Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikšanās 2021./2022. māc.gada centralizētajiem eksāmeniem sāksies 2021. gada decembra vidū, lūgums sekot informācijai LU tīmekļvietnē.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv):

  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skatīt Maksāšanas iespējas);
  • noskanēt/nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību, tas nav sertifikāts par nokārtoto centralizēto eksāmenu); 
  • aizpildīt pieteikuma veidlapu;
  • pēc iesnieguma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas karti eksāmenam (-iem);
  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises noteikumiem:

MK noteikumi Nr. 69. no 28.01.2021. Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā";

MK noteikumi Nr. 319. no 26.05.2020. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”;

MK noteikumi Nr. 543. no 29.09.2015. „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”;

MK noteikumi Nr. 1510. no 17.12.2013. „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”;

MK noteikumi Nr. 335. no 06.04.2010. „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2021. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu varēs saņemt:

30. jūnijs

plkst.1200 – 1800

Aspazijas bulvāris 5

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

2. stāvs, 242. telpa

(PMC kanceleja)

1., 6., 8. jūlijs

plkst.1000 – 1200

2., 5., 7., 9. jūlijs

plkst.1600 – 1800

3. un 10. jūlijs (sestdiena)

plkst.1000 – 1200

no 12. jūlija

 

Raiņa bulvāris  19,

LU Informācijas centrs, vestibils

Papildtermiņā kārtoto centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 2021. gada 6.jūlijā.

 

2020. gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti atrodas (PMC kancelejā) līdz š.g. 29. jūnijam. 

Lūgums pirms tam sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.