Trauksmes celšanas likums

spēkā no 04.02.2022.

Trauksmes cēlējs

 • ikviena fiziska persona,
 • kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības,
 • ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām,
 • ziņo par iespējamo pārkāpumu
 • LU, arodbiedrībai, Valsts kancelejai vai citām atbildīgajām institūcijām

Pārkāpumi IR

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana
 • korupcija, krāpšana
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas
 • sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības apdraudējums
 • drošības apdraudējums
 • konkurences, cilvēktiesību pārkāpums
 • pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā
 • ētikas normu pārkāpumi

Iekšēja ziņojuma adresāts

 • Rektors
 • Cits vadības loceklis
 • LU Akadēmiskā ētikas komisija

!!! Iesniedz klātienē vai pastā uz adresi: Raiņa bulv.19, 136.kab., Rīga,
elektroniski uz e-pastu: trauksme@lu.lv

Trauksmes cēlēja ziņojums

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms
 • uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

!!! Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība

 • Identitātes – nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību – personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA
 • Nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas

Noderīga informācija

Konsultācijas: vec. juriskonsulte Dace Raipale, T. 67034880, dace.raipale@lu.lv

Saites:

Trauksmes celšanas likums

http://www.trauksmescelejs.lv/