Ziņas

  • Arhīvs

LU Bibliotēkā skatāmi vēsturiski LU darbi Latvijas ģeoloģijas izpētē

Sacensības studentiem “Erudītā LU foto orientēšanās Rīgas Vecpilsētā”

Piesakies C daļas kursam “Vieglā valoda” LU Humanitāro zinātņu fakultātē

LU zinātniekiem piešķirtas LZA vārdbalvas

LU Bioloģijas fakultātē norisināsies 45. valsts bioloģijas olimpiāde

Jeruzalemes Ebreju universitāte

LU Jūdaikas studiju centrs aicina stažēties Jeruzalemes Ebreju universitātē

LU Humanitāro zinātņu fakultātē sākta projekta “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” īstenošana

Dr. Agnese Kukela: Kultūrvēsturisko būvju saglabāšana nākamajām paaudzēm ir izaicinājums, kas prasa ne tikai sabiedrības izglītošanu, bet arī jaunus speciālistus

Notiks projekta CATCHANGE meistardarbnīca dizaina domāšanā