Raiņa bulvārī 19 arodas LU Administrācija, Juridiskā fakultāte, Datorikas fakultāte un Teoloģijas fakultāte 

 • Cilvēkiem ratiņkrēslos piemērota ieeja - pa vārtiem no Inženieru ielas puses. Pie vārtiem izvietots namrunis (domofons) saziņai ar dežurantu vārtu atvēršanai. Iekļūstot pa vārtiem pagalmā, jāvirzās uz labajā pusē esošo ieeju (stikla durvīm). Durvis nav aprīkotas ar sensoru.
 • Lifts
 • Pie lifta, pagrabstāvā atrodas personām ratiņkrēslā pielāgota WC

Jelgavas ielā 1 atrodas LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte un Bioloģijas fakultāte. Šeit studē arī Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas studenti un Medicīnas fakultātes Farmācijas bakalaura un maģistra programmu studenti

 • Pieejamas 10 autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām        
 • Pie galvenās ieejas atrodas poga, kas palīdz invalīdiem pašiem netraucēti iekļūt ēkā
 • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām ratiņkrēslos  
 • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām    
 • Vertikālo pārvietošanos starp stāviem nodrošina trīs lifti
 • Panorāmas liftos stāvi tiek paziņoti latviešu valodā, uz stāvu pogām nodrošināti uzraksti Braila rakstā  
 • Kāpņu laidiem ir ar kontrastējošu krāsu atzīmēti pirmie un pēdējie pakāpieni     
 • Magnum auditorijā paredzētas speciālas vietas cilvēkiem ratiņkrēslā
 • Personām ratiņkrēslos pielāgotas WC, trauksmes poga tualetēs    
 • Ēkas gaiteņos izvietotas zīmes, speciāli personām ar kustības traucējumiem iekārtotas tualetes
 • Pie ēkas ieejas atrodas invalīdiem paredzēta stāvvieta 
   

Zinātņu mājā atrodas LU Medicīnas fakultāte un Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

 • Pieejamas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām        
 • Pie galvenās ieejas atrodas poga, kas palīdz invalīdiem pašiem netraucēti iekļūt ēkā
 • Pie ieejām nav pakāpienu, kas traucētu pārvietoties personām ratiņkrēslos  
 • Telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām    
 • Vertikālo pārvietošanos starp stāviem nodrošina trīs lifti
 • Liftos stāvi tiek paziņoti latviešu valodā, uz stāvu pogām nodrošināti uzraksti Braila rakstā  
 • Kāpņu laidiem ir ar kontrastējošu krāsu atzīmēti pirmie un pēdējie pakāpieni     
 • Alfa auditorijā paredzētas speciālas vietas cilvēkiem ratiņkrēslā
 • Personām ratiņkrēslos pielāgotas WC, trauksmes poga tualetēs    
 • Ēkas gaiteņos izvietotas zīmes, speciāli personām ar kustības traucējumiem iekārtotas tualetes
 • Auditorijās mācību galdi izvēlēti atbilstošā augstumā, lai var ērti piebraukt ar ratiņkrēslu

Aspazijas bulvārī 5 atrodas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte un Vēstures un filozofijas fakultāte. 

 • Cilvēkiem ratiņkrēslos piemērota ir ieeja pa vārtiem no Aspazijas bulvāra puses
 • Uzbrauktuve
 • Invalīdu pacēlājs uz pirmo stāvu
 • Invalīdu tualete

Visvalža ielā 4 atrodas LU Humanitāro zinātņu fakultāte

 • Uzbrauktuve
 • 1. stāva telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām
 • Attālums starp plauktiem un galdiem ir platāks nekā 80 centimetri
 • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju
 • Personām ratiņkrēslā pielāgota WC

Lauvas ielā 4 atrodas LU Sociālo zinātņu fakultāte

 • Uzbrauktuve
 • 1. stāva telpās iespējams pārvietoties ratiņkrēslos, jo nav pakāpienu un sliekšņu telpās un starp tām
 • Personām ar dzirdes traucējumiem pie galdiem iespējams izkārtoties ar seju pret seju
 • Personām ratiņkrēslā pielāgota WC

Imantas 7. līnijā 1 atrodas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

 • Ēkā atrodas A un B kāpnes, A kāpnes ir aprīkotas ar pacēlāju no 1. līdz 4. stāvam, B korpusa kāpnēs ir pacēlājs, kas darbojas no 2. līdz 4. stāvam
 • Tualetes cilvēkiem ar kustību traucējumiem atrodas 2. un 3. stāvā
 • Pie ēkas ieejas atrodas invalīdiem paredzēta stāvvieta

Rūpniecības ielā 10 atrodas LU Akadēmiskā bibliotēka

Bibliotēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Par iekļūšanu ēkā lūdzam sazināties ar bibliotēkas darbiniekiem pa tālr. 67033951

Piekļuvei ēkā ir uzbrauktuve, taču, lai pārvietotas ēkas iekšienē, nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 67112260

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 29435465

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 67553322

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 67216221

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr.  67462497

LU Kuldīgas filiāle

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 63323457

LU Cēsu filiāle

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 64122479.

LU Jēkabpils filiāle

 • Uzbrauktuve līdz ēkas galvenajām durvīm
 • Tālākai ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 28645774

LU Madonas filiāle

Filiāles birojs atrodas Madonas novada pašvaldības ēkā.

Ēkā nav pieejms lifts, tāpēc, nepieciešamības gadījumā, lūdzam jūs sazināties ar filiāles darbinieku: tālrunis 29146912. e-pasts: madona@lu.lv

Pie ēkas atrodas plaša autostāvvieta, tajā ir atzīmētas autostāvvietas cilvēkiem ar invaliditāti.

Iekļūšana ēkā

 • ēkas ārdurvis ir aprīkotas ar sensoru, var iebraukt ar ratiņkrēslu
 • pie ieejas ēkā, atrodas pastkastīte, ko var aizsniegt cilvēks no ratiņkrēsla

Pārvietošanās iekštelpās

 • ēkas durvju aile ir pietiekami plata, bez sliekšņa, lai ērti varētu pārvietoties cilvēks ratiņkrēslā.
 • ēkai ir secīga norāžu sistēma, kas palīdz ātri atrast Madonas filiāles biroja telpu 
 • biroja durvju aile ir pietiekami plata, lai pa to varētu iebraukt ar ratiņkrēslu, nav sliekšņa

Pieeja citām telpām

 • ēkas pirmajā stāvā atrodas garderobe
 • katrā ēkas stāvā atrodas labierīcības, ar platām durvju ailēm, 1. stāvā ir aprīkotas ar atbalsta rokturiem

Studiju vieta

LU Madonas filiālē studiju porcess tiek organizēts Madonas pilsētas vidusskolā, adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801 (kartē).

Pie ēkas atrodas autostāvvieta, tajā nav apzīmēta autostāvvieta cilvēkiem ar kustību traucējumiem (ir plānota stāvlaukuma rekonstrukcija).

Skolas infrakstruktūra pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Iekļūšana skolas ēkā

 • ierīkota nobrauktuve, pie ārdurvīm - nav pakāpienu
 • ārdurvis nav aprīkotas ar sensoru, tās atveramas paša spēkiem
 • ēkas durvis var atvērt tā, lai pa tām varētu iebraukt ratiņkrēslā

Pārvietošanās iekštelpās

 • ēkai ir trīs stāvi un tos savieno kāpnes un pacēlājs, kas speciāli izbūvēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem
 • gaiteņi ir pietiekami plati, lai pa tiem varētu pārvietoties ratiņkrēslā;
 • ir secīga norāžu sistēma
 • mācību telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslā, dažām klasēm ir šauras durvju ailes, ir sliekšņi

Pieeja citām telpām

 • 1. stāvā (foajē) atrodas plaša garderobe
 • katrā ēkas stāvā ir vairākas labierīcībās, ir paplašinātas kabīnes, aprīkotas ar atbalsta rokturiem

LU Bauskas filiāle

Ēka ir pašvaldības īpašums, tāpēc pastāvīgi tiek īrētas biroja telpa 1. stāvā un viena auditorija datorklase (1. stāvā). Pārējās auditorijas tiek īrētas tikai studiju dienā un pēc pieprasījuma.

 • Piekļuvei ēkā  ir uzbrauktuve
 • Pirmajā stāvā atrodas viena no auditorijām, kurā var iebraukt ratiņkrēslā un arī pirmajā stāvā atrodas WC
 • Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 63928351

LU Alūksnes filiāle atrodas pie galvenās ielas Alūksnē, Pils ielā 21, ceļa malā ir stāvlaukums. Stāvlaukumā ir vieta invalīdu transportam. Ēka ir privātīpašums, tāpēc pastāvīgi tiek īrētas biroja telpas otrajā stāvā un viena auditorija datorklase (trešajā stāvā). Pārējās auditorijas tiek īrētas tikai studiju dienā un pēc pieprasījuma.

 • Piekļuvei ēkā  ir uzbrauktuve
 • Pirmajā stāvā atrodas viena no auditorijām, kurā var iebraukt ar invalīdu ratiem un tur arī atrodas personām ratiņkrēslā pielāgota WC
 • Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 64381168

LU Tukuma filiāle

Ēkas apmeklēšanai nepieciešama asistenta palīdzība. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties pa tālr. 63126807