Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes lielākā Latvijas augstskolas bibliotēka. 2022. gada 15. jūnijā Latvijas Universitātes Bibliotēkai akreditācijā piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss uz turpmākiem 5 gadiem (Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.22C). Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt LU studiju procesu un pētniecības darbību ar augstas kvalitātes informācijas resursiem un pakalpojumiem, kas atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām, ātri un ērti ir pieejami ikvienam lietotājam.

Bibliotēkas struktūru veido Lietotāju apkalpošanas departaments ar nozaru bibliotēkām un Krājuma izmantošanas un attīstības departaments.

Direktore

Mārīte Saviča