Noteikumi par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē

Noteikumu par akadēmisko godīgumu Latvijas Universitātē mērķis ir stiprināt akadēmisko kultūru un akadēmisko godīgumu LU akadēmiskajā vidē. Noteikumi skaidro akadēmisko godīgumu un ar to saistīto rīcību, uzskaita biežāk sastopamos akadēmiskā godīguma principu pārkāpumus akadēmiskajā vidē un LU personāla pienākumus akadēmiskā negodīguma novēršanai.


Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss

Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodekss ietver Latvijas Universitātes (turpmāk − LU) saimes godprātīgas un atbildīgas rīcības principus un normas. Kodeksa mērķis ir sekmēt akadēmisko izcilību un veicināt LU saimes kopdarbību Latvijas izglītības un zinātnes labā. Kodekss ir spēkā LU akadēmiskajā darbā un savstarpējā saziņā. Kodeksa uzdevums ir veidot zināšanu apguvei, brīvai domu apmaiņai un cilvēka personības pilnveidei labvēlīgu vidi. Kodekss ir veidots saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem.


Pētījumu ētika​​​​​​​