Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību un stiprinātu Universitātes reputāciju, Latvijas Universitāte (LU) pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības pilnveidošanai.

LU vienmēr ir aktīvi piedalījusies starptautiskās sadarbības veicināšanā. Tās galvenie mērķi ir vērsti uz starptautiskās sadarbības saturu un kvalitāti, lai līdzsvarotu starptautisku izglītību un pētniecību. 

Starptautiskā sadarbība tiek veicināta ar aktīvu dalību: 

  • divpusējos sadarbības līgumos (ar 232 universitātēm 53 valstīs un reģionos);
  • starptautiskajos universitāšu tīklos un organizācijās;
  • starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un projektos;
  • studentu un pasniedzēju apmaiņas programmās;
  • fakultāšu, institūtu, departamentu un individuālā līmeņa starptautiskajā sadarbībā.

Ar iesaistīšanos starptautiskajās universitāšu organizācijās un aktīvu līdzdalību starptautiskajos tīklos kā EUA (Eiropas Universitāšu Asociācija), UNICA (Eiropas Valstu Galvaspilsētu Universitāšu Tīkls),  EUF/Campus Europae, UTRECHT Tīklā, LU tiecas aktivizēt piedalīšanos dažādās apmaiņas programmās un paplašināt starptautiskās sadarbības iespējas izglītības un pētniecības jomās.

Aktīva divpusēja sadarbība un piedalīšanās Eiropas programmās un projektos sekmēja plašas sadarbības aktivitātes ERASMUS programmās. Pēdējos piecos gados līgumu skaits ar Eiropas partneruniversitātēm ir ievērojami pieaudzis, tādējādi radot intensīvu studentu un pasniedzēju apmaiņu. Uz šo brīdi LU ir parakstījusi 1020 līgumus ar 447 institūcijām 33 Eiropas valstīs. LU sadarbībā ar partneruniversitātēm ir izstrādājusi un sekmīgi īstenojusi divas Intensīvās Programmas „Vēsture” un „Izglītība”. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju, LU sekmīgi piedalās ERASMUS + programmas aktivitātēs. LU piedalās arī FORTHEM aliansē (viena no 17 2019. gadā apstiprinātajām Eiropas Komisijas ERASMUS+ aliansēm).

Tā kā katru gadu pieaug angļu valodā pieejamo kursu skaits, LU ir kļuvusi par vilinošu vietu, kur studēt gan apmaiņas studentiem, gan ārzemju studentiem pilna laika studijās. Fakultātes aktīvi piesaista viespasniedzējus.  

Universitātes pētnieciskā sadarbība ir bijusi gana aktīva un produktīva. Piedalīšanās 5. un 6. RTD Programmās, ES, UNESCO, NATO, Nordic, Volkswagen Fund projektos ir nodrošinājusi studiju un pētniecības vienotību, ļāvusi attīstīt Ekselences centrus, piemēram, UNESCO Biomedicīnas pētniecības un studiju centru, ES Cietvielu fizikas institūtu, ES Fizikas institūtu un ES Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, UNESCO nodaļu Vides zinātnes un pārvaldes institūtā, Žana Monē centru.

Pēdējos gados aizvien pieaugošs uzsvars tiek likts uz institucionālas un departamentu vadības struktūras uzlabošanu. Vairāki projekti ir snieguši daudz ideju turpmākai izglītības vadībai un administratīvās struktūras pārveidošanai.

 

Papildu informācija:

Ārlietu vadītāja
Sintija Maculeviča
Tālr.: 67033968
E-pasts: sintija.maculevica@lu.lv

Starptautiskās mobilitātes

Studiju servisa departamenta Mobilitātes nodaļa
Koordinatori fakultātēs

 

Kā pieteikties studiju mobilitātei divpusējo sadarbības līgumu un augstākās izglītības sadarbības tīklu ietvaros?

Kandidātu atlase notiek katra semestra sākumā un to organizē attiecīgās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinators. (Izņēmums: HZF Āzijas nodaļa veic kandidātu atlasi individuāli).   

Kandidāts vēršas LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļā jau ar apstiprinātu un parakstītu fakultātes nomināciju, kas tālāk nosūta studenta nomināciju izvēlētajai partneraugstskolai/tīklam.   

Studenta nominācija vēl negarantē apmaiņas studijas viesaugstskolā. Lai sekmīgi turpinātu tālāku pieteikšanās procesu viesaugstskolā, svarīgi ievērot visas pieteikšanās procedūras un termiņus.

Svarīgi!

Pieteikumu dokumentu prasības dažādās ārvalstu augstskolās var atšķirties.   

Lielākā daļa bilaterālo sadarbības līgumu neparedz stipendiju studijām ārzemēs, bet sniedz iespēju studēt apmaiņas studenta statusā un nemaksāt studiju maksu partneraugstskolā.   

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstīt uz exchange@lu.lv 

Iespēja pieteikties citu ārvalstu valdību piedāvātajām stipendijām. Sīkāka informācija pieejama VIAA tīmekļvietnē. Pieteikšanās citu ārvalstu valdību piedāvātajām stipendijām notiek individuāli.

