Latvijas Universitātes (LU) Reģionālais centrs ir LU pamatstruktūrvienība, kas izveidota, lai sekmētu sadarbību starp LU un pašvaldībām cilvēkresursu attīstības, izglītības un starpnozaru pētniecības jomā. Centra darbības mērķi:
  • sekmēt cilvēkresursu attīstību Latvijas reģionos atbilstoši to vajadzībām;
  • attīstīt starpinstitucionālo, starpnozaru un starptautisko sadarbību;
  • veicināt inovāciju ieviešanu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstību;
  • popularizēt LU tēlu Latvijas reģionos.

Direktore

Dr.sc.admin. docente Gunta Kraģe