Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19 no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem klātienē.

Pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem notiks tikai elektroniski!

 

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

 

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

 

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2019. gada 09. decembra.

 

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv)  sekojošus dokumentus:

  • aizpildītu pieteikuma veidlapu;
  • atestātu par iegūto vispārējo vidējo izglītību (bez sekmju izraksta);
  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu(-iem):

Maksāt var jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, centralizētie eksāmeni

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu

EUR

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture

15.00

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

18.00

 

 

 

Valsts pārbaudījumu norises datumi un pieteikšanās grafiks 2019./2020.mācību gadā

Centralizētie eksāmeni

Eksāmena norises datums

2020. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš

 2020. gadā līdz

Angļu valoda

plānots 12., 13. un 14 maijs

 

Vācu valoda

plānots 13. maijs

 

Krievu valoda

plānots 14., 15. maijs

 

Franču valoda

plānots 15. maijs

 

Latviešu valoda

19. maijs

7. aprīlim

Matemātika

22. maijs

14. aprīlim

Latvijas un pasaules vēsture

26. maijs

14. aprīlim

Ķīmija

28. maijs

16. aprīlim

Bioloģija

3. jūnijs

22. aprīlim

Fizika

5. jūnijs

24. aprīlim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšana:

2018. gada centralizēto eksāmenu sertifikātu varēs saņemt:

2018. gada 29. jūnijā no plkst. 1200 – 1800 ,

30. jūnijā 1000 – 1200,  2., 3., 4., 5., 6. jūlijā 1000 – 1800  Rīgā, Aspazijas bulvārī 5(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē) 2. stāvā,  242. telpā (PMC kancelejā), no 10. jūlija Raiņa bulvārī  19, 125. telpa (Studentu servisā).

 

2017. gadā centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 242. telpā  Pirmsstudiju mācību centra kancelejā līdz š.g. 10. jūlijam.

Iepriekšējo gadu centralizēto  eksāmena  sertifikāti atrodas,  Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 025. telpā (Latvijas Universitātes  arhīvā).

 

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs (PMC)

Aspazijas bulvāris 5 (Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte), Rīga, LV-1050,  242. telpa, 2. stāvs

darbdienās no plkst.1300–1800

tālrunis  67034892, mob. tālrunis 20279199

e-pasts sagkursi@lu.lv 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISES LAIKI un PIETEIKŠANĀS GRAFIKS 2017./ 2018. mācību gadā

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena norises datums

2018. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš  2018. gadā

Angļu valoda

13.,14.,15. marts

30. janvāris

Vācu valoda

14. marts

30. janvāris

Krievu valoda

15., 16. marts

30. janvāris

Franču valoda

16. marts

30. janvāris

Latviešu valoda

22. maijs

10. aprīlis

Matemātika

25. maijs

13. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

16. aprīlis

Bioloģija

30. maijs

16. aprīlis

Fizika

4. jūnijs

16. aprīlis

Ķīmija

6. jūnijs

16. aprīlis

 

Eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena norises datums 2018. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš  2018. gadā

Ģeogrāfija

1. jūnijs

16. aprīlis

Ekonomika

8. jūnijs

16. aprīlis

Mācībvaloda (krievu valoda)

11. jūnijs

16. aprīlis

* MK noteikumi Nr. 232 no 03.05.2017. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā”.

 

MĒS STRĀDĀJAM:             

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts sagkursi@lu.lv

internetā  www.lu.lv.