LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2019. gadā par zinātniskās skolas izveidošanu nominējusi Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesoru Vitāliju Zelču  un Filozofijas un socioloģijas institūta direktori Maiju Kūli. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem godalgoti dabas zinātņu nozarēs Bioloģijas fakultātes asociētais profesors Didzis Elferts, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs godalgota Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore Ērika Šumilo.

Par izcilu promocijas darbu apbalvoti Rihards Bambals (promocijas darbs „Cilvēkdrošība kā nacionālā interese ārpolitikā: Japānas, Kanādas un Norvēģijas gadījumu analīze”) un Vladimirs Piļipenko Uz (promocijas darbs „ GABAerģisko sistēmu mērķētu vielu pētījumi sporādiskās Alcheimera slimības žurku modelī”).
 

LU Gada balvai par zinātniskajiem sasniegumiem 2018. gadā nominējusi par zinātniskās skolas izveidošanu Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes emeritēto profesoru Aleksandru Šostaku  un Vēstures institūta vadošo pētnieku Andreju Vasku. Savukārt par oriģināla pētījuma rezultātiem atkārtoti godalgots dabas zinātņu nozarēs Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs par pētījumiem pedagoģijas jomā  godalgota Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Linda Daniela.

Par izcilu promocijas darbu nominēts Toms Rēķis  (promocijas darbs „ Enantiomēru atpazīšana kristāliskā stāvoklī: izvēlētu mazu organisku molekulu enantiomēru veidoto cieto šķīdumu strukturālā un termodinamiskā daba”).

Dinastijas balvu saņēma ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesors Māris Kļaviņš un pētniece Laura Kļaviņa.