Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubators ir lielākais studentu biznesa inkubators Latvijā. Inkubators palīdz visu studiju līmeņu un virzienu LU studentiem un viņu komandām uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību, piedāvājot vispusīgu atbalstu, kas, piemēram, iekļauj iespēju piedalīties inkubatora rīkotajās nodarbībās, saņemt atbalstu no mentoriem un koučiem, iegūt pieeju ofisa un ražošanas telpām, kā arī iespēju iegūt finansiālu atbalstu grantu un stipendiju formā.

Katru gadu oktobrī inkubators rīko studentu biznesa iespēju festivālu Icebreakers.

LU studentu Biznesa inkubators ir izveidots, pateicoties Latvijas Universitātes, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, kā arī Latvijas un ārvalstu mecenātu, t.sk. Friends of the University of Latvia organizācijas biedru, finansiālam atbalstam, ko administrē Latvijas Universitātes fonds.

No 2019. gada rudens semestra LU studentu Biznesa inkubators realizē aktivitātes ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 "Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem" ietvaros.

Vadītāja