Latvijas Universitātes (LU) Muzejs ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota, lai vāktu, pētītu, saglabātu un popularizētu garīgās un materiālās kultūras vērtības par LU un tajā pārstāvēto zinātņu nozaru vēsturi, sekmējot sabiedrības interesi par LU. Misijas izpildei LU Muzejs nodrošina LU un ar tajā pārstāvēto zinātņu vēsturi saistīto priekšmetu komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai; veido tematiskas krājuma kolekcijas un veic ar tām saistīto avotu izpēti; atbalsta LU studiju un pētniecības programmu realizāciju; nodrošina mūžizglītības un sabiedrības interešu izglītības iespējas, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas.

Struktūrvienības vadītājs