­Jaunākais numurs – 2020. gada rudens


"Zvaigžņotā DEBESS" 2020. gada RUDENS (249) SATURS

AKTUĀLI
Jaunumi īsumā. Ilgonis Vilks, Mārtiņš Gills. 2. lpp.
Latvija iestājusies Eiropas Kosmosa aģentūrā. Ilgonis Vilks, Mārcis Donerblics. 8. lpp.
Astronomisko attēlu arhīvs kalpo zinātnei. Ilgmārs Eglītis. 10. lpp.
2020. gada vasaras komēta. Mārtiņš Gills. 13. lpp.

VISUMA IZPĒTE
Ātrie radiouzliesmojumi turpina pārsteigt. Ilgonis Vilks, Artūrs Vrubļevskis. 17. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI
Ceļā uz milzīgu kosmosa kuģi. Raitis Misa. 22. lpp.
Veiksmīgi turp un atpakaļ. Raitis Misa. 24. lpp.
Vai Starptautiskā kosmosa stacija gatava? Māris Gertāns. 28. lpp.

OLIMPISKAIS IZAICINĀJUMS
“Pokemonu fizika”. Sagatavojusi Inese Dudareva. 35. lpp.

KOSMISKIE LIDOJUMI
Vārti uz Mēnesi vēl neveras. Raitis Misa. 36. lpp.

ASTROVIETA
Iekāpt meteorīta krāterī. Mārtiņš Gills. 41. lpp.

FOTOSTĀSTS
Izrāde pusnakts garumā. Jānis Šatrovskis. 42. lpp.

AMATIERU ASTRONOMIJA
Pirmais solis astrofotogrāfijā. Ilgonis Vilks. 44. lpp.

ASTRONOMIJA SKOLĀ
Latvijas 48. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde. Māris Krastiņš. 50. lpp.

INTERESANTI
Saules pulksteņi Latvijā. Mārtiņš Gills. 52. lpp.

ATSKATS VĒSTURĒ
Astronomijas postenis 150 gadu garumā. Ilgonis Vilks. 54. lpp.

MOBILĀ LIETOTNE
Mēness attēls jebkuros apstākļos. Mārtiņš Gills. 59. lpp.

DEBESS APSKATS
Debess spīdekļi 2020. gada rudenī. Juris Kauliņš. 60. lpp.

 „Zvaigžņotā Debess” ir populārzinātnisks žurnāls par astronomiju. Žurnālā sniegta informācija par astronomijas un kosmonautikas sasniegumiem, tas piedāvā jaunākās ziņas par Saules sistēmu un citplanētām, zvaigznēm, galaktikām un Visuma uzbūvi, kā arī stāsta par orbitālajiem un virszemes teleskopiem un kosmiskajiem aparātiem. Atbilstoši gadalaikam žurnālā sniegtas ziņas par zvaigžņotās debess izskatu un astronomiskajām parādībām. Izdevums iznāk četras reizes gadā kopš 1958. gada rudens. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorija.

Redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis, Mg. sc. comp. Raitis Misa, PhD Artūrs Vrubļevskis, Mg. paed. Ieva Zarāne, Vents Zvaigzne.

Izdevējs: Latvijas Universitāte. Žurnālu sagatavo Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.

Redakcijas tālrunis: 67034587, e-pasts: zvd@lu.lv

Kur var iegādāties "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Universitātes galvenās ēkas vestibilā Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Darba laiks 8.30 - 18.00.

Lielākajos grāmatu veikalu tīklos.

Visērtāk un lētāk – abonēt!

Kā var abonēt "Zvaigžņoto Debesi"?

Latvijas Pasta nodaļās, žurnāla indekss 2214, vai internetā: www.pasts.lv

THE STARRY SKY

Zvaigznota Debess (The Starry Sky) is the oldest popular science magazine in Latvia, published since autumn 1958 and founded by the Astrophysical Laboratory of Latvian Academy of Sciences. It covers the achievements of modern astronomy and space exploration, provides actual news about Solar System and exoplanets, stars, galaxies and the Universe, telescopes and space probes. According to the season magazine gives the information about the starry sky and astronomical phenomena. Previous Editors-in-chief: Jānis Ikaunieks (1958-1969), Arturs Balklavs (1969-2005), Agnis Andžāns (2005–2018).

Editorial Board: Dr. paed. Ilgonis Vilks (Editor-in-chief), Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills (Deputy editor-in-chief), Anna Gintere, PhD Jānis Jaunbergs, Mg. sc. comp. Raitis Misa, Guna Spurava, Vents Zvaigzne, Dr. hab. phys. Juris Žagars.

Publisher: University of Latvia. Editorial Office: Raiņa bulv. 19, Riga, LV-1586, LATVIA. Phone: +371-67034587, e-mail: zvd@lu.lv

Contents:

The Starry Sky Magazine Contents 2005–2018