Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu (sagkursi@lu.lv):

  • maksājuma uzdevumu par eksāmenu (-iem) (skatīt, zemāk Maksāšanas iespējas);
  • nofotogrāfēt dokumentu par vidējo izglītību (tas ir atestāts par iegūto vidējo izglītību, tas nav sertifikāts par nokārtoto centralizēto eksāmenu); 
  • aizpildīt iesniegumu (papīra formāta vai ar Eparakstu parakstītu);
  • pēc iesnieguma un dokumentu nosūtīšanas divu darba dienu laikā Jūs saņemsiet e-pastā apliecinājumu par saņemtiem dokumentiem un reģistrācijas karti eksāmenam (-iem);
  • iepazīties ar centralizēto eksāmenu norises noteikumiem:

Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr.543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”;

Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”;

Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumi Nr.335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”;

Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnijā noteikumi Nr.275 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi";

Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.158  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā".

 

N.B. Ja Jūs nesaņemat savā e-pastā eksāmena(-u) apstiprinājumu un reģistrācijas karti DIVU DARBA DIENU LAIKĀ lūgums zvanīt (tālrunis 67034892 vai mob.tālrunis 20279199) vai rakstīt uz sagkursi@lu.lv, sarmite.miltina@lu.lv.

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena norises datums

2022. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš

 2022. gadā līdz

Angļu valoda

15.,16.,17. marts

1. februārim

Vācu valoda

16. marts

2. februārim

Krievu valoda

17. marts

3. februārim

Franču valoda

18. marts

4. februārim

Latviešu valoda

17. maijs

5. aprīlim

Matemātika

20. maijs

8. aprīlim

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

11. aprīlim

Ķīmija

25. maijs

13. aprīlim

Fizika

27. maijs

15. aprīlim

Bioloģija

30. maijs

18. aprīlim

                                         

*) Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.158 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā"

  • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
  • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
  • vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU tīmekļvietnē (skatīt šeit).

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu (EUR) 

matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija, Latvijas un pasaules vēsture, svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

21.00

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Maksājuma mērķis: Pirmsstudiju mācību centrs, centralizētais eksāmens, eksāmena kārtotāja vārds, uzvārds.

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mob. tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

Centralizēto eksāmenu 2021./2022. mācību gada sertifikāti no 2022. gada 29. jūnija:

29. jūnijs

plkst.12:00 – 18:00

Aspazijas bulvāris 5

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

2. stāvs, 242. telpa (PMC kanceleja)

30. jūnijs, 5., 7. jūlijs

plkst.10:00 – 12:00

1., 4., 6., 8. jūlijs

plkst.16:00 – 18:00

2. un 9. jūlijs (sestdiena)

plkst.10:00 – 12:00

no 11. jūlija

 

Raiņa bulvāris 19, Studentu Servisā

Centralizēto eksāmenu papildtermiņā kārtojošie sertifikātus varēs saņemt no 2022. gada 5. jūlija.

2021. gada centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt  līdz š.g. 27. jūnijam Rīgā, Aspazijas bulvāri 5-242, iepriekšs sazinoties telefoniski vai e-pastā.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.