noskanēt/nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību); 
  • aizpildīt pieteikuma veidlapu;
  • pēc iesnieguma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas karti eksāmenam (-iem);
  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises instrukciju:

MK noteikumi Nr. 69. no 28.01.2021. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā";

MK noteikumi Nr. 319. no 26.05.2020. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”;

MK noteikumi Nr. 543. no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”;

MK noteikumi Nr. 1510. no 17.12.2013. „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”;

MK noteikumi Nr. 335. no 06.04.2010. „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2021. gadā *,**

Eksāmenu iesnieguma pieņemšanas

beigu termiņš 2021. gadā ir līdz

Angļu valoda

11., 12., 13. maijs

30. martam

Vācu valoda

12. maijs

31. martam

Krievu valoda

13., 14. maijs

1. aprīlim

Franču valoda

14. maijs

1. aprīlim

Latviešu valoda

18. maijs

6. aprīlim

Matemātika

21. maijs

9. aprīlim

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs

12. aprīlim

Ķīmija

26. maijs

14. aprīlim

Fizika

28. maijs

16. aprīlim

Bioloģija

1. jūnijs

20. aprīlim

*) MK noteikumi Nr. 319. no 26.05.2020. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”

**) MK noteikumi Nr. 69. no 28.01.2021. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā"

  • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
  • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
  • vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU tīmekļvietnē (skatīt šeit).

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu (EUR) 

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

17.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, centralizētais eksāmens, eksāmena kārtotāja vārds, uzvārds.

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2020. gada centralizētā eksāmena sertifikātu var saņemt Pirmsstudiju mācību centra kancelejā (Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga) darbdienās, izņemot piektdienas, no plkst. 13.00-17.30.

Lūgums pirms tam sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Iepriekšējo gadu centralizēto eksāmena sertifikāti atrodas, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes arhīvā).