Padomnieku konvents 

1. Viesturs Boka – Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis, ķirurgs: https://www.arstubiedriba.lv/latvijas-arstu-biedribas-valde/

2. Guntis Bērziņš - 8. un 9.Saeimas deputāts, prof. E.Felsberga piemiņas stipendijas dibinātājs: https://www.fonds.lv/lepojamies/mecenati/sudraba-mecenati/guntis-berzins/

3. Reinis Bērziņš – AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” Valdes priekšsēdētājs: https://www.altum.lv/par-altum/korporativa-parvaldiba-un-ilgtspeja/korporativa-parvaldiba/

4. Juris Dambis – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs: https://www.nkmp.gov.lv/lv/darbinieks/juris-dambis

5. Māra Lāce – Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore: https://www.lnmm.lv/komanda

6. Ingmārs Pūķis – LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos: https://www.lmt.lv/lv/par-lmt-2

7. Ieva Tetere – AS “SEB banka” Prezidente, Valdes priekšsēdētāja: https://www.seb.lv/valde

8. Inese Vaidere – Eiropas Parlamenta deputāte: https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/28617/INESE_VAIDERE/home

 

LU Padomnieku konventa nolikums