Latvijas Universitātes "Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja ikvienam interesentam – skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, uzņēmējam, senioram un citiem – tikties ar attiecīgās zinātņu jomas pārstāvjiem, uzdot viņiem interesējošus jautājumus un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu.

 

Zinātnes kafejnīcas video ieraksti pieejami Latvijas Universitātes YouTube kanālā.