Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību, to apliecinot ar vidējās izglītības atestātu.

UZMANĪBU!

Informāciju par pieteikšanās sākumu centralizētajiem eksāmeniem būs oktobra beigās!

Pieteikums uz visiem centralizētajiem eksāmeniem pieņems līdz 2023.gada 15.decembrim!​

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem būs nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv) trīs (3) dokumentus:

  • aizpildītu iesniegumu (parakstāms papīra formātā vai ar eParakstu, 1.dokuments);
  •  maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skatīt Maksāšanas iespējas, 2.dokuments);
  • noskanētu/nofotogrāfētu dokumentu par vidējo izglītību (atestāts par vidējo izglītību, tas nav sertifikāts par nokārtoto centralizēto eksāmenu, 3.dokuments); 
  • pēc iesnieguma nosūtīšanas triju darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas apliecinājumu eksāmenam (-iem);
  • iepazīties ar Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē izvietoto informāciju par valsts pārbaudījumiem (centralizētajiem eksāmeniem), ko nosaka normatīvie akti un citi dokumenti: Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē (VISC):

                    - Valsts pārbaudes darbi: www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi ;

                    - Normatīvie akti: https://www.visc.gov.lv/lv/normativie-akti

  • esmu informēts, ka valsts pārbaudījumiem piesaka LU pēc saņemtajiem dokumentiem (iesnieguma, maksājuma, vidējās izglītības atestāta);
  • esmu informēts, ja netiek saņemta informācija par eksāmenu reģistrāciju e-pastā, varu sazināties vēlreiz, rakstot e-pastu sarmite.miltina@lu.lv vai sagkursi@lu.lv , vai zvanot mob.tālrunis +371 20279199

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2023. gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti tika elektroniski nosūti uz iesniegumā par centralizēto eksāmenu norādīto e-pastu.

2022. gadā izsniegtos centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt:

  •  Rīgā, Aspazijas bulvāri 5-242, iepriekšs sazinoties telefoniski vai e-pastā.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.