LU zinātnieki savos pētījumos var izmantot Eurostat mikrodatus

Latvijas Universitāte ir iekļauta Eurostat statistikas datubāzes atzīto zinātnisko institūciju sarakstā. Tagad LU zinātniekiem paveras ievērojami plašākas pētījumu iespējas, izmantojot Eurostat  datus meta un mikrodatu līmenī.

Kā pieteikties datu saņemšanai

Eurostat ir Eiropas Savienības statistikas birojs, kas apkopo statistikas datus Eiropas līmenī.

Latvijas Universitātes kontaktpersona Eurostat mikrodatu saņemšanai – Akadēmiskā departamenta, Zinātnes projektu nodaļas vecākā eksperte Aija Erta.

Kontakti:

E-pasts: aija.erta@lu.lv

Tālr.: +371 67034938

Mob.tālr.: +371 29222608