ZINĀTNES SASNIEGUMI 2018

Sasniegumi teorētiskajā zinātnē

Starp pieciem gada sasniegumiem ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētnieku Arnolda Laimoņa Klotiņa monogrāfija “Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade” un profesores Māras Grudules kolektīvā monogrāfija “Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā”.

Sasniegumi lietišķajā zinātnē

Starp septiņiem izciliem pētījumiem panākumus guva LU Cietvielu fizikas institūta darbinieki ar darbu “Jauna energoefektīva metode ilgi spīdošo pārklājumu iegūšanai uz metāliem”.

Darba izstrādē piedalījās Mg.phys. Ivita Bite, Mg.phys. Guna Krieķe, Mg.phys. Aleksejs Zolotarjovs, Mg.phys. Katrīna Laganovska, Bc.phys. Krišjānis Auziņš, Virgīnija Vītola, Dr.phys. Krišjānis Šmits, Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva, Dr.habil.phys. Donats Millers, LZA akadēmiķis Dr.habil.phys. Linards Skuja

Jaunais zinātnieks Dr.pharm. Vadims Parfejevs, Medicīnas fakultātes profesore Una Riekstiņa, un profesors Lukas Sommer (Cīrihes Universitāte) pirmo reizi pasaules zinātnes vēsturē skaidrojuši perifērās inervācijas lomu ādas brūču dzīšanas procesā.

Sadarbojoties ar SIA “Tilde”, Latvijas Universitātes zinātniekiem izstrādāta jauna neironu mašīntulkošanas tehnoloģija. Darbā piedalījās Dr.sc.comp. Mārcis Pinnis, Mg.sc.comp. Rihards Krišlauks, Mg.sc.comp. Matīss Rikters, B.sc.comp. Roberts Rozis, Dr.sc.comp. Raivis Skadiņš, Mg.sc.comp. Valters Šics, B.mgt. Artūrs Vasiļevskis, Dr.sc.comp. Andrejs Vasiļjevs, LZA korespondētājloceklis Dr.habil.sc.comp. Juris Borzovs, Dr.sc.comp. Jānis Zuters.

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2018. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes emeritēto profesoru Aleksandru Šostaku  un Vēstures institūta vadošo pētnieku Andreju Vasku. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem pedagoģijas jomā  godalgota Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Linda Daniela.

Par izcilu promocijas darbu nominēts Toms Rēķis  (promocijas darbs „ Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba”).

Dinastijas balvu saņēma ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš un pētniece Laura Kļaviņa.