Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds izveidots, lai nodrošinātu augsta līmeņa zinātnisko publikāciju (monogrāfiju, rakstu  krājumu, LU žurnālu un citu periodisko izdevumu, konferenču ziņojumu un citu materiālu) profesionālu un kvalitatīvu sagatavošanu publicēšanai, kā arī lai veiktu darbības, kas veicina LU izstrādāto zinātnisko publikāciju iekļaušanu starptautiski nozīmīgās datubāzēs un to citējamības indeksa palielināšanos. Apgāds piedāvā teksta apstrādes (rediģēšana un korektūras lasīšana) un mākslinieciskās noformēšanas (maketēšana, datordizaina darbi) pakalpojumus. 

Direktore

Aija Rozenšteine