Par Latvijas Universitāti


Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Pēc studentu kopskaita Latvijas Universitāte ir arī valsts lielākā universitāte. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē.

LU ir mūsdienīgs akadēmisko un profesionālo studiju centrs, kas līdz ar pētījumiem dabaszinātnēs, humanitārajās, sociālajās, tehniskajās zinātnēs un medicīnā sniedz dažādu veidu un līmeņu augstākās izglītības iespējas kā Latvijas, tā arī citu valstu iedzīvotājiem. LU ir izšķiroša nozīme sabiedrības akadēmisko tradīciju, tautsaimniecības, izglītības, vides un veselības aizsardzības, latviešu valodas un kultūras attīstībā. Latvijas Universitātes viedoklis ir būtisks lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē.

Zinātniskā darbība Latvijas Universitātē norit ne tikai  fakultātēs, bet arī  zinātniskajos institūtos. Latvijas Universitātē pētījumi tiek veikti vairāk nekā 50 pētniecības jomās. Latvijas Universitātes zinātnieki ir izstrādājuši nozīmīgus pētījumus, kas veicinājuši tautsaimniecības konkurētspēju un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos. LU attīstās kā moderna akadēmiska institūcija, kas nodrošina vidi un infrastruktūru izciliem sasniegumiem pētniecībā, studijās un jaunradē.

LU strauji attīstās – tuvāko gadu laikā Torņakalnā tiks izveidots viens no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, 2019. gadā tika atklāta Zinātņu māja, kurā izvietotās laboratorijas ir unikālas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu mērogā. Tuvākajos gados Akadēmiskā centra teritoriju papildinās Rakstu māja, kur atradīsies humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes, institūti un Bibliotēka, bet vēl pēc tam plānots izbūvēt Tehnoloģiju centru, dienesta viesnīcas, akadēmisko laukumu, kā arī būs moderna sporta infrastruktūra, auto un velo stāvvietas.