Priekšsēdētājs: Mārcis Auziņš
E-pasts: marcis.auzins@lu.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdienās 12.30–14.00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres)

Priekšsēdētāja vietniece: Ilze Rūmniece
Priekšsēdētāja vietniece: Aiva Staņēviča

Senāta sekretāre: Sintija Ķestere
Tālrunis: 67033950
E-pasts: sintija.kestere@lu.lv

Senāta nolikums 

Latvijas Universitātes senatori

(sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 06.06.2019. lēmumiem Nr. 4 un Nr. 5)

 1. Auziņš Mārcis, profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 2. Balode Dace, profesore, Teoloģijas fakultāte
 3. Bergfelds Kristaps, pētnieks, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 4. Bērziņš Gundars, profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
 5. Bēts Raivis, docents, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 6. Borzovs Juris, profesors, Datorikas fakultāte
 7. Danovskis Edvīns, docents, Juridiskā fakultāte
 8. Elferts Didzis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte
 9. Erts Donāts, vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūts
 10. Folkmanis Valdis, profesors, Medicīnas fakultāte
 11. Helmane Ineta, asociētā profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 12. Jankevica Līga, vadošā pētniece, Bioloģijas institūts
 13. Jaudzems Kristaps, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte
 14. Karapetjana Indra, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte
 15. Karušs Jānis, docents, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 16. Kļava Valda, asociētā profesore, Vēstures un filozofijas fakultāte
 17. Kļaviņš Māris, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 18. Knipše Gundega, profesore, Medicīnas fakultāte
 19. Kondratovičs Uldis, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte
 20. Krišjāne Zaiga, profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 21. Krūmiņa Gunta, profesore, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 22. Lācis Sandris, asociētais profesors, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 23. Logins Jāzeps, docents, Ķīmijas fakultāte
 24. Muižnieks Indriķis, profesors, Bioloģijas fakultāte
 25. Niedrīte Laila, profesore, Datorikas fakultāte
 26. Nikodemus Oļģerts, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
 27. Pajuste Elīna, vadošā pētniece, Ķīmiskās fizikas institūts
 28. Plakane Līga, vadošā pētniece, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
 29. Prikšāne Anda, asociētā profesore, Ķīmijas fakultāte
 30. Raščevska Malgožata, profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 31. Rozenvalds Juris, profesors, Sociālo zinātņu fakultāte
 32. Rumba-Rozenfelde Ingrīda, profesore, Medicīnas fakultāte
 33. Runce Inese, vadošais pētnieks, Filozofijas un socioloģijas institūts
 34. Rūmniece Ilze, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte
 35. Svece Artis, docents, Vēstures un filozofijas fakultāte
 36. Švirksts Jānis, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte
 37. Veilande Rita, vadošā pētniece, Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 38. Zemītis Guntis, vadošais pētnieks, Latvijas vēstures institūts
 1. Brakša Anita, izpilddirektore, Juridiskā fakultāte
 2. Rūsīte Evija, departamenta direktora vietniece
 1. Balodis Deivids
 2. Borska Eva
 3. Celuiko Deniss
 4. Grase Hanna Luīze
 5. Ošniece Nikola
 6. Rostoks Roberts
 7. Staņēviča Aiva
 8. Stramkalis Vairis

*  Studējošo pārstāvjus ievēlē Studentu padome

Pastāvīgās komisijas

Uldis Kondratovičs – priekšsēdētājs

Jāzeps Logins – priekšsēdētāja vietnieks

Dace Balode

Deivids Balodis

Raivis Bēts

Juris Borzovs

Deniss Celuiko

Didzis Elferts

Ineta Helmane

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Gundega Knipše

Zaiga Krišjāne

Laila Niedrīte

Nikola Ošniece

Elīna Pajuste

Līga Plakane

Anda Prikšāne

Juris Rozenvalds

Ilze Rūmniece

Evija Rūsīte

Aiva Staņēviča

Rita Veilande

Guntis Zemītis

Sanita Reide-Zēģele – sekretāre

Artis Svece – priekšsēdētājs

Donāts Erts – priekšsēdētāja vietnieks

Mārcis Auziņš

Kristaps Bergfelds

Raivis Bēts

Eva Borska

Valdis Folkmanis

Hanna Luīze Grase

Līga Jankevica

Kristaps Jaudzems

Jānis Karušs

Valda Kļava

Indriķis Muižnieks

Elīna Pajuste

Malgožata Raščevska

Roberts Rostoks

Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Inese Runce

Ilze Rūmniece

Aiva Staņēviča

Vairis Stramkalis

Ieva Stūrmane – sekretāre

Edvīns Danovskis – priekšsēdētājs

Eva Borska – priekšsēdētāja vietniece

Gundars Bērziņš

Deniss Celuiko

Māris Kļaviņš

Sandris Lācis

Indriķis Muižnieks

Nikola Ošniece

Sintija Ķestere – sekretāre

Gundars Bērziņš – priekšsēdētājs

Gunta Krūmiņa – priekšsēdētāja vietniece

Dace Balode

Deivids Balodis

Juris Borzovs

Anita Brakša

Didzis Elferts

Hanna Luīze Grase

Ineta Helmane

Līga Jankevica

Indra Karapetjana

Sandris Lācis

Oļģerts Nikodemus

Roberts Rostoks

Juris Rozenvalds

Inese Runce

Evija Rūsīte

Vairis Stramkalis

Artis Svece      

Jānis Švirksts

Rita Veilande

Guntis Zemītis

Ieva Didrihsone – sekretāre