Latvijas Universitātes Inovāciju centra LUMIC mērķis ir stiprināt sadarbību starp nozares profesionāļiem, publisko sektoru, pētniekiem, studentiem, uzņēmējiem un Microsoft ekspertiem, kā arī veicināt inovatīvu pētniecības un tehnoloģisko risinājumu izstrādi.

Kopdarbības mērķis ir veidot projektus, lai attīstītu uz mākoņtehnoloģijām balstītu risinājumu un pakalpojumu izstrādi un veicināt digitālo transformāciju starp dažādām nozarēm.

Inovāciju centrs darbojas divos pamatvirzienos:

  • inovatīvu starpnozaru IT projektu īstenošana, fokusējoties uz mākoņtehnoloģijām, lietu interneta un mākslīgā intelekta risinājumiem;
  • IT izglītības popularizēšana un atbalsts jauno speciālistu sagatavošanai.

LU Inovāciju centrs LUMIC ir vienīgais Baltijā un Austrumeiropā.

Vadītāja

Prof. Signe Bāliņa