Velo novietošana

Auto novietošana

Auto var novietot atbilstoši ceļu satiksmes zīmēm ielu malās.

Auto novietošanas kārtība Latvijas Universitātes (LU) ēku pagalmos tiek regulēta uz rīkojuma pamata par vietu sadalījumu struktūrvienībām, konkrētam darbiniekam piekļuvi piešķirot pēc izpilddirektora iesnieguma LU Infrastruktūras departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļā.