Bioloģijas fakultāte https://www.bf.lu.lv

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte https://www.bvef.lu.lv

Datorikas fakultāte https://www.df.lu.lv

Teoloģijas fakultāte https://www.tf.lu.lv

Medicīnas fakultāte https://www.mf.lu.lv

Vēstures un filozofijas fakultāte https://www.vff.lu.lv

Juridiskā fakultāte https://www.jf.lu.lv

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte https://www.fmof.lu.lv

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte https://www.geo.lu.lv

Humanitāro zinātņu fakultāte https://www.hzf.lu.lv

Sociālo zinātņu fakultāte https://www.szf.lu.lv

Ķīmijas fakultāte https://www.kf.lu.lv

Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte https://www.ppmf.lu.lv