Akadēmiskās ētikas komisija*

(Apstiprināta ar Senāta 27.11.2017. lēmumu Nr. 167, Senāta 08.01.2018. lēmumu Nr. 173, Senāta 28.05.2018. lēmumu Nr. 224 un Senāta 15.04.2019. lēmumu Nr.305)

1. Signe Mežinska

2. Toms Rostoks

3. Rasma Mozere

4. Dace Kazāka

5. Dace Raipale

6. Nikola Ošniece – studējošo pārstāvis

7. Olga Ošeniece – studējošo pārstāvis

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome