Latvijas Universitāte atver durvis

Seko līdzi LU 81. starptautiskajai zinātniskajai konferencei!

Apstiprināta Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības politika