LU Akadēmiskā bibliotēka (dibināta 1524. gadā) ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā, vēsturiskās atmiņas glabātāja, mūsdienu kultūrtelpas veidotāja un mācību bāze studentiem, kā arī būtiska avotu krātuve kultūrvēsturiskiem pētījumiem, ko veic LU institūti un fakultātes.

LU Akadēmiskās bibliotēkas kopējais krājums ir 3,3 miljoni informācijas resursu vienību. Tās rokrakstu  un reto izdevumu (kopš 13.gadsimta) kolekcija ir bagātākā Latvijā. Misiņa bibliotēka (dibināta 1885. gadā) ir LU Akadēmiskās bibliotēkas atsevišķa un nozīmīga daļa un pilnīgākā latviešu literatūras krātuve pasaulē.

Bibliotēkā darbojas informācijas centri, kas atvērti jaunām idejām un paplašina savstarpējās attiecības izglītības, zinātniskās un kultūras informācijas jomā starp Latviju un Austriju, Šveici, Ukrainu, Gruziju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Uzbekistānu un Kazahstānu, kā arī Eiropas Informācijas punkts. Starpnozaru pētniecības centrs veicina dažādu zinātņu nozaru pārstāvju dalību kopīgos projektos.

Direktore

Dr.h.c.philol. Venta Kocere