Akadēmiskās ētikas komisija

  1. Agnese Arāja, priekšsēdētāja
  2. Laima Geikina
  3. Dace Kazāka
  4. Dace Raipale
  5. Lauris Liepa
  6. Krista Čistjakova – studējošo pārstāvis*
  7. Olga Ošeniece – studējošo pārstāvis*

* studējošo pārstāvi ievēl Studentu padome