Jaunākais numurs - 2018.gada ziema

__________________________________

„Zvaigžņotā DEBESS” 2018./19. gada ZIEMA  (242)  SATURS

ATKLĀJUMI

Mārtiņš Gills. Bet ja Omuamua ir Saules bura? 2. lpp.

Mārtiņš Gills. Ieskats planētas dzimšanā. 4. lpp.

VISUMA IZPĒTE

Ilgonis Vilks. Visuma agrīnās evolūcijas mīklas. 6. lpp.

Kurts Švarcs. Galaktiku aktīvo kodolu izpēte. 12. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI

Raitis Misa. “Padarīsim Ameriku atkal diženu”. 18. lpp.

Māris Gertāns. Raķetes Sojuz avārija plašākā kontekstā. 22. lpp.

Anna Gintere. Saules sistēmas izpētes jaunumi. 26. lpp.

SAULES SISTĒMA

Jānis Jaunbergs. Haotiskais Hiperions. 32. lpp.

FOTOSTĀSTS

Sergejs Klimanskis. Galaktikas M82 foto Lielzeltiņu observatorijā. 36. lpp.

ATSKATOTIES PAGĀTNĒ

Jānis Jaunbergs. Trīs vīri orbītā ap Mēnesi. 38. lpp.

AMATIERU NOVĒROJUMI

Jānis Šatrovskis. Ziemeļblāzmologa piezīmes. 46. lpp.

Māris Krastiņš. Ķoņu dzirnavas, daļējs Saules aptumsums un Perseīdas. 52. lpp.

Anna Gintere. Kosmosa skaistums – fotogrāfijās. 56. lpp.

DEBESS ZIEMĀ

Juris Kauliņš. Debess spīdekļi 2018./2019. gada ziemā. 60. lpp.

 

 

 „Zvaigžņotā Debess” ir populārzinātnisks žurnāls par astronomiju. Žurnālā sniegta informācija par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas piedāvā jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Atbilstoši gadalaikam žurnālā sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu un astronomiskajām parādībām. Izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorija.

Redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Izdevējs: Latvijas Universitāte. Žurnālu sagatavo Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Redakcijas tālrunis: 67034587, e-pasts: zvd@lu.lv

Kur var iegādāties "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Universitātes galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba laiks 8.30 - 18.00.

Lielākajos grāmatu veikalu tīklos.

Visērtāk un lētāk – abonēt!

Kā var abonēt "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Pasta nodaļās, žurnāla indekss 2214, vai internetā: www.pasts.lv

2018. gada numuri:

2017. gada numuri: 

2016. gada numuri:

2015. gada numuri:

2014. gada numuri:

 • Ziema (2014)
 • Rudens (2014)
 • Vasara (2014)
 • Pavasaris (2014)

2013. gada numuri:

 • Ziema (2013)
 • Rudens (2013)
 • Vasara (2013)
 • Pavasaris (2013)

2012. gada numuri:

 • Ziema (2012)
 • Rudens (2012)
 • Vasara (2012)
 • Pavasaris (2012)

2011. gada numuri:

 • Ziema (2011)
 • Rudens (2011)
 • Vasara (2011)
 • Pavasaris (2011)

2010. gada numuri:

 • Ziema (2010)
 • Rudens (2010)
 • Vasara (2010)
 • Pavasaris (2010)

2009. gada numuri:

 • Ziema (2009)
 • Rudens (2009)
 • Vasara (2009)
 • Pavasaris (2009)

2008. gada numuri:

 • Ziema (2008)
 • Rudens (2008)
 • Vasara (2008)
 • Pavasaris (2008)

2007. gada numuri:

 • Ziema (2007)
 • Rudens (2007)  
 • Vasara (2007)  
 • Pavasaris (2007)

2006. gada numuri:

 • Ziema (2006)
 • Rudens (2006)
 • Vasara (2006)
 • Pavasaris (2006)

2005. gada numuri:

 • Ziema (2005)
 • Rudens (2005)
 • Vasara (2005)
 • Pavasaris (2005)

2004. gada numuri:

 • Ziema (2004)
 • Rudens (2004)
 • Vasara (2004)
 • Pavasaris (2004)

Iepriekšējie numuri

THE STARRY SKY

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science magazine in Latvia, published since autumn 1958 and founded by the Astrophysical Laboratory of Latvian Academy of Sciences. It covers the achievements of modern astronomy and space exploration, provides actual news about Solar System and exoplanets, stars, galaxies and the Universe, telescopes and space probes. According to the season magazine gives the information about the starry sky and astronomical phenomena. Previous Editors-in-chief: Jānis Ikaunieks (1958-1969), Arturs Balklavs (1969-2005), Agnis Andžāns (2005–2018).

Editorial Board: Dr. paed. Ilgonis Vilks (Editor-in-chief), Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills (Deputy editor-in-chief), Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Publisher: University of Latvia. Editorial Office: Raiņa bulv. 19, Riga, LV-1586, LATVIA. Phone: +371-67034587, e-mail: zvd@lu.lv

Contents: