LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2023. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināts Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes Skaitliskās modelēšanas institūta vadošais pētnieks Andris Jakovičs un Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Ausma Cimdiņa.

Gada balvu par orģināla pētījuma rezultātiem saņēma Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks Donāts Erts un Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks Valdis Bērziņš. 

Par izcilu promocijas darbu tika godināta Ilze Stikāne (promocijas darbs ""Un kurš gan patiesībā nekad nav ticējis Jēzum?": Katolicisms Džeka Keruaka Louelas romānos") un Ilze Ošiņa (promocijas darbs "Spektrāllīniju attēlveidošana bezkontakta ādas diagnostikai un viltojumu atklāšanai"). 

Gada balvu par akadēmisko pēctecību humanitārajās un sociālajās zinātnēs saņēma: Maija Kūle, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Rihards Kūlis, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Māris Kūlis, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, un Matīss Kūlis, Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks. 

Savukārt Gada balva par akadēmisko pēctecību dabas zinātnēs tika piešķirta Datorikas fakultātes profesoriem – Jānim Bičevskim un Zanei Bičevskai.

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2022. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināta Medicīnas fakultātes profesore Ruta Muceniece un Juridiskās fakultātes profesore Valentija Liholaja.

Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgots dabas zinātņu nozarēs Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks un Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes asociētais profesors Roman Viter, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem psiholoģijas jomā godalgota Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Baiba Martinsone.

Par izcilu promocijas darbu nominēti Inga Pudža (promocijas darbs - „Lokālās struktūras ietekme uz vara milibdāta un tā cieto šķīdumu termohromajām īpašībām”) un Līga Romāne-Kalniņai (promocijas darbs - „Nacionālās identitātes veidošana un atspoguļojums Baltijas valstu prezidentu runās”).

Bet par zinātnisko pēctecību balvas saņēma Jānis Bārzdiņš (LU emeritus profesors), Guntis Bārzdiņš (Datorikas fakultātes profesors) un Juris Bārzdiņš (Medicīnas fakultātes asociētajam profesors).

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2021. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināts Fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Ruvins Ferbers un Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte-Pakule.

Par oriģināla pētījuma rezultātiem dabas zinātņu nozarēs godalgota Gunta Ķizāne – Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece un sociālajās humanitārajās zinātnēs Jurģis Šķilters – Datorikas fakultātes profesors.

Par izcilu promocijas darbu balva piešķirta Daigai Deksnei (promocijas darbs - „Priedēkļverbu semantika un funkcionalitāte latviešu valodā”) un Ingai Bricei (promocijas darbs - „Čukstošās galerijas modas silīcija dioksīda mikrosfēras rezonatoru pielietojumi biosensoros un optisko frekvenču ķemmēs”).

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2020. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināts Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bijušais profesors Juris Miķelsons un Juridiskās fakultātes profesore Ilma Čepāne. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Indriķis Krams, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem ētikas jomā godalgota Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska. Par izcilu promocijas darbu nominēti Guna Krieķe (promocijas darbs "Erbija jonu augšuppārveidotā luminiscence trīskomponentu fluorīdu nanokristālus saturošā caurspīdīgā stikla keramikā") un Lana Frančeska Dreimane (promocijas darbs "Virtuālās Realitātes mācīšanās taksonomija").

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2019. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināts Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Vitālijs Zelčs un Filozofijas un socioloģijas institūta direktore Maija Kūle. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgoti dabas zinātņu nozarēs Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Didzis Elferts, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs godalgota Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Ērika Šumilo.

Par izcilu promocijas darbu apbalvoti Rihards Bambals (promocijas darbs „Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Kanādas un Norvēģijas gadījumu analīze”) un Vladimirs Piļipenko (promocijas darbs „Uz GABAerģisko sistēmu mērķētu vielu pētījumi sporādiskās Alcheimera slimības žurku modelī”).
 

LU Gada balva par zinātniskajiem sasniegumiem 2018. gadā

Par zinātniskās skolas izveidošanu godināts Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes emeritētais profesors Aleksandrs Šostaks un Vēstures institūta vadošais pētnieks Andrejs Vasks. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem pedagoģijas jomā  godalgota Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Linda Daniela.

Par izcilu promocijas darbu nominēts Toms Rēķis  (promocijas darbs „ Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba”).

Dinastijas balvu saņēma ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš un pētniece Laura Kļaviņa.