Latvijas Universitātes Studentu padome

KAS IR LU SP?

Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ir neatkarīga institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Latvijas Universitātē. Katru gadu no visām 13 fakultāšu studējošo pašpārvaldēm (FSP) tiek ievēlēti pārstāvji, kuri veido LU studentu augstāko lēmējinstitūciju – Studentu padomi.

KĀPĒC IR LU SP?

LU SP pārstāv visu studējošo intereses akadēmiskos, finanšu, kultūras, sociālos un starptautiskos jautājumos, kā arī iesaistās augstākās izglītības procesu veidošanā gan Latvijas Universitātē, gan visas Latvijas līmenī.

KO NOZĪMĒ BŪT LU SP?

Studējošie, kuri darbojas padomē, risina dažādus jautājumus ne tikai par studiju maksu un kvalitātes kontroli, ārzemju studentu integrāciju un mentoru sistēmu, bet arī organizē LU studentiem dažādus pasākumus (“Aristotelis”, “Sporta spēles” u.c.). Ar to pašu, tikai atsevišķas fakultātes ietvaros, darbojas arī fakultāšu studentu pašpārvaldes, kuru viedokli LU SP uzklausa FSP vadītāju sēdēs, kopsapulcēs un ikdienā.

Studentus, kuri darbojas studējošo pašpārvaldēs, vieno vēlme tikt sadzirdētiem, uzlabot studiju procesu ne tikai sev, bet arī citiem studentiem, un parūpēties, lai studentu viedoklis tiktu ņemts vērā, ka arī vēlme gūt pieredzi un pilnveidot savas zināšanas un prasmes LU SP pārstāvēto jautājumu klāstā.

KĀDS IR IEGUVUMS ESOT LU SP?

Studentu padomē iespējams iemācīties prasmes, kuras noderēs jebkurā darbavietā, piemēram, pasākumu organizēšana no pilnīgas nulles ļauj aptvert, ka jebkurš uzdevums ir paceļams un īstenībā nav tik biedējošs kā sākumā varētu likties, savukārt darbošanās Senātā un Studentu padomē ļauj labāk izprast un iesaistīties universitātes un valsts iestāžu darbībā, lēmumu pieņemšanas gaitā, un ietekmēt pieņemamos lēmumus par labu studējošo interesēm. Esot LU SP iespējams attīstīt komunikācijas prasmes, problēmsituāciju veiksmīgas risināšanas iemaņas, kā arī iepazīties ar aktīviem, neatlaidīgiem un mērķtiecīgiem cilvēkiem gan no studentu, gan no akadēmiskās, gan no valsts pārvaldes vidus. Tāpēc student, aicinām arī Tevi, atnākt uz Studentu padomi, un pilnveidot gan sevi, gan Universitāti!

KĀ IESAISTĪTIES LU SP?

  • Aktīvists vai palīgs

Par aktīvistu vai palīgu vari kļūt aktīvi iesaistoties LU SP darbībā – apmeklējot izsludinātās darba grupas un sēdes, piesakoties darbam pie kāda no projektu vadītājiem un palīdzot īstenot aktuālos pasākumus vai projektus.

  • Biedrs

Par LU SP biedru var kļūt ikviens LU students, novembrī kandidējot savas fakultātes studējošo pašpārvaldes vēlēšanās. Tiekot ievēlēts par savas fakultātes studējošo pašpārvaldes biedru varēsi kandidēt par LU SP biedru.

  • Biroja darbinieks

Par LU SP biroja darbinieku var kļūt ikviens, piesakoties kādai no atvērtajām darba vakancēm, ko izsludinām savos sociālo tīklu profilos.

  • Valdes loceklis

Par valdes locekli var kļūt ikviens LU SP biedrs, kandidējot LU SP valdes vēlēšanās.

 

Ja vēlies iesaistīties, sazinies ar mums:
lusp@lusp.lv
Tālr. 67034010