LU trīs Ilgtspējīgas attīstības rādītājos novērtēta kā pasaules TOP 200 universitāte

Aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi LU no 29. aprīļa