Latvijas Universitātei ir 232 partneri 53 valstīs un reģionos:

Albānija

Argentīna

Armēnija

ASV 

Austrālija 

Austrija

Azerbaidžāna

Bahamas

Baltkrievija [Sadarbība ir pārtraukta]

Beļģija

Brazīlija

Bulgārija

Čehija  

Dānija  

Dienvidkoreja

Ēģipte

Francija 

Grieķija

Gruzija  

Horvātija

Igaunija  

Indija

Irāna

Itālija

Islande

Izraēla 

Japāna

Kanāda  

Kazahstāna

Kolumbija

Krievija [Sadarbība ir pārtraukta]

Ķīnas Tautas Republika

Lielbritānija  

Lietuva  

Malaizija

Meksika

Melnkalne

Moldova

Norvēģija

Polija

Portugāle

Serbija

Slovākija

Somija  

Spānija  

Taivāna 

Taizeme 

Turcija

Ukraina  

Uzbekistāna

Vācija  

Vjetnama

Zviedrija  

  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FORTHEM alianse

EUF/Campus Europae (European University Foundation) projekts ir Boloņas procesa praktiska realizācija. Tas cenšas kombinēt zinātnisku kvalifikāciju ar starptautisku nodarbinātību un Eiropas identitātes apziņu. 

Viens no projekta priekšnosacījumiem ir, ka katra universitāte patur savu identitāti. Sadarbībai vajadzētu atbalstīt esošās individuālo institūciju dažādības un specifiskos raksturojumus. Sadarbība EUF/Campus Europae konceptā nozīmē universitāšu kulturālo atšķirību izmantošanu kā vērtīgus aktīvus. Tas ir jautājums par vadības inteliģentas sadarbības iespējām starp neatkarīgajām universitātēm – nevis par vienotu Eiropas universitāšu standartu radīšanu. 

Dažādu Eiropas valstu universitātes paredz radīt jaunu sadarbības dimensiju, kas skaidri pārsniegs līdzšinējo starptautiskās sadarbības līmeni starp universitātēm, gan intensitātes, gan kvalitātes ziņā. 

Ilglaicīgi šai plānotai jaunajai sadarbības formai vajadzētu aizstāt neskaitāmos novecojušos divpusējos sadarbības līgumus, iestrādājot tos liela mēroga līgumos. Šī sadarbība raksturosies ar vairāk intensīvu uzmanību pret studentu vajadzībām un internacionalizēs piedalošās universitātes. 

EUF/Campus Europae pamatideja ir stiprināt Eiropas izglītību, ļaujot ikvienam studentam iepazīt tuvākas un tālākas valstis, izjust citu kultūru. Praktiski tas nozīmē dot katram studentam iespēju vismaz gadu pavadīt ārzemēs un apgūt kādu no Eiropas valodām.

EUF/Campus Europae studentu apmaiņa ilgst vienu studiju gadu. Pirmajā studiju semestrī priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā; otrajā semestrī daži priekšmeti jau apgūstami attiecīgās valsts valodā. Lai nodrošinātu pienācīgu svešvalodas apguvi, apmaiņas students intensīvi visu gadu apgūst attiecīgās valsts valodu (apmēram trīs lekcijas nedēļā).  Studiju noslēgumā tiek pasniegts CE sertifikāts.

Šobrīd notiek pārrunas par iespēju studentiem studijas EUF/Campus Europae ietvaros pagarināt uz diviem gadiem. To noslēgumā plānots studentiem pasniegt CE grādu.

Latvijas Universitātē projektā ir iesaistījusies jau kopš 2002. gada. Tematiskās komisijas ir ieguldījušas lielu darbu programmu salīdzināšanā.

Vairāk informācijas par EUF/Campus Europae: http://uni-foundation.eu/ 

EUF/Campus Europae koordinētāja: 
Sintija Maculevčia
Ārlietu vadītāja
Tālr.: + 371 67033968
E-pasts: sintija.maculevica@lu.lv

LU notikušas vieslekcijas par Izraēlas vēsturi un politiku

Latvijas Republikas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa vieslekcija "Latvijas ārpolitikas aktualitātes’’

LU aicina uz vieslekciju "Starptautiskā studentu mobilitāte: vispārējās tendences, sociālās nevienlīdzības mikro, mezo un makro līmenī"

Notiks lekcija par lietišķās valodas pētījumiem Ziemeļvalstu un Vācijas kontekstā

Aicinām uz Dr. Melek ÇOL AYVAZ vieslekciju par bišu produktu pētījumiem

LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pasniedz ikgadējo Inovāciju balvu starptautiskās politikas pētniecībā

Vācijas un Latvijas digitālo lietu ministri sniegs publisku lekciju LU studentiem un interesentiem

Profesore Emīlija Farana lasīs izcilības lekciju kognitīvā zinātnē par telpisko spēju izpēti un ietekmi STEM priekšmetu apguvē

Notiks filozofijas profesora Lenarta Škofa vieslekcija “Karš, bērna ontoloģija un miers”