Priekšsēdētājs: Mārcis Auziņš
E-pasts: marcis.auzins@lu.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās 12.30–14.00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres)

Priekšsēdētāja vietniece: Ilze Rūmniece
Priekšsēdētāja vietniece: Aiva Staņēviča

Senāta sekretāre: Ilze Upacere
Tālrunis: 67033950
E-pasts: ilze.upacere@lu.lv 

Senāta nolikums 

Latvijas Universitātes senatori

(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumiem Nr. 4 un Nr. 5)

 1. Auziņš Mārcis, profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 2. Balode Dace, profesore, Teoloģijas fakultāte;
 3. Bergfelds Kristaps, pētnieks, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 4. Bērziņš Gundars, profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte;
 5. Bēts Raivis, docents, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 6. Borzovs Juris, profesors, Datorikas fakultāte;
 7. Danovskis Edvīns, docents, Juridiskā fakultāte;
 8. Elferts Didzis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;
 9. Erts Donāts, vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūts;
 10. Folkmanis Valdis, profesors, Medicīnas fakultāte;
 11. Helmane Ineta, asociētā profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
 12. Jankevica Līga, vadošā pētniece, Bioloģijas institūts;
 13. Jaudzems Kristaps, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte;
 14. Karapetjana Indra, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte;
 15. Karušs Jānis, docents, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 16. Kļava Valda, asociētā profesore, Vēstures un filozofijas fakultāte;
 17. Kļaviņš Māris, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 18. Knipše Gundega, profesore, Medicīnas fakultāte;
 19. Kondratovičs Uldis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;
 20. Krišjāne Zaiga, profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 21. Krūmiņa Gunta, profesore, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 22. Lācis Sandris, asociētais profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte;
 23. Logins Jāzeps, docents, Ķīmijas fakultāte;
 24. Muižnieks Indriķis, profesors, Bioloģijas fakultāte;
 25. Nikodemus Oļģerts, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
 26. Pajuste Elīna, vadošā pētniece, Ķīmiskās fizikas institūts;
 27. Plakane Līga, vadošā pētniece, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts;
 28. Prikšāne Anda, asociētā profesore, Ķīmijas fakultāte;
 29. Raščevska Malgožata, profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;
 30. Rodiņa Anita, asociētā profesore, Juridiskā fakultāte;
 31. Rozenvalds Juris, profesors, Sociālo zinātņu fakultāte;
 32. Rumba-Rozenfelde Ingrīda, profesore, Medicīnas fakultāte;
 33. Runce Inese, vadošais pētnieks, Filozofijas un socioloģijas institūts;
 34. Rūmniece Ilze, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte;
 35. Svece Artis, docents, Vēstures un filozofijas fakultāte;
 36. Švirksts Jānis, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte;
 37. Veilande Rita, vadošā pētniece, Atomfizikas un spektroskopijas institūts;
 38. Zemītis Guntis, vadošais pētnieks, Latvijas vēstures institūts;

1. Brakša Anita, izpilddirektore, Juridiskā fakultāte;

2. Rūsīte Evija, departamenta direktora vietniece;

1. Staņēviča Aiva;

2. Zeps Ivars Dominiks;

3. Zīverte Alise Paula.

4. Deniss Celuiko

5. Elvis Miķelsons

6. Rūdolfs Aleksandrs Strods

*  Studējošo pārstāvjus ievēlē Studentu padome


Pastāvīgās komisijas

Uldis Kondratovičs – priekšsēdētājs

Jāzeps Logins – priekšsēdētāja vietnieks

Dace Balode

Raivis Bēts                             

Juris Borzovs

Didzis Elferts

Ineta Helmane

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Gundega Knipše

Zaiga Krišjāne

Deniss Celuiko

Elīna Pajuste

Līga Plakane

Anda Prikšāne

Anita Rodiņa

Juris Rozenvalds

Ilze Rūmniece

Evija Rūsīte

Aiva Staņēviča

Rita Veilande

Guntis Zemītis

Ivars Dominiks Zeps

Sanita Reide-Zēģele - sekretāre

Artis Svece – priekšsēdētājs

Donāts Erts – priekšsēdētāja vietnieks

Mārcis Auziņš

Kristaps Bergfelds

Raivis Bēts

Valdis Folkmanis

Līga Jankevica

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Valda Kļava

Indriķis Muižnieks

Elīna Pajuste

Malgožata Raščevska

Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Inese Runce

Ilze Rūmniece

Aiva Staņēviča

Elvis Miķelsons

Rūdolfs Aleksandrs Strods

Ieva Stūrmane – sekretāre

Roberts Rostoks

Edvīns Danovskis – priekšsēdētājs

Alise Paula Zīverte – priekšsēdētāja vietniece

Gundars Bērziņš

Māris Kļaviņš

Sandris Lācis

Indriķis Muižnieks

Alvīne Paštore

Ivars Dominiks Zeps

Rūdolfs Aleksandrs Strods

Ilze Upacere – sekretāre

Gundars Bērziņš – priekšsēdētājs

Gunta Krūmiņa – priekšsēdētāja vietniece              

Dace Balode

Juris Borzovs

Anita Brakša

Didzis Elferts

Ineta Helmane

Līga Jankevica

Indra Karapetjana

Sandris Lācis

Oļģerts Nikodemus

Juris Rozenvalds

Inese Runce

Evija Rūsīte

Artis Svece                                   

Jānis Švirksts

Rita Veilande

Deniss Celuiko                             

Guntis Zemītis                             

Alise Paula Zīverte

Elvis Miķelsons

Roberts Rostoks                      

Ieva Didrihsone – sekretāre