Latvijas Universitātes (LU) fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 LU studentus. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

2023./2024. akadēmiskajā gadā pieejamas šādas stipendijas:

1. kursa studentiem:

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa:

Maģistrantūras studentiem:

Doktorantūras studentiem:

Vairāk informācijas LU fonda oficiālajā tīmekļvietnē: www.fonds.lv.

Pamata, augstākā līmeņa, profesionālo programmu studentiem

Pieteikšanās stipendijām notiek Latvijas Universitātes (LU) Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz fakultātes lietvedei.

Doktorantiem

Pieteikšanās stipendijām notiek LU Informācijas sistēmā 10 dienu laikā no semestra reģistrācijas nedēļas sākuma saskaņā ar akadēmiskā gada kalendāru. Dokumentus, kas apliecina, ka studējošajam ir tiesības pretendēt uz stipendiju saskaņā ar LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma 6. punktā minētajiem kritērijiem, jāiesniedz Raiņa bulv. 19, 114. telpā.


Latvijas novadu un valstspilsētu pašvaldības atbalsta jauno speciālistu sagatavošanu.

 

Alūksnes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes medicīnā: anesteziologs - reanimatologs, internists/pulmonologs, radiologs, ķirurgs vai traumatologs. Skatīt vairāk.

 

Cēsu novada pašvaldības stipendija

Atbalsta Cēsu novada pašvaldībā strādājošos pedagogus, kuri studē pedagoģijas programmās pašvaldības atbalstāmajos virzienos:

 • vācu vai angļu valodas pedagogs ar tiesībām mācīt vēl kādu no ES svešvalodām;
 • dabaszinātņu jomas pedagogs (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības);
 • atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs).
  Pieteikšanās līdz 10. augustam.

  Cēsu novada pašvaldība atbalsta arī studējošos sociālā darba speciālistu programmās.
 

Gulbenes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: izglītības, medicīnas vai sociālajā nozarē studējošie. Skatīt vairāk.

 

Jēkabpils noovada pašvaldības stipendija​​​​​​

Stipendiju veidi: studenta, ārstniecības speciālista un pedagoga.

 

Kuldīgas novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes:  izglītības un veselības aprūpes jomas speciālisti. Papildu informācija.

 

Madonas novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes izglītības jomā:

 • atbalsta personāls iekļaujošā izglītībā: speciālais pedagogs (4 speciālisti); logopēds (3 speciālisti); izglītības psihologs (2 speciālisti); sociālais pedagogs (3 speciālisti);
 • pedagogi ar kvalifikāciju: dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā (6 speciālisti); vācu valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā (6 speciālisti); mūzikā (3 speciālisti); latviešu valodā un literatūrā (2 speciālisti).
 

Ogres novada pašvaldības stipendija

Pašvaldības sniegts atbalsts studentiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst pedagoga profesionālo kvalifikāciju.

 

Saldus novada pašvaldības stipendija ,,Studentu medusmaize”

Tiek piešķirtas šādas pašvaldības stipendijas:

 • Studenta stipendija ir stipendija, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirta studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai.
 • Ārstniecības speciālista stipendija ir stipendija, kas piešķirta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un piešķirta studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam-rezidentam.
 

Smiltenes novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: STEM pedagogi, medicīnas personāls (t. sk. skolu medmāsas) un atbalsta personāls - psihologi.

 

Talsu novada pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes (prioritārā secībā):

 • pašvaldības ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanai: anesteziologs-reanimatologs; ķirurgs; internists; neirologs; pediatrs; nefrologs; traumatologs; radiologs-diagnosts; neatliekamās medicīnas ārsts; laboratorijas ārsts; ginekologs, dzemdību speciālists; endokrinologs; gastroenterologs/endoskopists; ģimenes (vispārējās prakses) ārsts; ambulatorā dienesta ārsta palīgs; fizioterapeits; ergoterapeits; zobārsts.
 • nepieciešamie speciālisti izglītības jomā: psihologs (ar tiesībām strādāt izglītības iestādē); dizaina un tehnoloģiju, fizikas, matemātikas, ķīmijas, programmēšanas/informātikas skolotājs/pedagogs, logopēds vai skolotājs logopēds, svešvalodu,  sākumizglītības, bioloģijas, sporta vai veselības mācības, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas, latviešu valodas, sociālo zinību, vēstures, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas..
 

Tukuma novada pašvaldības stipendija

Atbalsta pilna laika studentus ar deklarētu dzīves vietu Tukuma novadā.

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendija

Atbalstāmās specialitātes: matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Pieteikšanās līdz 10. augustam. Papildu informācija.

 

Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” Sociālā stipendija izglītības ieguves atbalstam Preiļu novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām.  

Atbalsta studentus, neatkarīgi no studiju līmeņa, studiju formas, studiju ilguma, studiju formas un iegūstamās kvalifikācijas un/vai grāda.