LU Zinātniskās darbības attīstības atbalsta kārtība apstiprināta ar 20.04.2018 LU Rīkojumu Nr. 1/148.

Atbalstu šīs kārtības ietvaros piešķir tikai gadījumos, ja nav iespējams piesaistīt finansējumu no LU pamatstruktūrvienībām vai citiem finansējuma avotiem, piemēram, pētniecības projektiem.

Sīkāka informācija: 

Akadēmiskais departaments
Līga Daugaviete
Tel.: 67033878
E-pasts: liga.daugaviete@lu.lv
Raiņa bulvāris 19, 243. telpa

2020. gadā jauni Efektīvās sadarbības projektu uzsaukumi netiek plānoti budžeta ierobežojumu dēļ.

Tiek turpināti 2018. un 2019. gadā uzsāktie projekti.

 • 2019. gadā kopā atbalstīti 7 Efektīvas sadarbības projekti.
  • LU piešķirtais finansējums projektu īstenošanai bija 200 995 EUR,
  • sadarbības partneru finansējums – 188 110 EUR, natūra – 44 350 EUR.
 • 2018. gadā atbalstīti  9 Efektīvās sadarbības projekti:
  • LU piešķirtais finansējums projektu īstenošanai bija 269 942 EUR,
  • sadarbības partneru finansējums – 258 541 EUR.
 • 2017. gadā atbalstīti 27 projektu pieteikumi.

 • 2016. gadā atbalstīti 23 projektu pieteikumi.

Efektīvas sadarbības projektu mērķis ir veicināt sadarbību starp LU un biznesa uzņēmumiem, pašvaldībām, lai nodrošinātu komersantiem, pašvaldībām tautsaimniecībā pieprasītu pētniecības un attīstības uzdevumu kvalitatīvu risinājumu. Izstrādātu un kopīgi realizētu projektus, piesaistot Eiropas Savienības fondus un citus finansējuma avotus un līdzekļus.

Kontaktinformācija:

Inese Jurkovska 
inese.jurkovska@lu.lv , 67033880