Latvijas Universitātes juridiskā adrese un rekvizīti

Latvijas Universitāte 

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3391000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669

Pasta indekss: LV-1586
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga
E-pasts: lietvediba@lu.lv
Tālrunis: 67034777
Fakss: 67225039

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

 

Studiju, eksāmenu un sporta nodarbību maksas pārskaitīšanai

Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Piezīme: pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, STUDIJU PROGRAMMAS NOSAUKUMS, STUDIJU SEMESTRIS (par kuru veikts maksājums)

Informācijai: 
Studējošam saskaņā ar 31.07.2001. MK noteikumiem Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ir iespēja saņemt atpakaļ daļu no izdevumiem par studiju maksu. Lūdzam saglabāt saņemtos samaksu apliecinošos dokumentus - kases čeku, kvīti, bankas maksājuma uzdevumu u. c. dokumentus.

Studiju maksas maksājumi, izmantojot LUIS
Latvijas Universitāte studentam, piedāvā iespēju veikt LU studiju maksas maksājumus, izmantojot sistēmu LUIS. Šo pakalpojumu var izmantot Swedbank, Citadele un SEB klienti.
Informācija par veikto maksājumu LUIS tiek reģistrēta tūlīt pēc maksājuma veikšanas.

Instrukcija maksājuma veikšanai:

  1. Pieslēdzies LUIS ar LU izsniegto lietotāja vārdu un paroli;
  2. Ja tev ir jāveic studiju maksas maksājums, tev būs pieejama sadaļa "Studijas" - "Maksājumi", kurā tiks piedāvāta maksājamā summa;
  3. Ja vēlies veikt maksājumu, klikšķini uz internetbankas banera;
  4. Tiks atvērts interneta bankas autorizācijas logs (Uzmanību! Maksājumu var veikt jebkurš interneta bankas lietotājs, t.sk. studenta vecāki);
  5. Pēc autorizācijas interneta bankā apstiprini maksājumu interneta bankas noteiktajā kārtībā.