Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19 no 15. aprīļa līdz 9. jūnijam  pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem notiek tikai elektroniski!

 

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

 

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

 

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv)  sekojošus dokumentus:

1) aizpildītu pieteikuma veidlapu (iesniegumu);

2) atestātu par iegūto vispārējo vidējo izglītību (bez sekmju izraksta);

3) maksājuma uzdevumu par eksāmenu(-iem):

Maksāt var jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, centralizētie eksāmeni

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu (EUR)

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

15.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00

4) iepazīties ar centralizēto eksāmenu normatīvajiem aktiem (MK 30.04.2020. noteikumi Nr. 254 , Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā", MK 30.04.2019. noteikumiem Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”, MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”, MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”);

5) pēc visu dokumentu nosūtīšanas divu darba dienu laikā Jūs savā e-pastā saņemsiet reģistrācijas karti par to, ka esat pieteikts attiecīgajam centralizētajam eksāmenam.

Valsts pārbaudījumu norises datumi un pieteikšanās termiņš 2019./2020.mācību gadā:

Centralizētie eksāmeni

 Norises datums

2020. gadā

Angļu valoda

2., 3., 4. jūnijs

Vācu valoda

3. jūnijs

Krievu valoda

4.,5. jūnijs

Franču valoda

5. jūnijs

Latviešu valoda

9. jūnijs

Matemātika

12. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs

Ķīmija

17. jūnijs

Bioloģija

19. jūnijs

Fizika

26. jūnijs