Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātie eksperti

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” 2.pantu, kas pieņemti 2017.gada 12.decembrī:

2. Eksperta tiesības zinātnes nozarē uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem, piešķir zinātniekam, kurš pēdējo triju gadu laikā ir veicis zinātnisko darbību attiecīgajā zinātnes nozarē un sasniedzis vismaz trīs rezultātus šādos zinātniskās darbības veidos (kopā):

2.1. anonīmi recenzētas zinātniskās publikācijas;

2.2. zinātniskā publikācija, kura ir pieejama atvērtajā piekļuvē (Open Access);

2.3. recenzēta zinātniskā monogrāfija (turpmāk – monogrāfija).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 724 par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu

Latvijas Universitātes Latvijas Zinātnes padomes  ekspertu datubāze pieejama publiski Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Zinātniekus, kuriem ir Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesības, Latvijas Zinātnes padome var iesaistīt zinātnisko projektu vērtēšanā, kā arī Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ir nepieciešamas promocijas padomju locekļiem.