Latvijas Universitāte (LU), Raiņa bulvāris 19, Rīga. LV-1586. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, atļauju savu iesniegto personas datu (vārds, uzvārds, mācību iestāde, kontaktinformācija) apstrādi Latvijas Universitātes komunikācijai un informācijas saņemšanai par LU jaunumiem un aktualitātēm. Piekrītot Jūs apstiprināt, ka esat sasniedzis/-gusi 13 gadu vecumu, piekrišana ir spēkā līdz mirklim, kamēr Jūs atsakāties no turpmāku ziņojumu saņemšanas.

Atteikties no jaunumiem iespējams rakstot uz skoleni@lu.lv

Vairāk lasi: LU privātuma atrunā un LU privātuma politikā