Informācija par pieteikšanos centralizētajiem eksāmeniem

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

UZMANĪBU!

2022. gada 5. jūlijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti noteikumi par  centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību. Noteikumi paredz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) pilnveidošanu, lai optimizētu un modernizētu eksāmenu norises procesu gan saistībā ar reģistrēšanos eksāmeniem un to kārtošanu, gan veidu, kā tiek saņemti pārbaudes darbu rezultāti, tas nozīmē ka būs izmaiņas pieteikšanās kārtībā.

Pieteikums uz visiem centralizētajiem eksāmeniem pieņems tikai līdz 2022. gada 15.decembrim!​

Informācija par iespējamam izmaiņām pieteikšanās kārtībā centralizētajiem eksāmeniem (optimālajā vai augstākajā līmenī) būs šajā tīmeklvietnē decembra sākumā.

Aktuālākā informācija par valsts pārbaudes darbiem (centralizētajiem eksāmeniem) ir atrodama Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē (VISC) :

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību (centralizētie eksāmeni) *

Iespējamais priekšmets

Mācību satura apguves līmenis

Datums

Latviešu valoda

optimālais

15.maijs; 7.-9.jūnijs

Latviešu valoda un literatūra

augstākais

15.maijs

Programmēšana

augstākais

17.maijs

Sociālās zinātnes

augstākais

19.maijs

Ģeogrāfija

augstākais

22.-23.maijs

Ķīmija

augstākais

25.-26.maijs

Dizains un tehnoloģijas

augstākais

29.maijs

Matemātika

optimālais

1.jūnijs

Matemātika

augstākais

1.-2.jūnijs

Angļu valoda

optimālais

5.jūnijs; 5.-7.jūnijs

Angļu valoda

augstākais

5.jūnijs; 7.-8.jūnijs

Franču valoda

optimālais

6.jūnijs

Franču valoda

augstākais

6.jūnijs

Vācu valoda

optimālais

8.jūnijs

Vācu valoda

augstākais

8.jūnijs

Krievu valoda

augstākais

9.jūnijs

Bioloģija

augstākais

12.-13.jūnijs

Kultūra un māksla

augstākais

14.jūnijs

Fizika

augstākais

15.-16.jūnijs

Vēsture

augstākais

19.jūnijs

 Pārpublicēts no Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes:

https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbi-20222023-macibu-gada

Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs

Direktore: Sarmīte Miltiņa

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-242, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67034892, mobilais tālrunis: (+371) 20279199
E-pasts: sagkursi@lu.lv

2022. gadā izsniegtos centralizēto eksāmenu sertifikātus var saņemt:

  •  Rīgā, Aspazijas bulvāri 5-242, iepriekšs sazinoties telefoniski vai e-pastā.

Iepriekšējo gadu centralizētie eksāmena sertifikāti atrodas LU Arhīvā Raiņa bulvārī 19, 025 telpā.