LU sasniedz līdz šim lielāko zinātnisko publikāciju apjomu

Latvijas Universitāte turpinās atbalstīt Ukrainas studentus

LU QS pasaules universitāšu reitingā sevi pierāda ar augstu reputāciju