­Jaunākais numurs – 2021. gada pavasaris


"Zvaigžņotā DEBESS" 2021. gada PAVASARIS (251) SATURS

AKTUĀLI
Jaunumi īsumā. Ilgonis Vilks, Mārtiņš Gills, Karina Šķirmante. 2. lpp.
Sudrabaino mākoņu arhīva atdzimšana. Jānis Kauliņš. 6. lpp.
Pirms un pēc konjunkcijas. Mārtiņš Gills. 8. lpp.
Sabrucis Aresibo radioteleskops. Raitis Misa. 10. lpp.

VISUMA IZPĒTE
Kosmosa izpēte tālākā nākotnē. Dainis Draviņš, Ilgonis Vilks. 16. lpp.
Svešinieki mūsu Galaktikā. Andis Zariņš. 24. lpp.

SAULES SISTĒMA
Nonest zvaigznes no debesīm. Anna Gintere. 29. lpp.
Mēness zelta drudzis. Tonijs Miligans, Mārtins Elviss, Alana Kroļikovska. 34. lpp.

ASTROVIETA
Patiešām pieskarties kosmosam. Mārtiņš Gills. 37. lpp.

MOBILĀ LIETOTNE
Labs laiks vērošanai. Mārtiņš Gills. 38. lpp.

OLIMPISKAIS IZAICINĀJUMS
Saules un Mēness aptumsumi. Sagatavoja Māris Krastiņš. 39. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI
United Launch Alliance – uzticams kosmisko lidojumu partneris. Raitis Misa. 40. lpp.

ZINĀTNES SASNIEGUMI
Amerikas Astronomijas biedrības 237. konference. Juris Freimanis. 46. lpp.

FOTOSTĀSTS
Mazās Vējdzirnaviņas. Sergejs Klimanskis. 52. lpp.

AMATIERU ASTRONOMIJA
2020. gada astrofoto konkursa rezultāti. Anna Gintere. 54. lpp.
Kompaktais Ērglis. Mārtiņš Gills. 58. lpp.

DEBESS APSKATS
Debess spīdekļi 2021. gada pavasarī. Juris Kauliņš. 60. lpp.

 „Zvaigžņotā Debess” ir populārzinātnisks žurnāls par astronomiju. Žurnālā sniegta informācija par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas piedāvā jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Atbilstoši gadalaikam žurnālā sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu un astronomiskajām parādībām. Izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorija.

Redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis, Mg. sc. comp. Raitis Misa, PhD Artūrs Vrubļevskis, Mg. paed. Ieva Zarāne, Vents Zvaigzne.

Izdevējs: Latvijas Universitāte. Žurnālu sagatavo Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Redakcijas tālrunis: 67034587, e-pasts: zvd@lu.lv

Kur var iegādāties "Zvaigžņoto Debesi"? Latvijas Universitātes galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba laiks 8.30 - 18.00. Lielākajos grāmatu veikalu tīklos. Visērtāk un lētāk – abonēt!

Kā var abonēt "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Pasta nodaļās, žurnāla indekss 2214, vai internetā: www.pasts.lv

THE STARRY SKY

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science magazine in Latvia, published since autumn 1958 and founded by the Astrophysical Laboratory of Latvian Academy of Sciences. It covers the achievements of modern astronomy and space exploration, provides actual news about Solar System and exoplanets, stars, galaxies and the Universe, telescopes and space probes. According to the season magazine gives the information about the starry sky and astronomical phenomena. Previous Editors-in-chief: Jānis Ikaunieks (1958-1969), Arturs Balklavs (1969-2005), Agnis Andžāns (2005–2018).

Editorial Board: Dr. paed. Ilgonis Vilks (Editor-in-chief), Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills (Deputy editor-in-chief), Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Publisher: University of Latvia. Editorial Office: Raiņa bulv. 19, Riga, LV-1586, LATVIA. Phone: +371-67034587, e-mail: zvd@lu.lv

Contents:

The Starry Sky Magazine Contents 2005–2018