Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātie eksperti

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” 2.pantu, kas pieņemti 2017.gada 12.decembrī: 2. Eksperta tiesības zinātnes nozarē uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, piešķir zinātniekam, kurš pēdējo triju gadu laikā ir veicis zinātnisko darbību attiecīgajā zinātnes nozarē un sasniedzis vismaz trīs rezultātus šādos zinātniskās darbības veidos (kopā): 2.1. anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas; 2.2. zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open Access); 2.3. recenzēta zinātniskā monogrāfija (turpmāk – monogrāfija). Ministru kabineta noteikumi Nr. 724 par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu Latvijas Universitātes Latvijas Zinātnes padomes  ekspertu datubāze pieejama publiski Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā. Zinātniekus, kuriem ir Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesības, Latvijas Zinātnes padome var iesaistīt zinātnisko projektu vērtēšanā, kā arī Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ir nepieciešamas promocijas padomju locekļiem.   Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (turpmāk NZDIS). Lai pieteiktos Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām, nepieciešams pieslēgties NZDIS. Latvijas Universitātē, saskaņā ar pilnvarojumu, NZDIS  lietotāja tiesības piešķir Zinātnes departamenta vecākā eksperte Aija Erta. Kontakti: e-pasts: aija.erta@lu.lv Tālr. :371 67034938 Mob.tālr. :371 29222608