Citplanētas sistēmas vārds

Jaunākais numurs - 2019. gada rudens

__________________________________

„Zvaigžņotā DEBESS” 2019. gada RUDENS (245) SATURS

AKTUĀLI

Jaunumi īsumā. Ilgonis Vilks. 2. lpp.

Astronomijas jaunumi Latvijā. Ilgonis Vilks. 4. lpp.

VISUMA IZPĒTE

Gaia – precīzās navigācijas meistars. Anna Gintere. 6. lpp.

CITPLANĒTA LATVIJAI

Latvija dod vārdu zvaigznei un citplanētai. Mārtiņš Gills. 12. lpp.

OLIMPISKAIS IZAICINĀJUMS

Kosmiskās misijas. Sagatavojis Māris Krastiņš. 13. lpp.

CITPLANĒTA LATVIJAI

Kā atklāja Latvijas citplanētu. Intervē Mārtiņš Gills. 14. lpp.

Iepazīsimies – karstais jupiters! Intervē Mārtiņš Gills. 18. lpp.

Grūtais ceļš uz otrās Zemes atklāšanu. Intervē Mārtiņš Gills. 20. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI

Zonde Hayabusa2 šauj pa asteroīdu. Raitis Misa. 24. lpp.

TELESKOPI

Irbenē mērīsim Saules vēju. Artūrs Vrubļevskis, Boriss Rjabovs, Dmitrijs Bezrukovs. 26. lpp.

ASTROVIETA

Vecā Tartu observatorija. Mārtiņš Gills. 29. lpp.

ZINĀTNES SASNIEGUMI

Atspēkojamība un fizika. Metjū R. Frensiss. Tulkojis Ilgonis Vilks. 30. lpp.

FOTOSTĀSTS

Herkulesa zvaigžņu kopa M13. Sergejs Klimanskis. 36. lpp.

LATVIJAS ZINĀTNIEKI

Jānim Klētniekam – 90! Intervē Raitis Misa. 38. lpp.

ASTRONOMIJA SKOLĀ

Latvijas 47. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde. Māris Krastiņš. 44. lpp.

AMATIERU ASTRONOMIJA

Latviešu astrofotogrāfa sapnis – Namībija? Kristaps Kemlers. 46. lpp.

Rudens – ziemeļblāzmu laiks. Ilgonis Vilks. 52. lpp.

Merkurs uz Saules diska! Ilgonis Vilks. 57. lpp.

DEBESS APSKATS

Debess spīdekļi 2019. gada rudenī. Juris Kauliņš. 58. lpp.

MOBILĀ LIETOTNE

Lai nenokavētu astronomisku notikumu. Mārtiņš Gills. 64. lpp.

 „Zvaigžņotā Debess” ir populārzinātnisks žurnāls par astronomiju. Žurnālā sniegta informācija par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas piedāvā jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Atbilstoši gadalaikam žurnālā sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu un astronomiskajām parādībām. Izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorija.

Redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Izdevējs: Latvijas Universitāte. Žurnālu sagatavo Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Redakcijas tālrunis: 67034587, e-pasts: zvd@lu.lv

Kur var iegādāties "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Universitātes galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba laiks 8.30 - 18.00.

Lielākajos grāmatu veikalu tīklos.

Visērtāk un lētāk – abonēt!

Kā var abonēt "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Pasta nodaļās, žurnāla indekss 2214, vai internetā: www.pasts.lv

THE STARRY SKY

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science magazine in Latvia, published since autumn 1958 and founded by the Astrophysical Laboratory of Latvian Academy of Sciences. It covers the achievements of modern astronomy and space exploration, provides actual news about Solar System and exoplanets, stars, galaxies and the Universe, telescopes and space probes. According to the season magazine gives the information about the starry sky and astronomical phenomena. Previous Editors-in-chief: Jānis Ikaunieks (1958-1969), Arturs Balklavs (1969-2005), Agnis Andžāns (2005–2018).

Editorial Board: Dr. paed. Ilgonis Vilks (Editor-in-chief), Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills (Deputy editor-in-chief), Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Publisher: University of Latvia. Editorial Office: Raiņa bulv. 19, Riga, LV-1586, LATVIA. Phone: +371-67034587, e-mail: zvd@lu.lv

Contents:

The Starry Sky Magazine Contents 2005 - 2018