Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva. 

Ekopadomes darbība vērsta uz LU iesaisti starptautiskajā Ekoskolu programmā un uz universitātes ilgtspējas vērtēšanu un sertificēšanu līdzīgās sistēmās, uz LU saimes izglītošanu ilgtspējas jautājumos, kā arī to popularizēšanas pasākumu īstenošanu un sadarbību ar studējošiem.  

Ekopadome ar praktiskām iniciatīvām strādā pie tā, lai iedzīvinātu Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Viens no praktiskiem soļiem ir iegūt pasaulē atzīto Ekoskolas statusu jeb “zaļo karogu” augstskolai, ieviešot tās ikdienā praktiskus, uz zaļo dzīvesveidu vērstus risinājumus, piemēram, resursu kā elektroenerģijas, papīra, pārtikas pārdomātu patēriņu, pārvietošanās ieradumu maiņu, lai sasniegtu klimatneitralitātes mērķus arī Latvijas Universitātē. Tāpat Ekopadomes uzdevums būs veicināt sadarbību ar vides organizācijām un institūcijām.

Ekopadomē darbojas:

 • LU Administrācijas vadītājs Andris Sarnovičs,
 • LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesore Agrita Briede,
 • LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesore Iveta Šteinberga,
 • LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente un vadošā pētniece Gunta Kalvāne, 
 • LU Komunikācijas departamenta direktors Kārlis Dārznieks,
 • LU Studentu padomes priekšsēdētāja Eva Borska,
 • LU Studentu padomes Vides ilgtspējas un attīstības virziena vadītāja Veronika Vagotiņa-Vagule,
 • LU studējošo pārstāvis Ģeorgs Binduks,
 • LU studējošo pārstāve Krista Čistjakova,
 • LU Akadēmiskā centra attīstības programmas direktore Gunta Rača,
 • LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere,
 • LU Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Guntars Greters,
 • LU rektora padomniece Jūlija Stare,
 • LU Ekopadomes priekšsēdētāja p.i. Renārs Kairis.

Ekopadome sadarbojas arī ar LU Zaļās universitātes darba grupu.

Ar saviem ierosinājumiem pie Ekopadomes ir aicināts vērsties ikviens LU saimes pārstāvis.